V rámci nového Sovět. svazu by Ukrajina neměla existovat

05.06.2023

Ukrajina by neměla samostatně existovat, protože bývalé sovětské země se musí znovu sjednotit v rámci projektu nového Sovětského svazu!

Nejprve se ale musí změnit myšlení Rusů a vymanit se z područí kolektivního Západu! Duginovo vystoupení na konferenci o krizi světového řádu plně zapadá do rámce nového procesu Kremlu na vytvoření nového unijního svazku na půdorysech původního SSSR, ale s novou politickou, ekonomickou, bezpečnostní a sociální agendou!

Alexander Dugin vystoupil tento týden na konferenci v Moskvě, která se konala k tématu krize současného světového řádu a války na Ukrajině. Dugin se v panelové diskusi vyslovil za vytvoření euroasijského mocenského útvaru, který by zahrnoval nejen země bývalého sovětského svazu, ale všechny bratrské národy, čímž měl na mysli slovanské národy v Evropě, především Poláky, Čechy, Slováky a Srby na Balkánu, protože všechny tyto národy Slovanů právě teď ohrožuje jed nacismu a revizionismu, který fašizuje jednotlivé národy Evropy do zničující války s Ruskem. Války a rozpady světových řádů tradičně doprovází vznik nových unií a nadnárodních celků, které vyrůstají na troskách starých společenských systémů.

Éra americké světové dominance, která vyrostla na troskách konce II. sv. války a celých 70 let prakticky dominovala celému světu, se chýlí ke konci a na jejích troskách vyroste nový systém, který bude mít multipolární uspořádání globálního řízení a národy Evropy se rozštěpí znovu a stejně jako po roce 1945 na západní a východní sféru vlivu. Už dnes je to možné sledovat u zemí, jako je Maďarsko, Srbsko, ale rovněž i Slovensko, kde je obrovské množství lidí, kteří odmítají západní světový řád, což potvrzují i průzkumy mezi obyvatelstvem. Je proto jasné, že stejně jako po II. sv. válce se po pádu americké moci Pax Americana znovu Evropa rozdělí.

Video: https://aeronet.news/video-ukrajina-by-nemela-existovat-protoze-byvale-sovetske-zeme-se-musi-znovu-sjednotit-v-ramci-projektu-noveho-sovetskeho-svazu-nejprve-se-ale-musi-zmenit-mysleni-rusu-a-vymanit-se-z-podruci/

Duginovo vystoupení plně rezonuje s posledními procesy v Moskvě, kde se začínají realizovat první projekty Sovětské unie, v podstatě reformačního procesu oživení SSSR na původním půdorysu, ale s úplně novými programovými rámci politiky, ekonomiky, bezpečnosti a sociálních struktur. Nepůjde o návrat původního SSSR s modelem vlády komunistické strany, ale o moderní formát unijního svazku, který bude do značné míry podobný systému fungování SSSR. Dugin upozornil, že Ukrajina jako taková nemůže existovat jako samostatný stát, protože je přirozeným nástrojem Západu na rozbití Ruska.

Ukrajina a další bratrské národy musí být integrovány do nového projektu Sovětské unie

Podle Dugina je samostatná Ukrajina trvalým ohrožením Ruska z toho důvodu, že Ukrajina nedokázala za 30 let od rozpadu SSSR vybudovat takové řídící elity, které by Ukrajinu přivedly mezi vyspělé civilizované země s federativním uspořádáním mnohonárodnostního státu. Dosavadní procesy bohužel prokázaly, že jakmile se Ukrajina osamostatní, okamžitě se začne transformovat do modelu Anti-Ruska a usiluje o etnické vyčištění Ukrajiny všemi prostředky. Netýká se to jen Rusů, na Ukrajině jsou utiskovány i další národnosti, Maďaři, Poláci a Rumuni, přičemž vlády vzniklé na Ukrajině po převratu na Majdanu v roce 2014 prosadily zákony na vytěsnění ostatních jazyků ze škol, úřadů, z obchodního styku a tisku.

Panelová diskuse v Moskvě
Panelová diskuse v Moskvě

Ukrajina nemůže zůstat samostatná, a jak už ve čtvrtek prohlásil Dmitrij Medveděv, kyjevský režim, který se dostal na Ukrajině k moci po roce 2014, musí být vyhlazen a komplexně zničen. Z těchto výroků lze tudíž usuzovat, že již padlo v Kremlu rozhodnutí, že Ukrajina nemůže už zůstat jako nezávislá země a bude muset být celá transformována, přičemž tím se myslí hned několik modelů, ale každý z nich v podstatě počítá s likvidací kyjevského režimu.

Podle Dugina je nutné nejen Ukrajině, ale i dalším bratrským národům nabídnout nový projekt obrovské euroasijské unie, který by byl protiváhou zdegenerovaného a zanikajícího Západu, jenž je ničen s cílem likvidace bílé rasy a tradiční rodiny bílého muže a bílé ženy. Procesy genderismu jsou vedeny s cílem indukce neplodnosti a mohutného snížení plodnosti v západní společnosti tak, aby západní civilizace bílého muže a ženy vyhynula, zanikla.

Zánik bílé civilizace je nevyhnutelný, pokud se slovanské národy nezapojí do projektu euroasijské unie

Tohoto procesu se dá sice dosáhnout mnoha prostředky, ale eugenická indukce genderové transformace nové generace a mladých lidí je de facto stejně účinná jako kastrace nebo lobotomizace. Eugenicky lze chlapce transformovat na dívky a dívky na chlapce, takže nikdy nebudou moci plodit děti. Zrůdnost a děsivost plánu spočívá v tom, že to není násilná kastrace, ale propagované právo a privilegium už i malých dětí. Eugenická indukce neplodnosti skrze genderové zásahy do vývoje mládeže se přitom násobí geometrickou řadou v čase. Čím více dětí je procesu vystaveno, tím více tento proces zesiluje poté, co děti vyrostou a začnou genderizaci a změny pohlaví tlačit do hlav všem ostatním lidem okolo.

Americká genderová výchova mládeže. Drag Queen a chlapec přestrojený za dívku
Americká genderová výchova mládeže. Drag Queen a chlapec přestrojený za dívku

Najednou už to nebudou jen neziskovky, ale miliony osob. Proto jedním z velkých motivačních podnětů k připojení k nové euroasijské unii bude ochrana tradiční rodiny. Musí však být zajištěno, že proces nacistického a fašistického revizionismu a revanšismu po II. sv. válce nepovede skrze Ukrajinu ke spuštění jaderné výměny mezi Východem a Západem. Nejde už jen o Rusko, ale i o Čínu, která se stává stejným nepřítelem Západu jako Rusko. Válka na Ukrajině se stala urychlovačem rozpadu systému Pax Americana, a to opravdu velmi výraznou rychlostí.

Dugin: Cílem současného Západu je válka s Ruskem! Veškeré procesy na Západě vedou nevyhnutelně k válce s Ruskem

Mezi západními zeměmi na jedné straně a Ruskem, Čínou a zeměmi BRICS na straně druhé vzniká obrovská propast a na obou okrajích této propasti se hromadí zbraně a zaznívají nepřátelské a válečné pokřiky. V západních zemích je možné již vidět stejné procesy nacifikace a fašizace, jaké zažívala Evropa ve druhé polovině 30. let minulého století. Populace se začíná štěpit na provládní a na ty druhé, na odpůrce a dezoláty, které je potřeba nejprve umlčet.

Potom je třeba je vyčlenit ze společnosti, potom internovat, zavřít a nakonec vyhladit. A to všechno ve jménu ochrany "demokracie", tedy totéž jako tehdy ve 30. letech to bylo k ochraně "národního socialismu". Změnily se některé dekorace a atributy, ale procesy řízení zůstaly totožné. Nacifikovaná společnost má přitom jediný možný výsledek, a tím je válka! Nedivte se, že kolektivní Západ všemožně podporuje a volá do války na Ukrajině, že nechce mír na Ukrajině, protože jediným cílem nacifikované společnosti je válka.

Představitelé skupiny BRICS
Představitelé skupiny BRICS

Všechny procesy v takové společnosti vedou jen k válce, k ničemu jinému. Když generál Karel Řehka jako náčelník GŠ AČR mluví o tom, že jeho úkolem je připravit českou armádu na válku s Ruskem, tak to tím pádem pouze potvrzuje, co je cílem české politické moci - válka s Ruskem! Pokud by společnost v Evropě nebyla nacifikovaná a fašizovaná, nebyli bychom v této situaci. Nebyla by válka na Ukrajině, nebyl by ani Majdan v roce 2014 v Kyjevě, nebylo by nic z tohoto, co v rámci nacifikačních a fašizačních procesů v Evropě po roce 2014 vzniklo.

Celá Evropa usiluje o válku s Ruskem a spouštěčem je Ukrajina coby nástupní platforma k tažení na Rusko! Pouze likvidace ukrajinského režimu a ukončení existence ukrajinské státnosti může válku zastavit. A aby už nikdy nevznikla, musí vzniknout silná protiváha Západu v podobě nového SSSR, který se potáhne od zemí v Evropě až po Vladivostok. Jedině silný protipól vůči Londýnským kancelářím může zabránit dalším válkám!

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!