2/ SLOVNÍK 2

16.04.2021

V další části slovníku si opět nejprve pročtěte všechna slovíčka a zaměřte se na ta, která neznáte. Ve ZVUKOVÉM SLOVNÍKU si můžete všechna slovíčka poslechnout.

SLOVNÍČEK 

thing [θɪŋ] - věc, záležitost

Christmas tree [ˈkrɪsməs triː] - vánoční stromek

plant [plæːnt] - rostlina

flowering plant [ˈflaʊərɪŋ plæːnt] - kvetoucí rostlina

walking stick [ˈwɔːkɪŋ stɪk] - vycházková hůl

(be) made of [bi: meɪd əv] - (být) vyrobený z

FABRIC [ˈfæbrɪk] - látka, tkanina

WOOD [wʊd] - dřevo

METAL [ˈmetəl] - kov

GLASS [glɑːs] - sklo

PLASTIC [ˈplɑːstik] - plast

heavy [ˈhevɪ] - těžký, hmotný, silný

full (of) [fʊl əv] - plný (čeho)

thin [θɪn] - tenký

thick [θɪk] - silný, tlustý

round [raʊnd] - kulatý

oval [ˈəʊvəl] - oválný

rectangular [rekˈtæŋgjʊlə] - obdélníkový

hardworking [ˈhɑːrdˌwɜːkɪŋ] - pracovitý

proud [praʊd] - pyšný

nervous [ˈnɜːvəs] - nervózní

lazy [ˈleɪzɪ] - líný

dream [driːm] - sen

answer [ˈɑːnsə] - odpověď

help [help] - pomoc

China [ˈtʃaɪnə] - Čína

beach [biːtʃ] - pláž

NEAR [nɪə] - blízko, poblíž (čeho)

OPPOSITE [oposɪt] - naproti

BETWEEN [bɪˈtwiːn] - mezi (dvěma subjekty, věcmi)

AMONG [əˈmʌŋ] - mezi (třemi a více subjekty, věcmi)

IN THE MIDDLE OF [in ð mɪdəl əv] - uprostřed (čeho)

IN THE CORNER OF [in ð kɔːnə əv] - v rohu (čeho)

sometimes [ˈsʌmˌtaɪmz] - někdy

often [ˈɒ:fən] - často

usually [ˈjuːʒʊəlɪ] - obvykle

always [ˈɔːlweɪz] - vždy, pořád

so [səʊ] - tak, tedy

late [leɪt] - pozdě (tj. pokročilá doba)

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 6. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu!

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!