6/ "Odkud jsi?"

28.05.2020

V další části 1. lekce se seznámíte s tím, jak správně říci větu "odkud jsi/jste?". V této větě využijeme pouze sloveso "TO BE", které už umíme.

Vše si řádně prostudujte, na závěr si udělejte krátký "kontrolní úkol".

Toto je zcela jistě častý dotaz např. na dovolené: "ODKUD JSI/JSTE?" ("WHERE ARE YOU FROM?") Všimněte si, že předložka "FROM" je v otázce na konci. Jde o určité pravidlo (v otázkách se předložky dávají nakonec), ale o tom více později.

                                                               - Where are you FROM? (Odkud jsi?)                                                                                                                                  - I am FROM the Czech Republic. (Jsem z České republiky.)

Další varianty

● Např. můžeme změnit osobu, na kterou se dotazujeme. Všimněte si, že měníme pouze osobu (na kterou se ptáme) a podle toho upravíme i sloveso:

                           Where are YOU from? (Odkud jsi /TY/?)                                                                                                                                 Where is SHE from? (Odkud je ONA?)                                                                                                                                     Where are THEY from? (Odkud jsou ONI?)                                                                                                                           Where is that man from? (Odkud je ten muž?)

● Nebo se můžeme přímo dotázat, odkud kdo je:

                            WHO is from Prague? (KDO je z Prahy?)                                                                                                                                WHO is from France? (KDO je z Francie?)

● Nebo se můžeme přímo zeptat, zda je ona osoba z dané země či města:

                             Are you from France? (Jsi z Francie/Jste z Francie?)                                                                                                         Is he from Paris? (Je /on/ z Paříže?)                                                                                                                                       Are they from Pilsen? (Jsou /oni/ z Plzně?)

● Ještě bychom se mohli zeptat na to, kde se právě daná osoba nachází:

                            Where are you? (KDE jsi/jste?)                                                                                                                                                Where is Robert? (KDE je Robert?)                                                                                                                                          Where are they? (KDE jsou oni?)

Odpověď v tomto případě přizpůsobíme situaci, např. "Jsem v Ostravě." - "I am in Ostrava." (Další odpovědi typu "Jsem doma, ve škole, v práci" si ukážeme v následujícím textu.)

CVIČENÍ

Do cvičení se pusťte tehdy, až si vše důkladně prostudujete a pochopíte. (Klíč ke cvičení bude na konci všech textů z 1. lekce.) 

Cvičení č. 6/ Přeložte věty:

1. - Odkud jsi? - Jsem z České republiky. ________________________________

2. - Odkud jsou tvoji rodiče? Jsou z Prahy? _______________________________

3. - Odkud je Jack? - Je z Paříže. _____________________________________

4. - Odkud jsou? Jsou z Francie? _____________________________________

5. Kdo je z České republiky? ________________________________________

6. Odkud jsou tito stateční lidé? ______________________________________ 


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!