1. LEKCE (6. část): POČASÍ

V běžné konverzaci se často mluví o počasí. Jak toto téma co nejjednodušším způsobem vyjádřit v angličtině? Podíváme se na nejzákladnější variantu, a to větu typu "IT IS + přídavné jméno". (IT IS můžeme zkracovat na IT'S.) 

Existuje sice více možností, jak vyjádřit, jaké je počasí... ale znáte to, čím více variant, tím spíše si v běžné konverzaci člověk nevzpomene. Nejprve je zapotřebí se naučit jednu variantu důkladně! 

DALŠÍ MOŽNOSTI

● Pokud budeme chtít ještě připojit slovo "DNES", přidáme jej na konec věty. (Informace, týkající se "času" je v angličtině nejméně důležitá, proto se dává ve větě až nakonec! Více o slovosledu později.) 

                It's windy TODAY. (DNES fouká vítr.)                                                                                                                                    It's sunny TODAY. (DNES je slunečno. DNES svítí slunce.)                                                                                              It's cold TODAY. (DNES je zima.) 

● Nebo můžeme připojit slovo "VENKU", a to opět na konec věty: 

              It's windy OUTSIDE. (VENKU fouká vítr.)                                                                                                                             It's snowy OUTSIDE. (VENKU je sníh.)                                                                                                                                   Is it cold OUTSIDE? (JE VENKU zima?) 

● Na závěr se ještě můžeme naučit často kladenou otázku: "JAKÉ JE DNES POČASÍ?" Překlad bude znít takto: "WHAT IS THE WEATHER TODAY?" 

(POZOR! Slovo WHAT neznamená jen "CO", ale též "JAKÝ"... Vzpomeňte si třeba na větu "WHAT is your name? JAKÉ je tvé jméno?"

CVIČENÍ

Cvičení č. 8/ Přeložte věty:

1. Venku je teplo. _________________ 2. Je venku teplo? ___________________

3. Dneska sněží a fouká vítr. ________________________________________

4. Dneska je vedro a svítí sluníčko. ____________________________________

5. Svítí dneska slunce? ___________________________________________

6. Ne, je zima a zamračeno. ________________________________________

7. John není spokojený s počasím. ____________________________________

(Výsledky všech cvičení z 1. lekce jsou v následujícím textu.)