1/ Slovník 1

22.08.2020

Vítejte v 5. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky"! Projděte si nejprve všechna slovíčka a zaměřte se na ta, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout. 


SLOVNÍČEK 

GET [get] - dostat

get up [get ʌp] - vstávat (z postele) /doslova: dostat se nahoru/

get dressed [get drest] - obléknout se

sleep [sliːp] - spát

think [θɪŋk] - myslet (si)

think about [θɪŋk əˈbaʊt] - přemýšlet o /doslova: myslet o/

teach [tiːtʃ] - učit (někoho), vyučovat (někoho)

do homework [du:ˈhəʊmˌwɜːk] - dělat domácí úkol/úkoly

watch [wɒtʃ] - pozorovat, sledovat

watch TV [wɒtʃ ti:ˈvi:] - dívat se na televizi /doslova: sledovat TV/

drive [draɪv] - jet (autem), řídit (auto)

walk[wɔːk] - procházet se, jít (pěšky), kráčet

go out [gəʊ aʊt] - jít ven, vyrazit si ven (na večeři, do kina, atd.)

rain [reɪn] - pršet

wait (for) [weɪt fɔ:r] - čekat (na)

go back [gəʊ bæk] - vrátit se (k čemu)

come back [kʌm bæk] - vrátit se (kam)

SPEAK [spiːk] - mluvit, hovořit (formálně)

speak (to) [spiːk tu:] - hovořit/mluvit (s) /s kým/

She speaks to Jack. - Ona mluví s Jackem.

speak (at) [spiːk æt] - hovořit/mluvit (v, na) /kde/

He speaks at a meeting. - On mluví na poradě.

speak (about) [spiːk əˈbaʊt] - hovořit/mluvit (o) /o kom, o čem/

They speak about their families. - Oni mluví o svých rodinách.

factory [ˈfæktərɪ] - továrna

meeting [ˈmiːtɪŋ] - setkání, porada, mítink

overtime [ˈəʊvəˌtaɪm] - přesčas

lesson [ˈlesən] - lekce

newspaper [ˈnjuːzˌpeɪpə] - noviny

word [wɜːd] - slovo

chess [tʃes] - šachy

hand [hænd] - ruka

busy [ˈbɪzɪ] - zaneprázdněný, hodně zaměstnaný

left [left] - levý; levá strana

right [raɪt] - pravý; pravá strana

London [ˈlʌndən] - Londýn

Las Vegas [la:sˈve:gəs] - Las Vegas

Nevada [nəˈva:də] - Nevada

Bohemia [bəʊˈhiːmɪə] - Čechy

Moravia [məˈreivjə] - Morava

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 5. lekce - 1. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!