Fialova vláda se v den voleb snažila o přijetí zmocňovacího zákona!

14.01.2023

Jedná se o zákon, který by opravňoval vysílat do ciziny české vojáky bez souhlasu parlamentu na dobu 60 dnů, přičemž parlament by už jen legalizoval toto vyslání ex-post ve chvíli, kdy vojska stejně již nepůjde stáhnout zpět, protože budou rozmístěna v rámci aliančních kontingentů s ukrajinskou a polskou armádou anebo s NATO!

Fialova vláda nejen že věděla měsíc dopředu o začátku války na Ukrajině a podepsala lazaretní smlouvu s Kyjevem, ale dokonce se snaží už i o změnu Ústavy a získání zmocňovacího zákona na vysílání vojsk do ciziny!

Když se rozsvítí pod velkou lampou, tak dole je pod ní de facto největší tma! Přesně tímto heslem se řídí vláda Petra Fialy, která přesně dnes - v první den prezidentských voleb, kdy pozornost veřejnosti je fixována jiným směrem - se rozhodla, že se pokusí v poslanecké sněmovně prosadit novelu ústavního zákona, která vládě umožní vysílat do ciziny české vojáky bez souhlasu sněmovny, a to až na dobu 60 dnů.

Přičemž sněmovna až poté bude jen ex-post tento pobyt schvalovat zpětně, což bude jediné řešení, protože neschválení nepřipadá v úvahu. Došlo by tím k ohrožení jak těch vojáků, co tam byli vysláni, tak i bezpečnost koaličních partnerů v té cizí zemi, kteří na ty vojáky budou logicky spoléhat. Jedná se de facto o válečný zmocňovací zákon pro vládu Petra Fialy, která se nepokrytě žene do války proti Ruské federaci a potřebuje vyslat na Ukrajinu první kontingent českých vojáků, ale nemá k tomu oporu v Ústavě, zatím.

Petr Fiala po vzoru Wehrmachtu píše na tanky vzkazy formou požehnání
Petr Fiala po vzoru Wehrmachtu píše na tanky vzkazy formou požehnání

Minulý týden jsme přinesli informace o tom, že česká vláda P. Fialy musela s největší pravděpodobností vědět skoro měsíc dopředu o začátku války na Ukrajině. České ministerstvo obrany totiž 1. února 2022 podepsalo s náčelníkem generálního štábu Ukrajiny Valerijem Zalužným smlouvu o lazaretní službě pro zraněné ukrajinské vojáky, kteří utrpí zranění v důsledku nepřátelských akcí.

Ve smlouvě není přitom ani slovo o Rusku nebo ruské agresi, není v ní uvedeno, že půjde o ošetřování ukrajinských vojáků v důsledku obrany Ukrajiny před agresí, ale je tam pouze uvedeno, že ti vojáci budou ošetřováni v ČR proto, že utrpěli zranění v důsledku přímých nepřátelských akcí. Přímá nepřátelská akce je pouze jiný výraz pro válku, ozbrojený střet, pro přímý konflikt.

Proč Fialova vláda a ministerstvo obrany podepsaly se Zalužným podrobnou lazaretní smlouvu o ošetřování ukrajinských vojáků měsíc před ruskou invazí?

Ukrajinský generální štáb už 1. února 2022 věděl, že tato válka začne a dokonce už informoval českou stranu, že Kyjev bude potřebovat lazaretní službu a pomoc českých lékařů pro léčbu svých vojáků. České ministerstvo obrany tak už dopředu muselo vědět o zahájení války na Ukrajině a Ukrajina už dopředu věděla, že bude zraněných vojáků tolik, že domácí péče nebude stačit a bude potřebovat lazaretní službu cizí země, která je dokonce členskou zemí NATO! Jak to lze vysvětlit? Jedině tak, že Ukrajina plánovala útok proti Donbasu a na Krym, o čemž informovaly ruské rozvědky už několik týdnů dopředu, a generální štáb Ukrajiny si dopředu připravoval zázemí v zemích NATO pro lazaretní služby. Takové smlouvy se podepisují jen tehdy, pokud je již o vojenské operaci dopředu rozhodnuto.

Fialova vláda daruje Ukrajině modernizované tanky, které brzy skonči jako šrot nedaleko Seversku, kam mají tanky namířeno
Fialova vláda daruje Ukrajině modernizované tanky, které brzy skonči jako šrot nedaleko Seversku, kam mají tanky namířeno

Vládě Petra Fialy to však nestačí. Tato vláda má tu drzost, že si v den prezidentských voleb přijde do sněmovny prosazovat novelu ústavního zákona, aby získala zmocňovací zákon pro vysílání českých vojsk do ciziny a do válek bez souhlasu parlamentu až na dobu 60 dnů, což je samozřejmě trik, protože na celém světě neexistuje parlament, který by ex-post již vyslané a rozmístěné vojáky v cizině po 60 dnech zase vrátil domů a ohrozil tím smluvní, bezpečnostní a alianční závazky s tou zemí, kam byli vojáci vysláni. To je prostě nesmysl! Jakmile je tam vláda vyšle, ti vojáci tam prostě zůstanou a sněmovna to zpětně posvětí, ať se děje, co se děje.

K čemu potřebuje Fiala zákon, aby mohl okamžitě vysílat česká vojska do ciziny bez souhlasu sněmovny?

Zamyslete se nad tím, jakých zločinů proti světovému míru se dopouští vláda Petra Fialy. Jeho vláda nasunuje na Ukrajinu zbraně. Premiér po vzoru Wehrmachtu žehná českým tankům jako farář a píše na děla tanků vzkazy pro Ukrajince. Ministerstvo obrany s generálním štábem Ukrajiny podepisuje smlouvu o lazaretní služně pro zraněné ukrajinské vojáky v důsledku vojenských akcí měsíc předem, než vůbec ruská armáda vtrhla na Ukrajinu.

Nyní je to korunováno tím, že Fialova vláda si v den prezidentských voleb dojde do sněmovny pro požehnání novely ústavy, aby dostala do ruky válečný zmocňovací zákon pro vysílání vojáků do ciziny, do války, můžete hádat, do jaké. Ano, na Ukrajinu. Ve chvíli, kdy se tam objeví čeští vojáci, klidně i na kratší dobu než 60 dnů, Ruská federace to vyhodnotí jako vstup členské země NATO do války proti Ruské federaci!

Ze setkání Volodymyra Zelenského s Petrem Fialou údajně v Kyjevě v březnu 2022: Zelenský Fialovi ukazuje, že má na tváři zbytek něčeho… není jasné, čeho. Ze by kokeš…? 🙂
Ze setkání Volodymyra Zelenského s Petrem Fialou údajně v Kyjevě v březnu 2022: Zelenský Fialovi ukazuje, že má na tváři zbytek něčeho… není jasné, čeho. Ze by kokeš…? 🙂

Fialova vláda potřebuje ten zmocňovací zákon pro zatažení České republiky do války proti Rusku! O tom není sebemenších pochyb ve chvíli, kdy premiér prohlašuje, že "Česko je válce", kdy podepisuje hlavně tanků v dodávce na Ukrajinu, a ve chvíli, kdy ministr vnitra vyhrožuje Rusku a vyvěšuje na ministerstvu vnitra plachtu s Putinem v pytli na mrtvá těla.

Fialova vláda činí kroky pro podporu války na Ukrajině, pro pokračování bojů na Ukrajině, a teď už dokonce i pro zatažení českých vojsk do války v cizí zemi bez souhlasu parlamentu, tedy minimálně bez souhlasu na dobu 60 dnů, to je ale dostatečně dlouhá doba na oficiální zatažení ČR do války, protože Rusku bude trvat rozhodně méně než 60 dnů, aby zjistilo, že vláda Petra Fialy vyslala na Ukrajinu vojáky AČR.

Fialova vláda získá zmocňovacím zákonem nástroj pro zatažení ČR do válek kdekoliv na světě

Taková změna Ústavy tak umožní vládě ČR zatáhnout Českou republiku do války kdykoliv, za jakýchkoliv okolností a s kýmkoliv!

Pokud vláda bude moci vyslat do jakékoliv cizí země a do jakéhokoliv konfliktu české vojáky bez explicitního předchozího souhlasu sněmovny, potom to bude znamenat nejvyšší ohrožení ČR v její historii, protože celá Česká republika se stane rukojmím premiéra, jak se zrovna vyspí, jaké prášky mu lékař předepsal, jestli netrpí duševní poruchou, jestli se celá vláda nezbláznila, když vyvěšují plachty s mrtvolami na budově vnitra, jestli zatažení do války nebude v rukách bláznů, kteří pošlou na 60 dnů české vojáky kamkoliv se jim zachce, nebo kamkoliv jim určí americký místodržitel v ČR.

Petr Fiala (CZ) a Petro Fialenko (UA) za pultíkem
Petr Fiala (CZ) a Petro Fialenko (UA) za pultíkem

Prostě v takovém okamžiku už bude zatažení ČR do války otázkou jednoho telefonu na vládu. Ústavní zákon vyžaduje podporu alespoň 120 hlasů poslanců, takže pětikoalice bude potřebovat podporu hlasů od Hnutí ANO, protože SPD již oznámila, že novelu nepodpoří. Hnutí ANO má k novele zdrženlivý postoj, ale výslovně novelu nezamítá. V Senátu tato novela projde naprosto hladce - a zákon bude podepisovat již nový prezident. Vláda ČR nesmí dostat do ruky tento zmocňovací zákon, protože to je poslední pojistka předtím, aby Fialova vláda nezatáhla ČR do války na Ukrajině v podobě přímé konfrontace s Ruskou federací.

Zelenský se snaží zatáhnout NATO do války na Ukrajině, ale pořád se mu to nedaří. Takže přišel s plánem, že to zkusí přes Poláky a Čechy?

Naše redakce má informace o tom, že Volodymyr Zelenský žádá pravidelně polskou vládu o vyslání vojsk NATO na Ukrajinu, a když ne vojsk NATO jako celek, tak alespoň vojenských sborů vybraných jednotlivých zemí NATO, právě jako je Polsko nebo Česká republika. USA vstup NATO na Ukrajinu stále odmítají, ale Zelenský se snaží o zatažení a zavlečení NATO do války bez souhlasu NATO.

Prostě pomocí incidentu, resp. jednostranného kroku Polska nebo Česka, který si Moskva vysvětlí po svém. Jakmile se objeví na Ukrajině jediný český voják, který tam bude oficiálně vyslaný českou vládou na základě zmocňovacího zákona, tak v tom okamžiku bude do války s Ruskem zatažena nejen Česká republika, ale podle všeho i celé NATO, protože půjde o vyslání vojáků členské země NATO do války proti Rusku.

Tato fotografie zachycuje celou situaci českého národa nejlépe. Ten vlevo chce pokračovat ve válce na Ukrajině, ten vpravo chce do války zatáhnout celé NATO. Není těžké si dat dohromady jedna a jedna…
Tato fotografie zachycuje celou situaci českého národa nejlépe. Ten vlevo chce pokračovat ve válce na Ukrajině, ten vpravo chce do války zatáhnout celé NATO. Není těžké si dat dohromady jedna a jedna…

To je důkaz toho, že Fialova vláda musí být skutečně zbavena moci a odvolána z důvodu činnosti, ohrožující bezpečnost České republiky a občanů ČR. Je otázkou, zda-li by nový prezident měl pravomoc odvolat Fialovu vládu, pokud by k tomu bylo použito zdůvodnění, že Fialova vláda svými kroky ohrožuje celistvost, integritu a bezpečnost České republiky svými snahami o rozdmýchávání a pokračování války na Ukrajině do takové míry, že usiluje dokonce o zmocňovací zákon pro vysílání vojsk do ciziny bez souhlasu sněmovny, i když na omezenou dobu, což nehraje v mezinárodní politice a ve vojenství roli. Jakmile tam vojáci přijedou, hned první den v Moskvě rozhodnou, že členská země NATO vstoupila do konfliktu proti Rusku na Ukrajině.


Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!