1. LEKCE (4. část): "ODKUD JSI?"

Toto je zcela jistě častý dotaz např. na dovolené: "ODKUD JSI/JSTE?" ("WHERE ARE YOU FROM?") Všimněte si, že předložka "FROM" je v otázce na konci. Jde o určité pravidlo (v otázkách se předložky dávají nakonec), ale o tom více později.  

                                                     Where are you FROM? (Odkud jsi?)                                                                                                                                       I am FROM the Czech Republic. (Jsem z České republiky.) 

Další varianty

● Např. můžeme změnit osobu, na kterou se dotazujeme. Všimněte si, že měníme pouze osobu (na kterou se ptáme) a podle toho upravíme i sloveso: 

                   Where are YOU from? (Odkud jsi /TY/?)                                                                                                                                 Where is SHE from? (Odkud je ONA?)                                                                                                                                     Where are THEY from? (Odkud jsou ONI?)                                                                                                                           Where is that man from? (Odkud je ten muž?) 

● Nebo se můžeme přímo dotázat, odkud kdo je: 

                 WHO is from Prague? (KDO je z Prahy?)                                                                                                                               WHO is from France? (KDO je z Francie?) 

● Nebo se můžeme přímo zeptat, zda je ona osoba z dané země či města: 

                 Are you from France? (Jsi z Francie/Jste z Francie?)                                                                                                         Is he from Paris? (Je /on/ z Paříže?)                                                                                                                                      Are they from Pilsen? (Jsou /oni/ z Plzně?) 

● Ještě bychom se mohli zeptat na to, kde se právě daná osoba nachází: 

                    Where are you? (KDE jsi/jste?)                                                                                                                                                Where is Robert? (KDE je Robert?)                                                                                                                                          Where are they? (KDE jsou oni?) 

Odpověď v tomto případě přizpůsobíme situaci, např. "Jsem v Ostravě." - "I am in Ostrava." (Další odpovědi typu "Jsem doma, ve škole, v práci" si ukážeme v následujícím textu.)

CVIČENÍ

Cvičení č. 6/ Přeložte věty:

1. - Odkud jsi? - Jsem z České republiky. ________________________________

2. - Odkud jsou tvoji rodiče? Jsou z Prahy? _______________________________

3. - Odkud je Jack? - Je z Paříže. _____________________________________

4. - Odkud jsou? Jsou z Francie? _____________________________________

5. Kdo je z České republiky? ________________________________________

6. Odkud jsou tito stateční lidé? ______________________________________