Hollywood již v r. 2007 předpověděl covidovou diktaturu

27.07.2021

Hollywood již v roce 2007 v "programovacím filmu" The Invasion předpověděl covidovou diktaturu, kdy očkování je nástrojem pro modifikaci chování populace, aby nekladla odpor společenskému "resetu"! 

Například fotbalový trenér Jablonce se rozčílil v živém přenosu, že je očkovaný a testovaný, ale na tiskovce musí "mluvit do skříně" (protože tam nejsou žádní novináři)! Na Slovensku definitivně Národní rada schválila "total control" a lidé se budou rozlišovat podle "apartheidového klíče" na očkované s neomezeným vstupem kamkoli a na ty ostatní, kteří budou zadržováni a špejlováni hlubokými závrty do kořene nosu!

Globalisté všechny své kroky plánují na dlouhé roky a dekády dopředu, přičemž své plány oznamují dopředu pomocí symbolů a vzkazů během globalistických monstr-akcí, jako jsou např. zahajovací ceremoniály olympiád nebo otevírání velkých dopravních staveb spojujících národy, jako jsme viděli během ceremoniálu slavnostního otevírání Gotthardského tunelu ve Švýcarsku v roce 2016. Ovšem nejvíce používanou cestou globalistů pro posílání vzkazů a symbolů je filmová tvorba Hollywoodu, k čemuž globalisté používají tzv. "programovací videa", resp. "programovací filmy".

V této tvorbě je v předstihu často mnoha let, až dokonce desítek let, oznamováno veřejnosti, co čeká celou populaci v blízké době. Tato videa bývají někdy nazývána jako prediktivní, ale to je do značné míry chybné označení, protože predikce (předpověď) by to byla pouze v případě, že by videa zachycovala něco, co je předpovídáno, že se může stát v budoucnu. Ale v případě Hollywoodu nejde vůbec o predikce, ale o programovací tvorbu, která nic nepředpovídá, ale "natvrdo" oznamuje, na co se má populace připravit.

O programovacích videích už informoval web Aeronet v souvislosti se Syndikátem a s procesy "transhumanismu", které připravují lidstvo na "opuštění planety" a na postupné zlikvidování všech náboženství na Zemi předtím, než dojde k manifestaci jednotlivých "Domů Syndikátu". V poslední době je to zjevné i v tom, jak se začíná přiznávat existence UFO už i z oficiálních míst, zejména z mainstreamových médií. Není to náhoda, jde o počátek procesu programování veřejného mínění na přijetí faktu a reality. Co však uniká pozornosti, je skutečnost, že ještě předtím musí dojít k likvidaci tzv. anachronistických procesů řízení na planetě, jakými jsou procesy klerikálního, tj. náboženského řízení.

"Rozděl a panuj" formou rozeštvání populace, společenství a rodiny kvůli strachu z koronaviru a ze smrti

Proto dochází k likvidaci církví, statusu církví, postupně budou světová náboženství vyvrácena z kořenů a populace planety bude připravena na nové "Božstvo", které se ve skutečnosti nebude projevovat nadpřirozenými projevy, ale pokročilými a pro lidstvo nepochopitelnými technologiemi. Přiznávání UFO není náhodným rozhodnutím světových elit, je to součást programu. Jenže tento proces leží na úrovni exopolitiky naší planety a lidstvo ještě předtím, než bude připraveno na akceptování zániku starého výkladu o původu světa, projde jedním klíčovým a vskutku děsivým procesem rozeštvání a rozdělení populace na dvě skupiny, přesně podle římského modelu Divide et Impera, tedy Rozděl a panuj!

Tento starověký model řízení popularizoval a oživil ve Florencii na přelomu 15. a 16. století italský politik Niccolò Machiavelli, který ovšem není autorem tohoto systému řízení. Ten existuje několik tisíc let, a je to jeden z vůbec nejstarších nástrojů mocenského řízení vůbec. Systém Rozděl a panuj spočívá v poznatku, že když se populace nepřítele nebo obyvatelstvo okupované země rozdělí na dvě anebo více znesvářených skupin, potom se nad takovým obsazeným nebo okupovaným státem snadněji vládne, než když je obyvatelstvo jednotné.

Tento model řízení používají v dnešní době světoví sionisté, tedy hlavní architekti světové globalizace. A právě tento model Divide et Impera je nyní v době covidové hysterie uplatňovaný na celou světovou populaci. Ten proces je naprosto zjevný, je postřehnutelný, dokonce jej globalisté ani neskrývají, ale obyvatelstvo je ochotno se tohoto rozdělování samo a aktivně účastnit. Tak tomu je totiž vždy při použití procesu Divide et Impera.

Nepřítel znesváří okupovaný prostor, aby se obyvatelstvo rozdělilo proti sobě na dvě skupiny

Celá světová civilizace byla počátkem roku 2020 vystavena procesu řízení na 5. prioritě, kdy všechny vlády všech zemí světa poslušně a jako na povel vypnuly své ekonomiky, vyhlásily lockdowny a všichni se divili, jak je možné, že k tomu došlo tak rychle, tak ochotně, hladce a bez odporu politiků. Systému se odmítly podřídit jen některé země, jako třeba Bělorusko nebo KLDR. Jinak všechny země světa se podřídily. Jen pár měsíců po vyhlášení virové krize vloni v zimě se začaly objevovat první známky snahy o zavedení procesu Divide et Impera v celé populaci všech zemí EU a rovněž v celých USA.

Už vloni na jaře Bill Gates v rozhovoru pro americká média odhalil, že v blízké době budou muset lidé být očkování a prokazovat bezinfekčnost pomocí covidových pasů. Bill Gates tehdy tvrdil, že tyto pasy budou určeny jen pro cestování letadlem. Web Aeronet již tehdy varoval, že tak to rozhodně nebude, že tyto pasy budou určeny na oprávnění vstupu do obchodů, škol, do zaměstnání, tedy úplně všude, a tento průkaz se stane nástrojem "total control" procesu nad celou populací. Tento systém total control je právě založen na jedné jediné věci - na rozdělení celé populace do dvou znepřátelených skupin podle klíče Divide et Impera.

Globalisté zaseli mezi národy nenávist, aby se lidé jednotlivých národů mezi sebou nenáviděli. A to nejen mezi cizími lidmi, ale aby se nenáviděli i příbuzní mezi sebou a dokonce členové rodiny. Toto rozdělení a rozeštvání populace na dvě skupiny je způsobeno očkováním a testováním! Globalisté zavedli vloni proces Divide et Impera způsobem, že obyvatelstvo začalo být podle apartheidového klíče rozdělováno na ty "dobré občany", kteří se nechají testovat a špejlovat, a na ty "špatné", kteří špejle a rýpání v nosu odmítají.

Letos se ten proces dělení společnosti na dvě znesvářené skupiny prohlubuje a už dokonce fašizuje. Část populace se nechává očkovat a vyžaduje pro sebe návrat k normálu, který se ale nedostavuje, a očkovaní lidé začínají být vzteklí a nervózní. Část očkovaných lidí se fašizuje a navrhuje neočkované osoby izolovat, anebo je dokonce násilně očkovat proti jejich vůli, protože "normalita" se prý do společnosti nevrátí do té doby, než všichni budou očkovaní. Neočkovaní lidé prý tento návrat k normálu sabotují. A tím vzniká nenávist.

Jedna skupina obyvatelstva se stane kolaborantem s nepřítelem a začne útočit proti spoluobčanům v opozici ve druhé skupině

Tento fašizační proces rozdělení populace vyvolává mohutný odpor ve druhé skupině obyvatelstva. Neočkovaní, při spatření té fašizace, se ještě více zatvrzují a odmítají o očkování uvažovat, protože rozdělení společnosti už začíná indukovat proces fašizace, apartheidu, izolování neočkovaných od očkovaných, omezování pohybu neočkovaných a odebírání práv neočkovaným.

V čem tedy spočívá rozdělení populace na dvě znepřátelené frakce, kdy globalisté řídí celé státy? V čem spočívá to usnadnění řízení? V tom, že každá rozvrácená země, jejíž populace je rozštěpena a stojí proti sobě, je naprosto bezbranná vůči vnějším procesům cizího řízení. Část rozštěpené společnosti potřebuje peníze a systémy na potlačení odporu ve společnosti, takže na pomoc přispěchají globalisté a zhroucené ekonomice země nabídnou úvěry od Evropské centrální banky, přičemž šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijede do Prahy a slavnostně přiveze první miliardy z tohoto úvěru.

Ty peníze jsou potom určeny na sanování ekonomických škod po virové krizi, kterou ti samí globalisté rozpoutali a zahájili. A peníze budou určeny i na zavedení digitálních pasů. Stát bude mít dokonalý přehled o pohybu a chování obyvatel. K tomu by ale nikdy nedošlo, kdyby společnost nebyla rozdělená. Jelikož je rozdělená, je třeba kontrolovat a rozlišovat obyvatele na "dobré" a "špatné", tedy na ty, kteří mohou vstoupit do obchodu, do školy, do zaměstnání, do prostředku MHD, a na ty, kteří nemohou, protože nemají vakcínu a ani test.

Rozdělená země podlehne nepříteli, který ji tak může snadněji ovládat, kontrolovat a řídit

Kvůli rozdělení společnosti tak globalisté ovládnou jednotlivé národy pomoci systému "total control", který bude řídit a kontrolovat pohyb a práva pohybu a přístupu celé populace. Protože je třeba rozlišit členy obou skupin, je nutně kontrolovat všechny občany v celé populaci, jinak toho nelze docílit. Přesně v tom spočívá proces "total control". Globalisté tak získají kontrolu nad celou populací a budou mít pod dozorem každého očkovaného jednotlivce. Elektronický digitální pas vás nahlásí z každého místa, v reálném čase, kde přiložíte svůj telefon při vstupu do jakékoliv budovy nebo do jakéhokoliv dopravního prostředku.

V reálném čase režim uvidí, kde jste, kam jste vstoupili a s kým dalším se na tom místě nacházíte, protože systém bude sledovat sdružování lidí a bude monitorovat "závadné" chování obyvatelstva. Za normálních okolností by se lidé nikdy nenechali sledovat a šmírovat, ale když je to označeno jako "ochrana zdraví před neočkovanými", lidé se najednou přepnou do jiného režimu myšlení a najednou se svým sledováním dobrovolně souhlasí. A co víc, aktivně bojují proti neočkovaným, útočí proti jejich svobodě, chtějí je izolovat anebo násilně očkovat.

Systém rozděl a panuj je tak obrovsky účinný kvůli tomu, že při tomto procesu se část rozdělené populace rozhodne kolaborovat s okupantem, tedy v tomto případě s globalistickým nepřítelem a začne mu pomáhat v boji proti odporu, proti odporujícímu obyvatelstvu. Kolaborantům přitom není potřeba nic extra slibovat nebo platit, protože tato skupina se cítí být součástí skupiny, která bojuje za správnou věc. A to je celé. Rozdělení populace pomocí Divide et Impera tak přivádí celé národy do stavů na pokraji občanských válek.

Slovenský parlament odhlasoval Total Control a lidé se rozdělí podle apartheidového klíče na očkované s volným průchodem a na ty ostatní, kteří se budou testovat špejlovými závrty 3x týdně

Přesně k tomu došlo dnes v neděli na Slovensku, kde Národní rada definitivně odsouhlasila zavedení Digital Green Pass aplikací v telefonech, kdy lidé pro vstup do škol, podniků, závodů, do zaměstnání, do úřadů a do většiny obchodů budou muset mít tuto aplikaci, která jim při vstupu potvrdí, jestli jsou testovaní, očkovaní anebo po prodělání nemoci.

Jediná výjimka bude platit pro potravinové obchody, lékárny a případně další vyjmenované provozy, které zajišťují základní potřeby obyvatelstva, takže nedošlo k nejhoršímu scénáři, že by lidé měli jen vyhrazené a omezené hodiny do těchto obchodů. Slovenská vláda se podle všeho zalekla, že to už by bylo zjevně zcela neprůchodné. Jenže ani tato výjimka příliš mnoho nevyřešila, protože zaměstnavatelé budou tyto evropské Zelené pasy vyžadovat tak jako tak.

Takže lidé se budou muset špejlovat každých 48 hodin hloubkovými vrty až ke kořenu nosu, protože delší platnost testy mít nebudou, takže to znamená 3 bolestivé testy pro zaměstnance během pracovního týdne. Bez testu se do práce nedostane. A co autobusy a vlaky? Ani tam výjimka pro netestované podle všeho nebude, i když to se může kdykoliv změnit. SMER-SD již oznámil, že podá stížnost na zákon k Ústavnímu soudu, ale bez ohledu na výsledek je již teď jasné, že Slovensko se posunulo naplno do éry Total Control podle apartheidového klíče.

Lidé s očkováním bez omezení projdou dveřmi všech obchodů, podniků, úřadů a škol, zatímco neočkovaní a netestovaní nebudou vpuštěni a nejprve se musí shánět po testu někde v blízkém okolí ve městě, a teprve poté budou moci do dané budovy nebo prostředku hromadné dopravy vstoupit. Jakmile dostanou test, dostanou záznam do mobilu do aplikace Digital Green Pass a v tom okamžiku jsou v systému. Kdo se neotestuje, nevstoupí nikam, s výjimkou potravin a lékáren. Tento systém zfašizované společnosti už byl v jednom hollywoodském filmu předpovězen.

V roce 2007 uvedl Hollywood do kin programovací film The Invasion (Invaze) v hlavních rolích s Nicole Kidmanovou a Danielem Craigem, který doslova jakoby vypadl z naší časoprostorové reality. Film pojednává o mimozemském viru, který modifikuje během spánkového REM cyklu chování člověka, ze kterého se stává poslušná osoba, která neodporuje, ale má pevnou vůli a jejím cílem je za každou cenu naočkovat stejným virem své bližní, své rodinné příslušníky, děti, spolupracovníky, lidi na ulici, ve vlaku, prostě všude. 

V jedné scéně šéf CDC seznamuje novináře s plánem na plošné očkování a novinářka se ptá, jak je možné, že CDC již disponuje tak rychle vakcínou proti viru, když virus se objevil teprve nedávno a vakcíny se normálně vyrábí dlouhé roky. Další scéna z vlaku zobrazuje děsivou událost, kdy vakcinační hlídka očkuje cestující proti jejich vůli přímo ve vlaku. Film končí děsivým konstatováním, že virus se nikdy nepodaří úplně eliminovat a lidé mu budou čelit de facto napořád. Nepřipomíná vám to něco?

Film Invaze de facto předpověděl koronavirovou krizi, předpověděl zázračně rychlé objevení vakcíny, což vyvolalo vloni velké pochybnosti. Film předpověděl vyhlášení plošných očkování, teror a fašizaci očkovaných osob. Ve filmu se liší jen jedna věc, a to mimozemský původ viru. Není jasné, jestli tohle se ve filmu nachází ze scénických důvodů pro uvěřitelnost příběhu, anebo nám dosud v roce 2021 stále něco ohledně tohoto viru a jeho původu uniká, protože koronavirus je globální proces, který systémem Divide et Impera rozděluje celou civilizaci.

Cílem je, aby bylo snadnější celou civilizaci kontrolovat a přechod od fosilních paliv k elektřině, k přechodu od živočišného masa k hmyzu, k přechodu od svobody cestování k Total Control a bezhotovostní společnosti. Je totiž zjevné, že rozdělování populace má svá úskalí a ne u všech očkovaných se podaří vybudovat kolaborační syndrom s nepřítelem. Mnoho očkovaných se očkovalo ze zištných a nikoliv ideových důvodů. A pokud po očkování zjistí, že normality se jim po očkování nedostává, přestanou s očkováním souhlasit. 

Fotbalový trenér nevydržel a praskly mu nervy v přímém přenosu, jasný důkaz toho, že teror a Total Control už nepůjde v ČR dlouho prosazovat "dobrovolností"

Trenér fotbalového klubu FK Jablonec Petr Rada se o víkendu na tiskové konferenci rozčílil, že nebude mluvit do skříně na tiskovce, když je očkovaný a nikoho přece nakazit nemůže. Televizní vystoupení Petra Rady odhalilo první trhliny a praskliny v nezvládnutém procesu Total Control v ČR, se kterým si Babišova vláda neví rady, resp. nechce, protože je před volbami.

Andrej Babiš nemůže utáhnout šrouby ve stylu Slovenska, protože tím by si podřízl větev pod volebními šancemi hnutí ANO. Trenér fotbalového Jablonce se rozčílil, že i když je očkovaný a testovaný, tak nemůže reagovat na otázky novinářů, kteří jsou schováni v bedně, ve skříni, resp. v reproduktoru, který přenáší jejich dotazy. Proč nesmí novináři do tiskové místnosti, když všichni jsou očkovaní a testovaní?

Petr Rada se rozčílil, že tohle je asi jeho poslední tiskovka, protože takto s novináři komunikovat nechce, protože to nedává smysl. Ano, nedává to smysl. Petr Rada to trefil, že to nedává smysl. Jenže o tom to právě je. Všechno, co bylo lidem od loňského jara slibováno, že vakcíny nás osvobodí a vrátí do normálu, byla lež. Vakcíny totiž po celém světě v těchto dnech začínají selhávat. Selhávají v Izraeli, už dokonce v USA.

Tisková mluvčí Bílého domu odmítla sdělit, kolik očkovaných zaměstnanců Bílého domu se nakazilo znovu koronavirem, i když jsou očkovaní

Tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v sobotu odmítla novinářům sdělit, kolik zaměstnanců Bílého domů se nakazilo koronavirem v poslední době, i když jsou očkovaní. 

Tisková mluvčí namísto sdělení čísel se zeptala novináře, k čemu to potřebuje vědět. Novinář jí vmetl do tváře: "Kvůli transparentnosti!" Bidenova vláda se totiž chlubí, že je nejtransparentnější vládou v historii.

Jenže informaci o tom, kolik očkovaných zaměstnanců Bílého domu se nakazilo, i když jsou očkovaní, se novinářům z tiskové mluvčí vydolovat nepodařilo. Vakcíny tedy neúčinkují, dokonce nezajišťují bezinfekčnost, což také nebylo očkovaným lidem vysvětleno, ani Petr Rada o tom asi neví, takže tento chaos pouze ukazuje, že od samého počátku šlo globalistům jen o jednu jedinou věc: O vpravení chemických roztoků s neznámou funkčností do těl veškerého obyvatelstva západní populace.

Následovat bude jejich trvalé a permanentní sledování a monitorování pomocí počítačů, skenerů, mobilních aplikací, hlídek a kontrolních stanovišť. Nic jiného, jen toto. Magnetismus v lidských tělech, indukce, polarizace grafenu v lidském těle, modifikace chování lidí, skenování lidí pomocí entropie grafenové hysteréze lidského těla, biologická dálková identifikace osoby, všechno s cílem trvalé a nekonečné kontroly pohybu a chování lidí v populaci.

Na konci Velkého resetu budou z kdysi svobodných lidí jen otroci

Lidé jako pokusné myši, kterým je vpichován experimentální roztok narychlo připravené vakcíny, po jejíž aplikaci se u lidí začne projevovat magnetismus v částech těla, po jejíž aplikaci je člověk nadále infekční, jako ve filmu Invaze, po jejíž aplikaci se člověk stává součástí očkovacího stáda, které usiluje o naočkování neočkovaných osob ve svém okolí. Všechno je prováděno s jediným cílem - získat trvalou kontrolu a moc nad populací, jejím pohybem a chováním. Nikdy jindy by nebylo připuštěno, aby se celé národy očkovaly experimentálními a neprověřenými látkami.

Nikdy by to nebylo připuštěno, s výjimkou vyššího globálního cíle na převzetí kontroly nad celou populací. Proto nikdo z politiků si netroufl covidovému procesu vzdorovat, ani Izrael. To by mělo všechny konceptuálně gramotné lidi probudit. Tento proces resetuje sociální bezpečnost na celé planetě, odebírá lidská práva a vrací západní civilizaci zpátky do role otroků. Co dostanete s virem a s vakcínou do těla? Značku, marker, modifikátor chování a trvalý dozor. Kdo jiný v historii měl tyto atributy? Ano, byli to otroci. Měli svoji značku, cejch, svého majitele, měli modifikované chování a měli trvalý dozor. Doufám, že v této konceptuální rovině vám právě docvaklo, jaký proces na nás globalisté provádí. Vyrábí z nás otroky!


Autor článku: -VK- (šéfredaktor AE News)

Zdroj: infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!