2. LEKCE - 2. část

V 2. části slovníku si připomenete (či se naučíte) infinitiv sloves (např. jíst, pít, číst) a pár obecných podstatných jmen (např. míč, dopis, obálka, krabice, autobus, atd.) a dalších výrazů. 

Stěžejní částí tohoto slovníku jsou však číslovky (1 - 20, desítky až do čísla 100) - zopakujte si je (či se je dobře naučte), a poslechněte si, jak se správně vyslovují. 

Až se naučíte všechny výrazy z tohoto slovníku, pokračujte v sekci "LEKCE"  a vrhněte se přímo na 2. lekci. Hodně zdaru! 

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 2. lekce - 2. část - ZDE

Zvukový slovník je součástí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.