EU chce zabránit ČR v potravinové soběstačnosti!

08.08.2020

Poslanec Radim Fiala varoval před hrozivými důsledky dalšího zákazu z Bruselu. Odmítavý postoj Evropské komise vůči snahám ČR obnovit svou potravinovou soběstačnost podle Fialy svědčí o záměru Bruselu využívat Česko jako odbytiště pro nekvalitní potraviny. "Jediným řešením je návrat kontroly nad naší zemědělskou politikou," tvrdí Fiala. Nebylo by lepší z EU vystoupit?

Členství České republiky v Evropské unii bude mít čím dál víc nepříznivý dopad na stav českého zemědělství a míru potravinové soběstačnosti. Právě k takovému neutěšenému závěru dospěl poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala poté, co Evropská komise vyjádřila nesouhlas s českým návrhem zákona, který má zvýšit podíl českých potravin v místních obchodech. Podle Fialy jde o další projev politiky Bruselu, spočívající ve využití Česka jakožto odbytiště pro výrobky a potraviny nevysoké kvality, a to na úkor českých podnikatelů.

"Opět vidíme, že Evropská unie z nás chce mít svou kolonii, kam může dovážet své potraviny horší kvality! EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve se z ní dostaneme, tím lépe!" vyzval Radim Fiala ve svém příspěvku na Facebooku.

Výše uvedený návrh zákona předpokládá, že obchodní řetězce budou povinny nabízet minimálně 55 procent potravin, vypěstovaných v Česku, přičemž tento podíl se má každoročně zvyšovat. Fiala nemá sebemenší pochyby o tom, že odmítavý postoj EU je odůvodněn tím, že tento návrh ohrožuje plány Bruselu na další omezování potravinové soběstačnosti jednotlivých států. Záminkou pro EU se stalo tvrzení o údajném porušení principů a pravidel, které platí v rámci jednotného evropského trhu.

Dalším dopadem zvyšující se potravinové závislosti Česka na EU je prudký nárůst cen v republice. Předraženost potravin je důsledkem zhoubného vlivu politiky Bruselu, myslí si Fiala, a právě proto považuje za nutné zavedení protekce a upřednostnění českých zemědělců. Stejně tak prosazuje návrat kontroly nad zemědělskou politikou do rukou české vlády.

Kdo může za nárůst cen?

Dříve český europoslanec Ivan David obvinil Evropskou unii z poškozování zemědělců v době pandemie koronaviru. Podle jeho slov politika Bruselu překáží vládám jednotlivých členských států v poskytování pomoci svým vlastním farmářům, což nevyhnutelně vede k markantnímu nárůstu cen potravin.

"Zpracovatelé a zejména obchodní řetězce na obchodu s masem nyní vydělávají více než 300 %," tvrdí David. "To je výsledek budování kapitalismu podle požadavků na hospodářskou soutěž dle práva EU. Za 1. československé republiky přitom byla marže větší než 30 % považována podle tehdejších zákonů za nelegální 'šmelinu'. Předválečnou republiku rozhodně nikdo nemůže označit za komunistickou nebo socialistickou zemi. Kdepak asi udělali chybu páni z Bruselu, kteří českým vládám diktovali podmínky ekonomické transformace?" odkázal na historické reálie europoslanec.

Zdroj: snews.com