Exkluzivní překlad televizního vystoupení Vladimira Putina

22.09.2022

V projevu Vladimir Putin informoval ruskou veřejnost o vyhlášení částečné mobilizace ruské armády a plné mobilizace ruského vojensko-průmyslového komplexu!

Ruský prezident pohrozil Západu použitím jaderných zbraní a varoval, že nejde o blaf! Kolektivní Západ používá rusofobii jako novou hybridní zbraň proti Rusku, kterou naplno použil na Ukrajině a vehnal ukrajinský národ do bratrovražedné války proti Rusům! Rusko již na Ukrajině nebojuje proti ukrajinské armádě, ale proti vojskům, řízeným Pentagonem!

Pokud si někdo myslel, že Vladimir Putin nevyhlásí mobilizaci ruských ozbrojených sil, a že informace Aeronetu jsou nadsazené, dočkal se ve středu dopoledne nepříjemného překvapení. Vladimir Putin měl vystoupit v ruské televizi již v úterý večer po 21:00, ale nakonec byl přenos z Kremlu odložen až na středu dopoledne, protože v úterý večer probíhala v Kremlu intenzivní jednání špiček ruského a běloruského generálního štábu, špiček DLR, LLR, Záporožské a Chersonské oblasti a zástupců Státní dumy RF, kteří na žádost Vladimira Putina zasedli za stůl a společně s prezidentem jednali až do třetí hodiny ranní v Kremlu a ladili politické, právní a vojenské detaily dalšího postupu. Podle posledních informací se jednalo i o otevření běloruského frontu, což je prakticky hotová věc. 

Situace eskaluje, a to nejen ve vztahu k Ukrajině, ale především k NATO a tzv. kolektivnímu Západu. Generální štáb ruské armády v úterý odpoledne předal Vladimiru Putinovi oficiální žádost o mobilizaci části ruské armády z důvodu, že současná situace na Ukrajině už neodpovídá popisu a stavu před zahájením speciální vojenské operace 24. února tohoto roku. Vladimir Putin proto vystoupil až ve středu dopoledne a oznámil částečnou mobilizaci ruské armády na základě dopisu a žádosti Generálního štábu. Celé jeho vystoupení s českými titulky máte k dispozici ve videu.

Video: https://aeronet.news/video-exkluzivni-preklad-televizniho-vystoupeni-vladimira-putina-s-vyhlasenim-castecne-mobilizace-ruske-armady-a-plne-mobilizace-ruskeho-vojensko-prumysloveho-komplexu-rusky-prezident-pohrozil/

Generální štáb: Ruská armáda bojuje na Ukrajině už proti jinému nepříteli než v únoru tohoto roku

Podle informací naší redakce od ruských novinářů seznámených s postojem ruské armády a Generálního štábu došlo na bojišti na Ukrajině ke změně tzv. vojenské scény. Ruská generalita shodně v dopise Vladimiru Putinovi prohlašuje, že v této chvíli již ruská armáda na Ukrajině nebojuje s ukrajinskými ozbrojenými silami, ale s interbrigádami složenými z vojáků a pokročilé techniky Severoatlantické aliance a zejména s USA.

Bojové operace ruské armády již nejsou vedeny proti ukrajinskému generálnímu štábu, ale proti americkému ministerstvu obrany Pentagonu, který koordinuje a řídí bojové operace interbrigadistů a vojáků, navlečených do ukrajinských uniforem. Ukrajinské občanství mají podle ruských generálů jen tzv. první útoky ukrajinské armády, které slouží jako potrava pro ruská děla.

Dopis spolu s žádosti o mobilizaci adresoval Vladimiru Putinovi přímo ministr obrany Sergej Šojgu
Dopis spolu s žádosti o mobilizaci adresoval Vladimiru Putinovi přímo ministr obrany Sergej Šojgu

Poté, co ruské jednotky vystřílí z děl většinu munice a nastane dělostřelecká pauza, tak v tom okamžiku nastupují do boje interbrigády a zahraniční žoldnéři se západní technikou.

Odvedení Ukrajinci, kteří narukovali teprve nedávno, mají jedinou úlohu, sloužit jako návnada a potrava pro ruská děla s cílem vyčerpat Rusům, rozmístěným na dělostřeleckých pozicích, zásoby munice v bednách. Doplnění beden totiž trvá až několik hodin, munice se rozváží ze skladů, rozmístěných od sebe desítky kilometrů.

I proto stále více ukrajinských vojáků natáčí videa se stížnostmi, že po odvedení na frontu nedostali vojáci vybavení, žádné těžké zbraně, mají nedostatek munice i jídla, velitelé z Kyjeva jim drze říkají, že žádné jídlo potřebovat nebudete, protože půjdete do útoku proti ruské artilérii, dostávají rozkazy vybíhat na otevřená pole a běžet útokem proti ruskému dělostřelectvu. Ano, to je popis toho, jak probíhá "krmení ruských děl". A není divu, že ukrajinští vojáci to už prokoukli a bouří se proti této taktice.

Na bojišti je čím dál tím méně Ukrajinců a jejich místa zaujímají cizinci a veteráni západních armád

Generální štáb ruské armády proto vyhodnotil situaci jako změnu vojenského určení operace, která již není vedena proti ukrajinské armádě a její ukrajinské technice, ale proti hybridním vojskovým tělesům, složených z ukrajinských mladíků a odvedenců a profesionálních zahraničních žoldnéřů ze Západu s plnou technickou, vojenskou a informační podporou americké armády a Pentagonu. Veškerou techniku, kterou ruská armáda během 7 měsíců Ukrajincům zničila, byla plně nahrazena západní vojenskou technikou, kterou ale podle ruského generálního štábu neobsluhují Ukrajinci, ale západní žoldnéři a bývalí nebo i současní příslušníci americké, britské, kanadské a rovněž polské armády.

Týká se to především obsluhy amerických houfnic M-777 a raketometů HIMARS. Pentagon rovněž poskytuje Ukrajině informace ze satelitů a dronů, monitorujících pohyb ruských vojsk na zemi. Jinými slovy, ruská generalita v zaslaném dopise Putinovi vysvětlila, že na Ukrajině už ruská vojska nevedou boj proti ukrajinské armádě, ale proti hybridním vojenským útvarům NATO v ukrajinských uniformách. Bez ohledu na to, kolik Ukrajinců padne, Pentagon nedovolí Kyjevu vzdát se a pošle na Ukrajinu další žoldáky a další zbraně, přičemž iluzi ukrajinské armády udržují nevycvičení ukrajinští mladíci, kteří mají za úkol sloužit jako potrava pro ruská děla v první vlně útoků.

Vystoupení Vladimira Putina s vyhlášením mobilizace znamená bod zlomu v operaci na Ukrajině

Proti takovému způsobu boje nemá ruská armáda na Ukrajině dostatek vojenského personálu. Poslední výroky z NATO, že Rusko je potřeba zničit, lze považovat za přímé ohrožení Ruska, proto ruský generální štáb požádal Vladimira Putina o částečnou mobilizaci, a to ještě před dokončením referend v DLR, LLR, v Záporoží a Chersonu o připojení k Rusku.

Generálové totiž Putina v dopise podle našich informací varovali, že frontová linie je dlouhá přes 1 000 km a současné počty ruských vojsk jsou tak řídce rozmístěné, že by mohlo dojít k průlomu interbrigád hned na několika místech. K posílení obrany a plnění úkolů tak ruská armáda požaduje mobilizaci podle 1. rastru, tedy částečnou mobilizaci aktivních záloh, které do 1. rastru spadají. Pokud nemáte čas na shlédnutí výše uvedeného videa s vystoupením Vladimira Putina, zde máte přesný přepis:

Vystoupení Vladimira Putina s nařízením částečné mobilizace ruské armády a plné mobilizace vojensko-průmyslového sektoru

Vážení přátelé!

Tématem mého projevu je situace v Donbasu a průběh speciální vojenské operace na jeho osvobození od neonacistického režimu, který se na Ukrajině chopil moci v roce 2014 v důsledku ozbrojeného státního převratu.

Obracím se dnes na vás, na všechny občany naší země, na lidi různých generací, věku a národností, na lid naší velké vlasti, na všechny, které spojuje velké historické Rusko, na vojáky a důstojníky, na dobrovolníky, kteří nyní bojují na frontě, jsou v bojové službě, na naše bratry a sestry - obyvatele Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporožské oblasti a dalších oblastí osvobozených od neonacistického režimu.

Jde o nezbytné a neodkladné kroky k ochraně suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Ruska, o podporu touhy a vůle našich krajanů rozhodovat o své budoucnosti a o agresivní politiku některých západních elit, které se snaží všemi prostředky udržet svou nadvládu, a proto se snaží blokovat a potlačovat jakákoli suverénní nezávislá centra rozvoje, aby mohly i nadále vnucovat svou vůli jiným zemím a národům a implantovat jim své pseudohodnoty.

Cílem tohoto Západu je oslabit, rozdělit a nakonec zničit naši zemi. Již přímo říkají, že se jim v roce 1991 podařilo rozdělit Sovětský svaz a nyní nastal čas, aby se samotné Rusko rozpadlo na množství fatálně nepřátelských regionů a oblastí.

A takové plány spřádají už dlouho. Podpořili bandy mezinárodních teroristů na Kavkaze, přiblížili útočnou infrastrukturu NATO k našim hranicím. Udělali si z totální rusofobie svou zbraň, včetně toho, že po desetiletí cíleně pěstovali nenávist k Rusku, zejména na Ukrajině, které připravili osud protiruského předmostí, a z ukrajinského lidu udělali potravu pro děla a vehnali ho do války s naší zemí. Tuto válku rozpoutali již v roce 2014, kdy použili ozbrojené síly proti civilistům, zorganizovali genocidu, blokádu a teror proti lidem, kteří odmítli uznat vládu, jež na Ukrajině vznikla v důsledku státního převratu.

Poté, co dnešní kyjevský režim skutečně veřejně odmítl mírové řešení problému Donbasu a navíc oznámil svůj nárok na jaderné zbraně, bylo naprosto jasné, že nová rozsáhlá ofenzíva proti Donbasu je nevyhnutelná, jak se již dvakrát stalo. Pak by stejně nevyhnutelně následoval útok na ruský Krym - na Rusko.

V této souvislosti bylo rozhodnutí zahájit preventivní vojenskou operaci naprosto nezbytné a jediné možné. Její hlavní cíle - osvobození celého území Donbasu - byly a zůstávají nezměněny.

Luhanská lidová republika již byla prakticky zcela vyčištěna od neonacistů. V Doněcké lidové republice pokračují boje. Kyjevský okupační režim zde za osm let vytvořil hluboce zakořeněnou linii dlouhodobých opevnění. Útok na ně by vedl k velkým ztrátám, proto naše jednotky, stejně jako vojenské jednotky donbaských republik, jednají plánovitě a kompetentně, využívají techniku, šetří personál a krok za krokem osvobozují doněckou zemi, čistí města a vesnice od neonacistů a pomáhají lidem, z nichž si kyjevský režim udělal rukojmí a živé štíty.

Jak víte, speciální vojenské operace se zatím účastní jen profesionální vojáky, kteří slouží na základě smlouvy. Po jejich boku ale také bojují dobrovolnické formace: lidé různých národností, profesí a věku - skuteční vlastenci. Ze srdce se postavili na obranu Ruska a Donbasu

V této souvislosti jsem již uložil vládě a ministerstvu obrany, aby co nejdříve a v plném rozsahu určily právní postavení dobrovolníků a bojovníků z jednotek Doněcké a Luhanské lidové republiky. Ta by měla být stejná jako u vojáků z povolání v ruské armádě, včetně materiálního a zdravotního zabezpečení a sociálních záruk. Zvláštní pozornost je třeba věnovat organizaci zásobování dobrovolnických formací a jednotek lidové domobrany v Donbasu vybavením a výstrojí.

Během plnění hlavních úkolů obrany Donbasu naše vojska na základě plánů a rozhodnutí ministerstva obrany a generálního štábu o celkové strategii postupu osvobodila od neonacistů také významné oblasti Chersonské a Záporožské oblasti a některé další oblasti. V důsledku toho se vytvořila dlouhá bojová linie, která je dlouhá více než tisíc kilometrů.

Co chci dnes poprvé veřejně říci? I po zahájení speciální vojenské operace, včetně jednání v Istanbulu, reagovali představitelé Kyjeva na naše návrhy velmi pozitivně, a tyto návrhy se týkaly především zajištění bezpečnosti Ruska, našich zájmů. Je však zřejmé, že mírové řešení Západu nevyhovovalo, a tak po dosažení určitých kompromisů dostal Kyjev ve skutečnosti přímý rozkaz všechny dohody nedodržovat.

Ukrajina byla a nadále je zásobována zbraněmi. Kyjevský režim nasadil nové bandy zahraničních žoldáků a nacionalistů, vojenské jednotky vycvičené podle standardů NATO a de facto pod velením západních poradců.

Současně se na celé Ukrajině zintenzivnil režim represí vůči vlastním občanům, zavedený bezprostředně po ozbrojeném převratu v roce 2014, a to v nejtvrdší podobě. Politika zastrašování, teroru a násilí nabývá stále masivnějších, děsivějších a barbarštějších forem.

Chtěl bych zdůraznit, že víme, že většina lidí, žijících na územích osvobozených od neonacistů, především v historických zemích Novorosie, nechce být pod vlivem neonacistického režimu. V Záporožské, Chersonské, Luhanské a Doněcké oblasti viděli a vidí zvěrstva, páchaná neonacisty v okupovaných okresech Charkovské oblasti. Potomci banderovců a nacistických karatelů zabíjejí lidi, mučí, vězní, vyřizují si účty, masakrují a mučí civilisty.

V Doněcké a Luhanské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti žilo před začátkem bojů více než sedm a půl milionu lidí. Mnozí z nich se museli stát uprchlíky a opustit své domovy. A ti, kteří zůstali - asi pět milionů lidí - jsou nyní vystaveni neustálým dělostřeleckým a raketovým útokům neonacistických bojovníků. Útočí na nemocnice a školy a páchají teroristické činy proti vlastním civilním občanům.

Nemůžeme, nemáme morální právo vydat své blízké mučitelům, nemůžeme nereagovat na jejich upřímnou touhu rozhodovat o svém osudu. Parlamenty lidových republik Donbasu a civilně-vojenské správy Chersonské a Záporožské oblasti se rozhodly uspořádat referenda o budoucnosti těchto území a požádaly nás, Rusko, o podporu tohoto kroku.

Musím zdůraznit, že uděláme vše pro zajištění bezpečných podmínek pro referenda, aby lidé mohli vyjádřit svou vůli. A my podpoříme rozhodnutí o jejich budoucnosti, které učiní většina obyvatel Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti.

Vážení přátelé!

Dnes naše ozbrojené síly, jak jsem již řekl, operují na linii dotyku, která přesahuje tisíc kilometrů, a čelí nejen neonacistickým formacím, ale vlastně celé vojenské mašinérii kolektivního Západu.

V této situaci považuji za nutné přijmout následující rozhodnutí - které je plně adekvátní hrozbám, kterým čelíme - a sice že k ochraně naší vlasti, její suverenity a územní celistvosti, k zajištění bezpečnosti našeho lidu a lidí na osvobozených územích považuji za nutné podpořit návrh Ministerstva obrany a Generálního štábu na provedení částečné mobilizace v Ruské federaci.

Znovu opakuji, že zde hovoříme o částečné mobilizaci, to znamená, že povolání k vojenské službě budou podléhat pouze občané, kteří jsou v současné době v záloze, a to především ti, kteří sloužili v řadách ozbrojených sil a mají určitou vojenskou profesi a odpovídající praxi.

Osoby povolané k vojenské službě projdou před vysláním k jednotkám dalším vojenským výcvikem s přihlédnutím ke zkušenostem ze speciální vojenské operace.

Byl podepsán dekret o částečné mobilizaci.

V souladu s právními předpisy o tom budou dnes oficiálně informovány komory Federálního shromáždění - Rada federace a Státní duma.

Mobilizační činnosti budou zahájeny dnes, 21. září. Nařizuji vedoucím krajů, aby poskytli veškerou potřebnou pomoc při práci vojenských komisariátů.

Zejména zdůrazňuji, že ruští občané povolaní k vojenské službě v rámci mobilizace získají status, platby a všechny sociální záruky osob sloužících na základě smlouvy.

Rád bych dodal, že vyhláška o částečné mobilizaci stanoví i další opatření k plnění obrany státu. Ředitelé vojensko-průmyslového komplexu jsou přímo odpovědní za zvyšování výroby zbraní a vojenského vybavení a za nasazení dalších výrobních kapacit. Všechny otázky materiální, zdrojové a finanční podpory obranných podniků by zase měla urychleně řešit vláda.

Vážení přátelé!

Západ ve své agresivní protiruské politice překročil všechny meze. Neustále slyšíme výhrůžky naší zemi, našim lidem. Někteří nezodpovědní politici na Západě hovoří o plánech na zajištění dodávek útočných zbraní dlouhého doletu na Ukrajinu - systémů, které by umožnily údery na Krym a další oblasti Ruska.

Takové teroristické údery, včetně úderů západními zbraněmi, jsou již prováděny v pohraničních osadách v Belgorodské a Kurské oblasti. NATO provádí průzkum v reálném čase na celém území jižního Ruska pomocí moderních systémů, letadel, lodí, satelitů a strategických bezpilotních letounů.

Washington, Londýn a Brusel přímo tlačí na Kyjev, aby přenesl vojenské operace na naše území. Už se neskrývají za to, že Rusko musí být poraženo všemi prostředky na bitevním poli, následovat bude zbavení politické, ekonomické, kulturní a jakékoliv suverenity a úplné vyplenění naší země.

Součástí je i jaderné vydírání. Mluvím nejen o ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, které podporuje Západ a které představuje jadernou katastrofu, ale také o prohlášeních některých vysokých představitelů předních zemí NATO o možnosti a přípustnosti použití zbraní hromadného ničení - jaderných zbraní - proti Rusku.

Těm, kteří se takto vyjadřují o Rusku, bych chtěl připomenout, že naše země také disponuje různými ničivými prostředky, jejichž některé komponenty jsou vyspělejší než v zemích NATO. Pokud bude ohrožena územní celistvost naší země, použijeme samozřejmě všechny dostupné prostředky na obranu Ruska a našeho lidu. Nejedná se o blaf!

Občané Ruska si mohou být jisti: územní celistvost naší vlasti, naše nezávislost a svoboda budou zajištěny, a to chci ještě jednou zdůraznit, všemi prostředky, které máme k dispozici. A ti, kdo se nás snaží vydírat jadernými zbraněmi, musí vědět, že vítr může foukat jejich směrem.

Je v naší historické tradici, v osudu našeho národa, zastavit ty, kteří usilují o světovládu, kteří hrozí rozkouskováním a zotročením naší vlasti, naší rodné země. Zastavíme je hned a tak to bude!

Věřím ve vaši podporu.

Změna ruské doktríny na Ukrajině

Z tohoto projevu je patrné, že v postoji Kremlu došlo k zásadnímu posunu a uvědomění si, že komorně a lokálně koncipovaná speciální vojenská operace na Ukrajině eskalovala za 7 měsíců do otevřeného mezinárodního konfliktu a k otevřené a totální válce Západu proti Rusku, který již zcela otevřeně válčí proti ruské armádě na Ukrajině za použití západní techniky a rovněž už i západních vojáků. Bez ohledu na ukrajinské ztráty je Západ připraven ve válce na Ukrajině proti Rusku pokračovat, nepřetržitě nasunovat zbraně, žoldáky a nyní již i celé interbrigády, které byly ruskými zpravodajci poprvé zjištěny během Charkovské ústupové operace ruské armády.

Potrava pro ruská děla. Pohřeb ukrajinských vojáků
Potrava pro ruská děla. Pohřeb ukrajinských vojáků

Celé útvary tzv. ukrajinské armády byly tvořeny výhradně cizinci, komunikujícími mezi sebou výhradně v angličtině, aniž by mezi nimi byl jediný Ukrajinec. Rusové se s něčím takovým na Ukrajině dosud nesetkali, protože až do operace v Charkově se zdálo, že ukrajinský Generální štáb nechce, aby na Ukrajině bojovaly interbrigády pod svým vlastním velením bez asistence ukrajinských vojsk. Toto zjištění je hlavním důvodem pro změnu doktríny Kremlu k vedení speciální operace. Už totiž neplatí, že na Ukrajině se bude bojovat do posledního Ukrajince.

Na Ukrajině se už nebude bojovat do posledního Ukrajince, protože toho posledního nahradí cizinci, aby válka Západu proti Rusku mohla pokračovat

Tento vývoj totiž znamená, že když na Ukrajině padne poslední Ukrajinec, tak Západ na ukrajinské bojiště nasune interbrigády s vojáky a žoldáky z jiných zemí, aby válka proti Rusku pokračovala, klidně už i bez Ukrajinců. A to je přesně ta změna, kterou ruský generální štáb vyhodnotil jako zásadní pro změnu doktríny a angažmá ruské armády na Ukrajině. Takovouto operaci bez mobilizace už zkrátka po stránce vojenského personálu nelze pokrýt jen profesionálními vojáky ruské armády, na to je potřeba už mobilizovat zálohy.

Ruská armáda už nebojuje proti ukrajinské armádě, ale proti interbrigádám pod velením Pentagonu
Ruská armáda už nebojuje proti ukrajinské armádě, ale proti interbrigádám pod velením Pentagonu

Vladimir Putin varoval Západ, že Rusko v případě svého územního ohrožení použije na obranu všechny zbraně, včetně jaderných a zdůraznil, že to není blaf, že je to myšleno vážně. Územím Ruska myslel Vladimir Putin nejen Ruskou federaci v původních obrysech, ale i Krym, Donbas, Cherson a Záporoží! Chápete? Jaderné zbraně jsou na stole a není to blaf!

Rovněž upozornil, že "vítr může foukat i západním směrem". Myslel tím radiační spad? Anebo vítr ve smyslu ruských raket, letících na Západ? Není to vlastně jedno? Rusko mobilizuje v těchto hodinách společně s Běloruskem. Oba generální štáby spolupracují a vypadá to, že otevření běloruského frontu je na spadnutí. Čeká nás nakonec velice horký podzim, navzdory plynové krizi a představám o zimě? To brzy uvidíme.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!