Potíže s konečníkem

KONEČNÍK je místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Každý orgán a jeho specifické funkce jsou dokonalým vyjádřením života. Oči ani játra přece nepokládáme za nečisté; proč si to tedy myslet o genitáliích? Konečník je stejně krásný jako ucho. Bez něj bychom se nezbavili všeho, co už tělo nepotřebuje. Každá část těla a jeho funkce jsou dokonalé a přirozené. Lidé se sexuálními problémy by měli přistupovat ke svému konečníku nebo pohlavním orgánům s láskou a obdivem k jejich funkci a kráse.

KONEČNÍK (ABSCES) znamená zlobu spojenou s tím, čeho se nechcete zbavit.

BOLESTI KONEČNÍKU znamenají především nějaký pocit viny, touhu po trestu a pocit, že "za nic nestojím".

SVĚDĚNÍ KONEČNÍKU znamená především vinu z minulosti a výčitky svědomí.

KRVÁCENÍ KONEČNÍKU znamená zlobu a frustraci.

PÍŠTĚL znamená neúplné vypouštění odpadu, lpění na "odpadu" z minulosti. Souvisí především se strachem a překážkami v procesu zbavování se něčeho.

AFIRMACE PRO KONEČNÍK:

Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

AFIRMACE PRO KONEČNÍK (ABSCES):

Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného

Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

AFIRMACE PRO BOLESTI KONEČNÍKU:

Minulost skončila

Jsem rozhodnutý/á mít se ráda a být spokojený/á s tím, jaký/á jsem

AFIRMACE PRO SVĚDĚNÍ KONEČNÍKU:

S láskou si odpouštím

Jsem svobodný/á

AFIRMACE PRO KRVÁCENÍ KONEČNÍKU:

Věřím v běh života

Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

AFIRMACE PRO PÍŠTĚL:

S láskou a beze zbytku se zbavuji minulosti

Jsem svobodný/á

Jsem láska

Jsem v bezpečí

Bezvýhradně věřím v běh života

Život je tu pro mě


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pixabay