Vojenský analytik: "Česká armáda se ocitla ve slepé uličce" 

06.04.2020

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec vysvětlil, proč se současná česká armáda ocitla ve slepé uličce. Podle jeho slov přispěly krátkozraké vojenské reformy a zbytečné výdaje během posledních desetiletí k tomu, že vojenské jednotky nejsou schopné zajistit bezpečnost vlastního území. Místo toho slouží zájmům jiných států a nadnárodních korporací.

"Současná krize v plném rozsahu odhalila veškeré nedostatky a problémy, které má český stát, a to včetně neschopnosti armády v její nynější podobě," uvedl vojenský expert Jaroslav Štefec. Na svém facebookovém účtu důkladně vysvětlil, proč česká armáda již dnes není schopná plnit své základní funkce.

"Epidemie nemoci Covid-19 v plné nahotě odhalila problémy, do nichž nás zavlekla hloupost, amatérismus a servilita našich politických... nevím, jak to slušně nazvat, ale mezi sebou si říkají elity... vůči zemím, které v uplynulých 30 letech pomocí lichocení, lží a korupce vyrabovaly naši ekonomiku a udělaly z kdysi bohaté a sebevědomé země nesvéprávnou novodobou kolonii bez vlastního majetku, zahraniční politiky a armády," uvedl Štefec.

Vojenský expert je přesvědčen, že armáda České republiky v dnešní době nedokáže zajistit bezpečnost našeho území a českých občanů. Důvodem tohoto tvrzení je skutečnost, že vojenské reformy a nákupy byly v posledních desetiletích určeny k tomu, aby se armádní složky mohly účastnit především zahraničních vojenských kampaní, spojených s misemi NATO či OSN.

"Pořizujeme například vrtulníky Venom, určené výhradně pro námořní pěchotu USA, které americká armáda vyřazuje, systémy Věra NG, třikrát dražší pro ČR, než pro ostatní členy NATO, k obraně území státu naprosto neúčinné protiletadlové raketové komplety RBS-70 NG, 2,5krát dražší pro ČR, než pro Argentinu, obrněné transportéry Pandur, dvakrát dražší pro ČR, než pro Norsko, dopravní letouny CASA C 295M, původně určené především pro námořní hlídkování, o miliardu dráž než pro Finsko," uvádí příklady Štefec.

Zároveň expert tvrdí, že ti vojáci, co slouží výhradně na území České republiky, nemají ani dostatek výstroje a materiálu, a jsou nuceni si je nakupovat na vlastní náklady.

Armáda České republiky nebo už žoldnéři?

Štefec tvrdí, že odhodlání plnit spojenecké závazky vůči NATO a EU učinilo z české armády organizaci, jež má sloužit zájmům cizích zemí a nadnárodních korporací. Potvrzením toho jsou řeči různých politiků o důležitosti plnění těchto závazků, které se pro ně v podstatě staly hlavní prioritou namísto ochrany své země a vlastního obyvatelstva. Právě proto Štefec tvrdí, že česká armáda neodpovídá kritériím klasické státní armády.

K tomu, abychom tento stav zvrátili, si podle něj potřebujeme konečně uvědomit, že bezpečnost naší republiky a českých občanů je primárním cílem, nikoliv zájmy západních korporací, které si prostřednictvím armád jednotlivých států zajišťují zisky na cizím území. Dále Štefec podotýká, že současná krize, která odhalila slabiny našeho bezpečnostního systému, se musí stát poučením do budoucna. Čeští politici totiž musí pochopit, že spoléhat můžeme jen sami na sebe, nikoliv na zahraniční aktéry a instituce.

Zdroj: snews.com