1/ SLOVNÍK 1

16.04.2021

Vítejte v 6. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY pro "věčné začátečníky"! Nejprve si projděte všechna slovíčka a zaměřte se na ta, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

need [niːd] - potřebovat

remember [rɪˈmembə] - pamatovat

prefer [prɪˈfɜː] - upřednostňovat, dávat přednost, preferovat

visit [ˈvɪzɪt] - navštívit

look at [lʊk æt] - podívat se na

hold [həʊld] - držet (něco v ruce, atd.)

sit [sɪt] - sedět (na něčem)

miss [mɪs] - zmeškat (autobus, atd.)

go to bed [gəʊ tə bed] - jít spát

bedroom [bedrʊ:m] - ložnice

living room [ˈlɪvɪŋ rʊ:m] - obývák, obývací pokoj

dining room [daining rʊ:m] - jídelna

wall [wɔːl] - zeď, stěna

window [ˈwɪndəʊ] - okno

furniture [ˈfɜːnɪtʃə] - nábytek

bookcase [ˈbʊkˌkeɪs] - knihovna

dresser [ˈdresə] - prádelník

queen-size bed [kwiːn saɪz bed] - manželská postel /doslova: královnina velikost/

king-size bed [kɪŋ saɪz bed] - manželská postel /doslova: králova velikost/

toy chest [tɔɪ tʃest] - bedna/truhla s hračkami

piano [pɪˈænəʊ] - piano, klavír

mirror [ˈmɪrə] - zrcadlo

trash can (US) [træʃ kən] - odpadkový koš

dustbin (UK) [ˈdʌstˌbɪn] - odpadkový koš

armchair[ˈɑːmˌtʃeə] - křeslo

sofa chair [ˈsəʊfəˌtʃeə] - křeslo (tvořící komplet s pohovkou)

dining chair [ˈdainingˌtʃeə] - židle k jídelnímu stolu

desk chair [ˈdeskˌtʃeə] - židle k pracovnímu stolu

desk [desk] - pracovní stůl

coffee table [ˈkɒfɪˌteɪbəl] - konferenční stolek

dining table [ˈdainingˌteɪbəl]- jídelní stůl

nightstand [naɪtstænd] - noční stolek

SHELF[ʃelf] - police, regál

SHELVES [ʃelvs] - police, regály

top shelf [ˈtɒpˌʃelf] - horní police

wall shelf [ˈwɔːlˌʃelf] - nástěnná police

carpet [ˈkɑːpɪt] - koberec

rug [rʌg] - kobereček, předložka (k posteli)

pillow [ˈpɪləʊ] - polštář

curtains [ˈkɜːtəns] - záclony

draw the curtains [drɔː ð kɜːtəns] - zatáhnout záclony

floor lamp[flɔː læmp] - stojací lampa (na podlaze)

desk lamp [desk læmp] - stolní lampička (na pracovním stole)

table lamp [teɪbəl læmp] - stolní lampa

flat TV [flæt ti:vi:] - plochá televize

keyboard [ˈkiːˌbɔːd] - klávesnice

printer [ˈprɪntə] - tiskárna

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 6. lekce - 1. část - ZDE

Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu!

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!