1. LEKCE (3. část): UKAZOVACÍ ZÁJMENA

UKAZOVACÍ ZÁJMENA se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré je výborně umět. Jsou naštěstí jen čtyři. Zapamatujte si je prosím všechny...

Co to vlastně jsou UKAZOVACÍ ZÁJMENA? Jde o výrazy, kterými popisujeme předměty/lidi, které vidíme před sebou. V češtině jde o slova typu "tento/tato/toto", "tito/tyto", "tamten/tamta/ tamto", "tamti/tamty". Pomocí těchto slov i v češtině blíže specifikujeme různé objekty, které máme před sebou. V češtině jde o celou řadu výrazů, v angličtině je to mnohem snazší - neboť se jedná pouze o čtyři slova: 

POUŽITÍ

Tato zájmena se využívají hlavně tehdy, když na něco ukazujeme. Např. ukážeme na knihu před sebou a řekneme THIS BOOK (tato kniha), nebo ukážeme na stůl poblíž, a řekneme THIS TABLE (tento stůl). Nebo nás zaujme něco v dálce, když jsme venku, a řekneme THAT DOG (tamten pes) nebo THAT CAR (tamto auto). Všechny tvary si můžeme shrnout takto: 

THIS ---> THESE

THAT ---> THOSE

Zvuková verze všech čtyř ukazovacích zájmen je ve zvukovém slovníku pro 1. lekci (sekce Slovíčka).

CVIČENÍ

Cvičení č. 5/ Přeložte věty s ukazovacími zájmeny (jen v jednotném čísle): 

1. Toto je nové auto. ____________________________________________

2. Tamto je starý stůl. ___________________________________________

3. Toto je dobré auto a tamto je špatné auto. ______________________________ 

4. Toto je Petr a tamto je Michal. _____________________________________ 

5. Tato lampa není velká. __________________________________________ 

6. Tamta banka není dobrá. ________________________________________ 

7. Tato kancelář je malá a stará. ______________________________________ 

8. Tato kniha je nová a dobrá. _______________________________________ 

9. Tamten učitel je spokojený s touto školou. ______________________________ 

10. Tamta pohovka není nová. _______________________________________