1. LEKCE - 2. část

V 2. části slovníku z 1. lekce si procvičíte časování slovesa "TO BE" (být). Dále si připomenete naprosto základní výrazy, jako jsou "kdo", "kde", "jak", "co", a nejběžnější pozdravy.

Označení lidí - např. "žena", "muž", dívka", chlapec", "rodiče" - vám zřejmě nebude dělat problémy, ale co si takhle připomenout ukazovací zájmena, která se v angličtině běžně používají? Jedná se o tyto výrazy: "tento", "tito", "tamten" a "tamti". Umíte je říci anglicky? Pokud ne, nevadí, slovníček vám vše připomene...

Dále vás zde čekají předložky (např. nad, pod, v, před, za, vedle), které je třeba umět všechny.

Kromě pár budov si ještě připomenete, jak se řekne "v práci", "ve škole", "doma".

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 1. lekce - 2. část - ZDE

Zvukový slovník je součástí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.