Relativní úspěch ve studené válce mylně přesvědčil USA o jejich „nezranitelnosti“

29.07.2019

"Mezinárodní úspěchy USA během studené války způsobily, že Washington uvěřil ve vlastní nezranitelnost," uvedl Wallace Gregson, komentátor webu National Interest.

Gregson se domnívá, že zmatek, který dnes převládá v otázkách zahraniční politiky USA, svědčí o tom, že země se dosud nerozhodla, jak se má zachovat po ztrátě hlavního oponenta.

"Co máme nyní dělat, když jsme ztratili svého nejlepšího nepřítele? - tak prý zareagoval na rozpad Sovětského svazu předseda výboru náčelníků štábu Pentagonu Colin Powell," vzpomíná na stránkách webu National Interest Wallace Gregson.

"A skutečně, sovětská hrozba stanovila rámec pro organizování nejen vojenského plánování, ale také zahraniční i americké domácí politiky," uvedl autor. A soudě podle toho, jaký nepořádek panuje v těchto oblastech dnes, zůstala Powellova otázka nezodpovězena.

Po druhé světové válce Amerika vytvořila "bezprecedentní mezinárodní systém", který přispěl k rozšíření demokracie, pozitivně stimuloval ostatní země ke spojenectví s USA a zmátl diktátory.

V roce 1944 Spojené státy využily svého výrazného vlivu na jiné země a prosadily podepsání Brettonwoodského (měnového) systému, znamenajícího konec éry kolonialismu a imperiálních privilegií, proti čemuž rozlíceně vystoupily Francie a Velká Británie, spojenci USA.

Nehledě na skutečnost, že se mnoho poválečných očekávání nenaplnila, Brettonwoodský systém přežil. Marshallovy plány poskytly Evropě značné zdroje, aby se vypořádala s poválečnou krizí a odolávala nátlaku Sovětského svazu. Tento systém pomohl Spojeným státům a tzv. "svobodnému světu" přežít studenou válku, uvedl autor.

Rozpad Sovětského svazu zároveň donutil USA uvěřit, že už není s kým bojovat a liberální demokratický řád už nebude čelit dalším výzvám.

Problém je nyní v tom, že jak "roste nová velmoc Čína, ztrácíme všechno, co jsme vydělali," konstatuje Gregson. Podle sdružení Freedom House se politická práva a občanské svobody v posledních 13 letech na celém světě zmenšily. Zároveň je třetina států jihovýchodní Asie, kde střední třída roste nejrychleji na světě, pod vlivem Pekingu.

"Musíme si uvědomit, že svět, svoboda a mír, založené na svrchovanosti zákona, nemohou existovat bez podpory a vedení USA," píše s mírnou nadřazeností Wallace Gregson.

Zdroj: khaama.com