Poděkování lékařům, kteří se postavili proti "koronapsychóze"

19.11.2021

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který hájí základní pilíře křesťanství, upozorňuje na alarmující deklaraci. Jménem všech upřímných křesťanů vyslovujeme poděkování dvanácti tisícům sedmi stům lékařů a vědců za to, že se postavili za pravdu proti systému lži, který zneužívá medicínu. Jejich mezinárodní skupina vydala deklaraci, v níž se staví proti koronavirové politice a její tvůrce obviňuje ze zločinů proti lidskosti. Lékařům je totiž zabraňováno poskytovat svým pacientům léčbu k záchraně života a vědecká debata je potlačována či přímo trestána. Deklarace uvádí, že zanedbání léčby mělo za následek zbytečné nemoci i úmrtí.

Summit lékařů a vědců probíhal od 12. do 14. září v Římě. Diskuze se týkala koronavirové pandemie. 

Zkráceně citujeme z deklarace:

"My, lékaři ze všech koutů světa, sjednocení a věrni Hippokratově přísaze, poznáváme, že lékařská profese tak, jak ji známe, stojí na rozcestí. Jsme proto nuceni vyhlásit následující:

Tvůrci veřejné politiky se rozhodli prosazovat tzv. "jednotnou léčebnou strategii", která vede k zbytečným chorobám a úmrtím.

Tisícům lékařů je znemožněno poskytovat léčbu svým pacientům. Překážky kladou lékárny, nemocnice a orgány veřejného zdravotnictví, což má za následek statisíce zbytečných úmrtí pacientů.

Toto už není medicína. To není péče o zdraví. Tato politika ve skutečnosti představuje zločiny proti lidskosti.

Vzhledem k tomu jsme se usnesli na následujícím:

Lékaři musí mít svobodu vykonávat lékařské umění a vědu beze strachu z trestu, cenzury, očerňování nebo disciplinárních opatření, včetně možné ztráty licence. Zasahování vládních subjektů a organizací nám lékařům k bránění v péči o pacienty v nouzi.

Lékařům se nesmí bránit v předpisování bezpečných a účinných léčebných postupů. Takové omezování nadále způsobuje zbytečné nemoci a smrt.

Dnes proto s velkou vděčností oceňujeme deklaraci více než dvanácti tisíců sedmi set lékařů. Tato deklarace usvědčuje politiky, ale i jidášské preláty, ze ztráty svědomí, zrady víry i ze zločinů proti lidskosti. Tímhle na sebe vzali zodpovědnost za fyzickou smrt mnohých, ale i za duchovní smrt svedených duší.

BKP: Poděkování lékařům za manifestaci proti covidovému teroru

Byzantský katolický patriarchát (BKP) vyslovuje veřejné poděkování Paralelní lékařské komoře, tvořené lékaři, kteří v neděli 14. 11. 2021 zorganizovali v Praze před ministerstvem zdravotnictví manifestaci proti vládním opatřením. Tím se postavili i proti experimentální vakcinaci. Několikahodinová akce vyvrcholila před vchodem do budovy ministerstva, kam účastníci položili lékařské pláště a transparenty s nápisem "Lžete!" Tito lékaři hovoří o "covidovém teroru" a požadují, aby lidé, kteří přijali varování skutečných odborníků, a proto odmítají experimentální vakcínu, nebyli diskriminováni. Jejich postoj je věcí jejich informovaného svědomí. Rovněž prohlašují, že by se zdravé děti neměly testovat, očkovat a ani by neměly nosit roušky.

Postoj odvážných českých lékařů je ve shodě s Hippokratovou přísahou a musí s ním souhlasit každý čestný lékař. V jiném případě zradil své lékařské poslání.

Z křesťanského pohledu odvážní lékaři patří mezi pravé hrdiny. Naproti tomu lékaři, kteří podporují lež, jejíž následky jsou pro člověka fatální, neobstojí ani před lidským, ani před Božím soudem.

Zdroj: czechfreepress.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!