Nejvyšší státní zástupce (býv. bolševik) chce zavírat lidi za názory!

27.02.2022

Bolševický prokurátor opět dobře slouží novým totalitním pánům! Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, za bolševika vojenský prokurátor, který zavíral lidi za názory, je opět dobrým sluhou nového totalitního režimu. Na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství zveřejnil tiskové prohlášení, ve kterém varoval české občany, aby se neuchylovali k veřejným projevům, které by ospravedlňovaly vojenskou operaci Ruska na Ukrajině. Taková vyjádření mohou podle něj překračovat stanovená ústavní a zákonná omezení!!! Za názor již zavíral v době komunistické totality, tak proč by si to nezopakoval, že?!

Stříž upozorňuje, že vyslovení souhlasu s operací RF na Ukrajině, ať už na sociálních sítích či na demonstracích, může být za určitých podmínek trestně stíháno. Podle nejvyššího státního zastupitelství má totiž svoboda projevu v demokratickém státě své limity. Je zajímavé, že nebyl aktivní, když se osm let vraždilo na východě Ukrajiny.

"Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity," uvedl nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.

"Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelní představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle § 405 trestního zákoníku," uvedl Stříž v tiskovém prohlášení na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství ČR.

Nejvyšší státní zastupitelství připravilo podle jeho slov toto obecné stanovisko, aby upozornilo občany, kde začíná a končí hranice svobody slova a svobody shromažďování.

"Myslíme si, že občané mohou dávat veřejně najevo své politické názory, ale nesmí přitom překročit hranici, která by mohla už zakládat skutkovou podstatu trestného činu, a na to jsme se snažili upozornit," řekl Stříž v rozhovoru pro média.

Co dodat? Jen doufáme, že začne trestně stíhat všechny ty, kdo schvalovali během minulých let ukrajinské pochody banderovců a jednání kyjevského režimu proti vlastnímu obyvatelstvu na východní Ukrajině. Šlo zde o otevřenou genocidu vládnoucího režimu, která byla de facto podnětem k dnešní válce na Ukrajině.

Zdroj: infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!