1. LEKCE (1. část): "TO BE"

První sloveso, které je nutné výborně ovládat, je sloveso"TO BE" (být). Nejen, že se toto sloveso velmi často používá, ale zároveň je pomocným slovesem pro další gramatické jevy. Takže prvořadým úkolem je naučit se toto sloveso naprosto BEZCHYBNĚ!! 

SLOVESO "TO BE" (být)

Podívejte se na časování tohoto slovesa v následující tabulce, a vše si dobře zapamatujte. Výslovnost je součástí zvukových slovníků (viz sekce Slovíčka). (Možná máte tyto základy již dobře zvládnuté.) Na konci každého řádku je označeno, jak lze toto sloveso zkracovat - to však není nutné se učit. Postupem času (během různých cvičení, překladů, četby, atd.) se zkracování naučíte zcela přirozeným způsobem sami...

Tvorba záporných vět je jednoduchá: Pouze přidáme záporku "NOT" (čte se stejně jako v češtině) až ZA sloveso: 

Otázky kladné se tvoří pouze otočením pořadí. Například když otočíme "YOU ARE", vznikne "ARE YOU"? - a to je otázka kladná:

SOUHRN

- Je třeba vědět, jak se vytvoří KLADNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ. Např. I AM happy. You ARE young. He IS old. They ARE tall. Atd.

- Je třeba vědět, jak se vytvoří ZÁPORNÁ VĚTA OZNAMOVACÍ. Např. I AM NOT happy. You ARE NOT young. He IS NOT old. They ARE NOT tall. Atd.

- Je třeba vědět, jak se vytvoří (KLADNÁ) OTÁZKA. Např. AM I happy? ARE you young? IS he old? ARE they tall? Atd.  

CVIČENÍ

Až si budete jistí tím, že dobře ovládáte časování slovesa "být", vyzkoušejte si cvičení, abyste zjistili, jak tuto gramatiku skutečně umíte.  Správné odpovědi naleznete na konci celé série článků z 1. lekce. 

Cvičení č. 1/ Doplňte sloveso "TO BE" ve správném tvaru:

(TIP: Přepište si celé věty, včetně odpovědí, a všechny věty si přeložte.) 

1. What _______ your name? My name _______ Jerry. I _______ a young boy. 

2. What _______ this? It _______ an open book. This book _______ not closed. 

3. We _______ tall and slim. _______ we happy? No, we _______ not. 

4. The apple _______ big and old. 

5. Are _______ young? No, they _______ not young. They _______ old. 

6. _______ Tom bad? Yes, he _______ very bad. 

7. I _______ James Bond. Yes, I _______ a brave man. My name _______ Bond. 

8. _______ you an intelligent teacher? Yes, I _______. 

Cvičení č. 2/ Přeložte věty se slovesem "TO BE": 

1. Já jsem štíhlý a mladý. ___________________ 2. Ty jsi hodný. ______________

3. On je velmi statečný. ____________________ 4. Ona je zlá. _______________

5. To je velké. ______________ 6. My jsme inteligentní. ____________________

7. Já nejsem štíhlý. ______________ 8. On není statečný. ___________________

9. My nejsme staří. ________________ 10. Oni nejsou mladí. ________________

11. Jsi šťastný? _______________ 12. Je on vysoký? _______________________

13. Je to nové nebo staré? _________________ 14. Jsou oni vysocí? _____________ 

Pokud jste si vše dobře prostudovali a procvičili, a víte, jak toto sloveso používat, pokračujte další částí (1. LEKCE - 2. část)...