2/ SLOVNÍK 2

19.06.2020

V další části slovníku se budeme zabývat především činnostmi (např. chtít, říci, pozdravit, podívat se, zeptat se, dělat si starosti). Je dobré si uvědomit, že bez slovesa (činnosti) sotva utvoříme nějakou větu. Slovesa jsou základem mluvení, měli bychom jich umět co nejvíce...

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

English [ˈɪŋglɪʃ] - angličtina; anglický

England [ˈɪŋglənd] - Anglie

tennis [ˈtenɪs] - tenis

music [ˈmjuːzɪk] - hudba, muzika

animal [ˈænɪməl] - zvíře

JOB [dʒɒb] - zaměstnání

work [wɜːrk] - práce (pracovní činnost)

activity [ækˈtɪvɪtɪ] - činnost

activities [ækˈtɪvɪtɪ:z] - činnosti

e-mail [ˈiːmeɪl] - e-mail, elektronická pošta

day [deɪ] - den

BE in [biː ɪn] - být uvnitř (v domě)

BE out [biː aʊt] - být venku (mimo dům)

BE lucky [bi:ˈlʌkɪ] - mít štěstí /doslova: být mající štěstí/

BE in love with [biː ɪn lʌv wɪθ] (UK) - být zamilovaný do /doslova: být v lásce s/

BE in love with [biː ɪn lʌv wɪð] (US) - být zamilovaný do /doslova: být v lásce s/

LIVE [lɪv] - žít, bydlet

work [wɜːrk] - pracovat

study [ˈstʌdɪ] - studovat, učit se

play [pleɪ] - hrát (si)

like [laɪk] - mít rád

help [help] - pomoci, pomáhat

want [wɒnt] - chtít

SAY [seɪ] - říci, říkat

say hello/hi to - pozdravit (koho) /doslova: říci ahoj - komu/

look [lʊk] - podívat se

ask [ɑːsk] (UK), [æsk] (US) - zeptat se

worry [ˈwʌrɪ] (UK), [ˈwɜːri] (US) - dělat si starosti, znepokojovat se

go [goʊ] - jít, jet, odjet

come [kʌm] - přijít, přijet

HERE [hɪə] - ZDE

THERE [ðeə] - TAM

OVER THERE [ˈəʊvə ðeə] - TÁMHLE

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 3. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!