Otevřený protest proti šíření konkrétních dezinformací ČT

01.06.2021

Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider protestuje proti šíření dezinformací Českou televizí prostřednictvím otevřeného dopisu. Dne 27. května 2021 odvysílala ČT24 v pořadu "Události, komentáře" příspěvek s názvem "Evropská bezpečnost", který moderátorka ČT Linda Bartošová uvedla těmito slovy:

"Ještě máme jedno téma, nebo spíše několik témat, postavení Česka v rámci NATO, bezpečnostní význam Evropy i zvětšující se ruská hrozba. K těmto tématům se vyjádřil bývalý velitel amerických vojenských sil v Evropě Ben Hodges, který do Prahy přijel na pozvání Centra transatlantických vztahů. Mluvila s ním kolegyně ze zahraniční redakce Barbora Maxová."

Poté předala slovo redaktorce Barboře Maxové, která generálu Benu Hodgesovi položila následující otázku:

"V minulosti jste kritizoval některé evropské země za nedostatečnou infrastrukturu pro přesun armády. Jak hodnotíte průjezd posledního amerického konvoje a jsou podle vás podmínky v Česku pro jeho přesun dostačující?"

Generál Ben Hodges odpověděl:

"Toto je důležité cvičení, které má ukázat mobilitu, schopnost rychle se pohybovat, což je důležitá součást odstrašování."

Ani redaktorka Maxová, ani moderátorka Bartošová, ani nikdo jiný bohužel nezareagoval na zjevnou dezinformaci, týkající se výroku generála Hodgese o tom, že jednotky NATO nacvičují "odstrašování".

Důkazem dezinformace je základní dokument NATO, jímž je Washingtonská smlouva. Ta účel aliance definuje v prvním článku závazkem, který zní:

"Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastníky, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby síly nebo použití síly jakýmkoli způsobem, neslučitelným se stanovami OSN."

Z textu je zřejmé, že výrok generála Hodgese je zcela v rozporu se základním dokumentem NATO!! Přesto nikdo z České televize na tento rozpor neupozornil, nikdo tuto dezinformaci neopravil, a ta se rozšiřovala do mediálního prostoru za přispění České televize, což je v rozporu s jejím statutem, podle něhož má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

To byla první dezinformace. V pořadu se vyskytla bohužel ještě i druhá. Generál Hodges totiž také prohlásil: "Všechno je to jen vyústění toho, co začalo v roce 2008, když Rusko napadlo Gruzii."

Důkazem této druhé dezinformace je zpráva expertní komise Evropské unie z roku 2009, kterou publikovala i Česká televize, jejíž závěr zní, že vinu za gruzínsko-ruský konflikt nese Gruzie.

Je s podivem, že zaměstnanci ČT tuto informaci buď neznají nebo ignorují, což by bylo velmi zneklidňující.

Každopádně by se však veřejnoprávní médium členského státu EU mělo takovýchto evidentních dezinformací vyvarovat. Dejte mi prosím na vědomí, jak zareagujete na tento můj protest (zaslaný na vědomí též Radě České televize).

Jan Schneider

Publikováno na webu: https://www.infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!