Kotník, výron kotníku, chodidla

KOTNÍK představuje pohyblivost a nasměrování v životě.

VÝRON znamená skrytou zlobu a odpor, odmítání postupovat v životě určitým směrem.

CHODIDLA představují chápání sebe sama, života i ostatních. Souvisejí s porozuměním sobě i životu - minulému, současnému i budoucímu. POTÍŽE S CHODIDLY naznačují strach z budoucnosti, ustrnutí na místě. Mnoho starších lidí se obtížně pohybuje, jakoby s nechutí. Mívají často pocit, že už nemají kam jít. Oproti tomu je pohyb dětí naopak šťastný, taneční.

AFIRMACE PRO KOTNÍK:

Snadno se pohybuji životem kupředu

AFIRMACE PRO VÝRON:

Věřím, že život mě dovede k mému nejvyššímu dobru

Jsem usmířený/á

AFIRMACE PRO CHODIDLA:

Spočívám v pravdě

S radostí postupuji vpřed

Mám duchovní vědomí

Všemu jasně rozumím a jsem ochotný/á měnit se zároveň s časem

Jsem v bezpečí

AFIRMACE PRO POTÍŽE S CHODIDLY:

Přirozeně a s radostí postupuji kupředu


Zdroj: Louise L. Hay: Miluj svůj život

Foto: Pixabay