4. LEKCE

1/ Slovník 1

18.07.2020

Ve 4. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky", se nejprve seznamte se slovíčky. Věnujte pozornost těm, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

2/ Slovník 2

18.07.2020

V druhé části slovníku ze 4. lekce se budeme zabývat pozdravy, odpověďmi na pozdravy, frázemi při setkání a obecnou slovní zásobou.

Přivlastňovací zájmena jsou dalším typem zájmen, se kterým se setkáváme. Umíme už osobní zájmena a toto je další typ. Pro názornost se podívejte na následující tabulku:

Zbývá poslední důležitá informace ohledně přivlastňovacích zájmen. Na konci vás také čeká úkol, abyste si ověřili, jak máte přivlastňovací zájmena zvládnutá.

Po zvládnutí celé 4. lekce si poslechněte nahrávky vět. Jde o výběr tzv. "vzorových" anglických vět (s českým překladem), sloužících k opakování a procvičování probrané látky z celé lekce.

Je dobré si uvědomit, že stále probíráme přítomný čas prostý, který je naprosto zásadní pro konverzaci. Doposud jsme se setkali se slovesem "TO BE" (viz 1. lekce), "TO HAVE" (2. lekce) a s tvorbou vět s ostatními slovesy (3. lekce).

Přidáme si ještě jedno pravidlo - velice jednoduché, ale důležité! Už víte, co to jsou "významová" slovesa? (Zjednodušeně řečeno: všechna slovesa kromě TO BE a britského TO HAVE).

Základní lidské potřeby (tj. mít hlad/žízeň, zima/teplo) vyjadřujeme v angličtině prostřednictvím slovesa TO BE. Je zajímavé si uvědomit, že v češtině využíváme v těchto základních vyjádřeních sloveso "mít" - máme hlad/žízeň, štěstí, atd. (V češtině tedy v tomto ohledu vnímáme více ve smyslu "mít/vlastnit", v angličtině jde spíše o "existovat/být"...

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!