Pět hlavních problémů při učení jazyků

17.05.2020

Každý student se při učení jazyků setká s pěti hlavními typy problémů.

1/ Na začátku studia jazyků se student potýká s úplně prvotním problémem, a tím jsou slovíčka. Nejprve se musí naučit identifikovat SLOVA a přiřadit jim význam.

2/ K tomu zanedlouho přibude problém, týkající se rozlišení správné kombinace slov ve frázích, ve větách. S tím také souvisí pochopení slovosledu, jak správně řadit slova ve větách. Student se tak nevědomky potýká s lingvistickou disciplínou, která se nazývá SYNTAX, neboli skladba. Jde o zabývání se vztahy mezi slovy (větnými členy) ve větě, správné tvoření větných konstrukcí a slovosled.

3/ Dalším problémem, který vyvstane při učení jazyků, je SÉMANTIKA. To je nauka o významu výrazů z různých úrovní jazyka - slovních spojení, vět. To znamená, že někdy mají fráze jiný význam, než se zdá. Vezměme si jako příklad anglické slovo "poor". Když jej umístíme před podstatné jméno, znamená "ubohý", avšak za slovesem má význam "finančně chudý". Nebo slovo "heavy", které znamená "těžký" (co do hmotnosti). Avšak v kombinaci "heavy smoker" to neznamená, že kuřák je těžký (hmotnost), ale náruživý.

4/ Další věcí, se kterou se student potýká, je spojování vět do souvětí. Musí pochopit složitější konstrukce spojování vět.

5/ Studenti se také musí zabývat použitím jazyka v různých situacích. Jde o sociolingvistický problém, kdy je vhodné co použít. Např. mezi kamarády je běžné zdravit se "What's up", "How are things going", ale je to absolutně nevhodné na formální úrovni. Také existují slova, která se pojí jen s určitými výrazy. Vezměme si jako příklad obyčejné slovo "zkažený": Anglické slovo "rancid" je možné použít v kombinaci s výrazy "butter", "bacon", ale již ne s ovocem a zeleninou. "Rancid butter" (zkažené/žluklé máslo), "rancid bacon" (zkažená slanina). V případě ovoce a zeleniny by to bylo "rotten apples" (shnilá/zkažená jablka) nebo "rotten tomatoes" (shnilá/zkažená rajčata).


Zdroj: Roger Hawkins,University of Essex, How Second Languages are Learned, 2018

Foto: Pixabay

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!