Nedostatek elektřiny se objeví všude

17.10.2021

V Evropě, hlavně té západní, "dochází energie". Odborníci se obávají toho, že když bude krutá zima, tak dokonce hrozí blackouty, tedy dlouhodobější výpadky elektrického proudu. Upozornila na to např. i investiční bankovní společnost (rozuměj lichváři) Goldman-Sachs, která vždy když něco "predikuje", tak tím naopak oznamuje, že se to tak začne dít, protože mají to v plánu ti, jenž je řídí. Zřejmě nás opravdu připravují na to, že se problémy s nedostatkem elektrické energie objeví prakticky ve všech odvětvích, a že se máme připravit na potíže - tak nějak se vším a ve všem.

V dnešní době sloužíme my ekonomice, a ne ona nám. Žijeme v tzv. společnosti "člověk člověku vlkem". Všimli jste si, že dnes již prakticky neexistují pravicové strany? Ty, které se za ně sami označují, jsou mnohdy mnohem levicovější, než ty tzv. levicové. Chcete-li ovládnout dav, tak mu předložíte rovnou dvě lži, mezi kterými si mohou "svobodně vybrat". Levici a pravici. Jenže pravicová lež vede k egoismu, tahu na jednotlivce, obrovské nekontrolované spotřebě, vytěžování zdrojů ve stylu "po nás potopa", ničení ekologie (vytěžování přírody bez náhrady) atd., jinými slovy - k naprosté smrti z přežrání, a to celého lidstva.

Pravice je (v očích globálního řízení) přežitý relikt minulosti, který je na všech rovinách řízení společnosti likvidován. Volit tedy takovéto relikty "klausovského" střihu je ztráta hlasu. Dokud bude mít bílá rasa stále se zvyšující spotřebu, jakou má nyní, tak se s ní do budoucna, z hlediska globální politiky, nepočítá. Znamenalo by to konec všech, včetně těch, kterým říkáme "globální elity", ty to ale nedovolí.

Pokud si někdo nevšiml, že "elity" na Západě den co den diskriminují lidi bílé rasy, tak je velice nevšímavý (stačí si např. pustit Netflix). Dnes je na Západě ceněn více migrant (ovšem pouze z těch "správných" zemí a etnik) s kriminální minulostí, či bílý homosexuál (záruka, že se aspoň v mužské podobě nebude schopen rozmnožovat), než hetero - tedy běloch platící daně, protože tento má velkou spotřebu a chce jí mít větší a větší. Proč lidé odchází pracovat z Východu na Západ? Všichni tvrdí totéž - jde nám o to vydělat více peněz, abychom se měli lépe, jinými slovy, abychom mohli více utrácet a "žrát". Na tom není nic špatného, ale je důležité si uvědomit, že z hlediska plánů globálních elit to je přesně to, co se dít nemá. Dovedete si představit, že by měl průměrný Ukrajinec spotřebu jako průměrný Francouz? Nebo kdyby měl každý Číňan spotřebu jako obyvatelé New Yorku? Planeta by to nedala.

A tak musela "přijít" protilidská (protibělošská) verze globalizace, která má několik cílů: Snížit populaci (čím méně lidí, tím méně spotřeby) a také spotřebu jako takovou. Jenže dokud bude neustále vzkvétat technosféra, tak ji jen těžko snížíme. Tak to nejdříve zkusili strašením ekologickou katastrofou a duševně nemocnou Grétou. Potom bylo nutné vytvořit na Blízkém východě takové nelidské prostředí, aby se zvedla vlna migrace a smetla tu "bílou pakáž", smísila se s ní a vytvořila rasu zcela novou - svázanou prastarým náboženstvím, kdy při správném tlaku z mešit je možné ovce přesvědčit, že je Alláh proti technosféře a cestu úpadku, pardon, snížení spotřeby, je možné nastolit (podívejte na "středověký" Tálibán). Jenže Putin se svými spojenci důvod migrace na Blízkém východě zlikvidoval vojenským zásahem, takže ta vlna nebyla až tak velká.

A tak musela přijít pandemie covid-19, která poškodila ekonomiku všech zemí, omezila výrobu a zcela přenastavila vztahy mezi obyvatelstvem. Lidé se snadněji smiřují s tím, že jim elity záměrně, pomocí emisních povolenek, vyšponovaných do absurdních výšin, likvidují uhelné elektrárny a vlády na Západě zavírají (bez povšimnutí a náhrady) jaderné elektrárny, protože většina řeší, zda očkovat či neočkovat. V médiích se sice objevují reklamy na očkování, ale běžně se v nich i dozvíte, kolik naočkovaných lidí přesto na covid-19 zemřelo, a zmatení lidé se dál mezi sebou hádají o hloupostech, aniž by si všimli, že se blíží záměrně vyvolaná energetická "krize". A že celá ta pandemie byla řízeným, záměrným procesem? Vždyť se tím elity už ani netají.

22. července 2020 jsem napsal: "V loňském roce jste možná zaznamenali prohlášení většiny lídrů světových automobilek (a jejich dodavatelských firem), že začnou ve velkém a masivně, v tomto roce a v letech následujících, propouštět. A to ještě před pandemií covid-19. Údajně kvůli snížení mzdových nákladů, kvůli zavádění elektromobilů, sdílených vozů a tlaku na snižování emisí. Tedy z důvodů těžce vycucaných z prstu. V jeden jediný okamžik dojde většině automobilkám, že přeplácejí zaměstnance, ohrožuje je neexistující poptávka po elektromobilech (vy ho chcete?), "ohrožují" je sdílená auta (kdy v Paříži, New Yorku a dalších světových městech tato služba zčásti nebo zcela krachla pro nevyužití a neefektivnost) a snad jen ty emise jsou skutečný politický nástroj, jak změnit obchodní jednání automobilek jako takových. Všichni v jeden moment takto uvažují - a to bylo v prosinci 2019! Poté za několik měsíců přišel covid-19 a skutečně se začalo propoustet a bude se v tom pokračovat

Jak přimějete majitele, správní radu, akcionáře a další natažené ruce v představenstvu těchto firem, aby jednali a přemýšleli zcela stejně a vyprávěli stejné báchorky? Levičák řekne, že jim jde jen "o prachy" (a proto chtějí vyrábět elektromobily, po kterých není výrazná, až skoro žádná poptávka) a pravičák zase, že je zde kapitalismus a "volný trh", a tak není možné je nějak ovládat, protože jejich "směřování určuje zákazník". Prostě oba, levičák i pravičák, budou tvrdit "své" lži, které jim byly předhozeny a ze které si vybrali tu lépe odpovídající.

Každá automobilka, jakožto ostatně každá velká firma či korporace, potřebuje finanční krytí na své projekty a toto krytí jim dávají banky. Pokud má banka určité podmínky, za jejichž splnění je možné tyto peníze čerpat - jinak peníze nebudou - tak jsou předem splněny. Kolik sedí na samém vrcholku pyramidy osob? Je tedy možné řídit svět několika málo lidmi? Jak to má farmaceutický průmysl? Zbrojní? Energetický? Kterýkoliv jiný? Všichni stejně, že? A média?

Cílem covidu-19 je snížit spotřebu lidstva. Utáhnout opasky, protože žádný růst nemůže být nekonečný. Proto se bude tato nemoc objevovat vždy tehdy a v takovém měřítku, jak bude nutné tyto (a desítky dalších) globální procesy rozjet a budou ustupovat, jak bude nutné je brzdit. Říká se tomu systém brzdy a protiváhy. Na tyto úlohy je dokonalá 4. priorita řízení (tj. ekonomická), kdy zadlužíte objekt řízení a tím jej dokonale zotročíte. Všimněte si, že EU je nyní již zadlužená kompletně.

Asi jste si všimli, že došly čipy do aut, že? Co se stane, když něco dojde v kapitalismu? Brutálně se navýší výroba a výrobní kapacity, zvýší se cena toho, co každý chce a výrobci se neskutečně "napakují". Co svět světem vládl, vždy tomu tak bylo. Podnikatel využije nedostatku na trhu a vydělá. Jak je to dnes? Šíří se již měsíce zvěsti, že čipy nejsou a hned tak nebudou. Chápete to? Čipů je obrovský nedostatek již 3/4 roku. Pokud si v článku přečtete důvody, tak jsou doslova úsměvné

K čemu to má tedy vést? Jak jsem psal již loni - k pomalé přestavbě na elektromobily. Avšak proč, když bude elektrické energie méně? No aby jí bylo přeci ještě méně a mohli jsme o to více snižovat spotřebu.

Stejně tak jste si nemohli nevšimnout, že došlo k obrovskému výpadku u provozovatele FB. Znáte heslo: Bez spojení, není velení? Lidé si mohli přečíst noviny, ale ti co nemají přístup k jiným sociálním sítím o těchto "novinkách" neví. Zastavil se přenos pravdivých informací.

Obnovitelné zdroje se celosvětově podílejí na výrobě elektřiny asi z 26% (10,1 % z výroby tepla). Jediné dva státy, které mají již dnes kompletní pokrytí z obnovitelných zdrojů, jsou Norsko a Island.

Jak je to s plynem? Jde snad o to, aby Norsko v této oblasti pomohlo Evropě? Nikoliv, jde o to, aby z Bruselu mohli řvát, že plynu je dost a tím se mohla EU odtrhnout od dodávek z Ruska, což by bylo pro nás likvidační, ale to vám již neřeknou. Psal jsem o tom 23.9.2021.

Pokud si toto přečte osoba, která byla zmanipulována liberální, prozápadní (rozuměj sebevražednou) propagandou, která tvrdí legrační věc, a to, že jedinou zárukou demokracie v ČR je volit loutky z demobloku, tak se tomu celému zasměje a řekne něco v tom smyslu, že je to celé jen náhoda. Jenže "náhoda" je pouze nedostatek informací (to, co formuje váš úsudek) o tom, jak funguje svět okolo nás.

Již jsem psal, že Putin zvrátil likvidací IS naplánovanou obří migrační vlnu. Samozřejmě se snaží zvrátit i tuto zrůdnost. Co vlastně Putin naznačil? Že má plyn pro EU připravený a může ho dodat, ale EU ho odmítá přijmout, byť ví, že jí chybí a bude chybět ještě víc. 

Jak uvažuje mnoho lidí? Západní elity jsou "idioti", kteří nás svou korektností, naivitou, nekompetentností přivádí do obrovské krize. Bohužel je to obráceně - "idiotem" je ten, který takto uvažuje. Slovo "idiot" je totiž z řečtiny (idiotes) a označuje osobu, která se zabývá pouze sama sebou ("soukromničí") a nepodílí se na věcech veřejných, proto jí logicky unikají souvislosti probíhajících dějů. Evropské elity nejsou v žádném případě korektní, ani naivní. Vědí, co se chystá, jaký byl stanovený koncept řízení globálními elitami a tak se rozhodly být raději těmi ovčáckými psy, které ovce drží v ohradě, než být utraceni "bačou". Raději budou prospěšní těm silným, aby měly výhody drobků z jejich stolu, než aby byly oběťmi. To, že si podřezávají vlastní větev, protože oni "žerou" nejvíc, si nehodlají připustit.

Pamatujme si, co se chystá, a nezapomínejme na to ani u dalších a dalších voleb. Strana, která je servilní vůči Bruselu je smrtelně nebezpečným spolkem pro vás i vaši rodinu a chce vám, byť to její členové mnohdy nechápou, ukrást život takový, jak jej znáte. Je jedno co mají v programu a jak lžou jejich lídři. V okamžiku, kdy přijde povel, začnou tvrdit něco o "loajalitě" s ostatními, "démonkraty", a budou vás nutit spáchat s ostatními sebevraždu.

V jejich světě nemá smysl existovat, musíme si tudíž vybudovat vlastní a to bez znalostí řízení tohoto nynějšího světa nepůjde.


Autor: Petr Novák, czechfreepress.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!