1. LEKCE (5. část): "DOMA/V PRÁCI/VE ŠKOLE"

Pokud mluvíme o tom, kde se právě nacházíme, budou asi nejčastější odpovědí věty typu: "Jsem doma, ve škole, v práci." Předložka, která se váže k těmto prostorům, je "AT" (česky "v"). Proč právě "AT" (a ne "IN", které také v češtině znamená "V")? 

Podívejte se na následující obrázek: 

Nejčastější spojení jsou tato: 

                            AT HOME (doma)                                                                                                                                                                        AT WORK (v práci)                                                                                                                                                                      AT SCHOOL (ve škole)                                                                                                                                                                AT THE* LANGUAGE SCHOOL (v jazykové škole) 

* (Člen THE je zde použit z toho důvodu, že přesně víme, o jaký typ školy se jedná, tj. konkrétní typ školy, kde se vyučují jazyky.) 

Už jistě víte, proč jsou všechna tato spojení s předložkou AT. (Neboť všechny prostory spojujeme s "vnitřním obsahem", aktivitou, děním; nezajímá nás stavba jako taková, ale "vnitřní energie" místa. Jsme doma, a užíváme si "pohodu/energii" domova, atd.) 

CVIČENÍ

Cvičení č. 7/ Přeložte věty:

1. - Je Roger v práci? - Ano, je. _______________________________________

2. - Jsou Susan a Peter doma? - Ne, nejsou. _______________________________

3. Kdo je v jazykové škole? _________________________________________

4. - Carol není v jazykové škole. - Je v práci. _______________________________

5. - Kde jsou tamti hodní lidé? - Jsou doma?_______________________________