Režim vědomě a úmyslně šíří covid

19.11.2021

Položme si otázku: kdy už konečně začnou řádně konat orgány činné v trestním řízení? Všichni už víme, že očkovaní "proti covidu" se mohou nakazit, mohou onemocnět, mohou onemocnět vážně a mohou dokonce i na covid umřít (nebo s covidem).

Všichni už víme, že očkovaní mohou šířit infekci virem SARS-CoV-2, a že tak mohou nakazit další lidi (a to jak očkované, tak neočkované).

Vláda, společně s opozicí (stejně jako všechny ostatní režimy západního světa), ale přináší, prosazuje, odsouhlasuje a vynucuje si zavedení do praxe takových opatření, která:

VÝSLOVNĚ A JEDNOZNAČNĚ VŠECHNY POTENCIÁLNÍ ŠIŘITELE INFEKCE Z ŘAD OČKOVANÝCH VYJÍMAJÍ Z JAKÉKOLI KONTROLY A Z JAKÝCHKOLI OMEZENÍ

Očkovaní se nemusí pravidelně testovat před návštěvou veřejných prostor anebo veřejných, třeba i hromadných akcí. A proto očkovaní v přímém důsledku režimních opatření šířit mohou a bez jakékoli pochybnosti také skutečně šíří virus. Masově. Nekontrolovaně. Mnohem více než neočkovaní (kteří se musí pořád a pořád testovat a musí ihned do karantény).

Očkovaní, kteří přijdou do styku s pozitivní nebo klidně i nemocnou osobou nemusí do karantény. A proto mají s vysokou pravděpodobností nálož viru. A proto tedy očkovaní následně virus šíří v populaci(v zaměstnání, MHD, v restauracích, na hromadných akcích typu koncertů, kin a divadelních představení).

Očkovaní se nemusí testovat, ani když pracují v nemocnicích nebo ústavech sociální péče. V přímém důsledku režimních opatření tak právě očkovaní ohrožují pacienty nemocnic, ať už covidové nebo necovidové. V přímém důsledku režimních opatření tak právě očkovaní ohrožují staré a často chronicky, dlouhodobě nemocné a slabé lidi v ústavech sociální a dlouhodobé péče.

Očkovaní mohou být nakažení, mohou být infekční, mohou onemocnět, mohou covid šířit. Volně, hromadně, zcela bez jakýchkoli omezení. Proč je režim nenechá testovat? No, jednak by se ukázalo, jak moc je toto "očkování" k ničemu. Ukázalo by se, že se vůbec nejedná o "epidemii neočkovaných". Ukázalo by se, že očkování nechrání ani z 5%, natožpak ze slíbených 95%. Ukázalo by se, že šikanování "neočkovaných", uplatňování totalitních, fašistických opatření vůči "neočkovaným", vytváření vyhláškových "norimberských zákonů II" nemá vůbec žádnou oporu ve faktech, nemá vůbec žádné možné zdůvodnění jakýmkoli bojem proti covidu, a že to je pouhým a naprosto zřejmým uplatněním zločinné zvůle moci režimu.

Druhým důvodem, který je ze strany vrcholných představitelů západních režimů (a to včetně režimu českého) zároveň doznáním viny, je skutečnost, že by se ztratila jakákoli motivace občanů nechat se napíchat experimentální, geneticky-manipulující pseudo-vakcínou (genetickou "terapií").

Zcela otevřeně to řekl Babiš (když kritizoval Duška, který se prořekl, že k zastavení šíření covidu by bylo nutné testovat i očkované):

"Dušek je úředník, který se vyjádřil nepřijatelně, a my máme dalších 75 tisíc úředníků, takže jsem mu řekl, že tohle nemůže nikde vykládat, protože jde o nesmysl. Všechno to jde proti veškeré logice, když Ministerstvo zdravotnictví všude propaguje očkování a zdůrazňuje výhodu naočkovaných, že se nemusí testovat, tak toto je totální úlet."

Takže Babiš otevřeně řekl, že tento režim, jeho "hygienici", "experti", "odborníci", Ministerstvo "zdravotnictví" odmítají testování očkovaných ne proto, že by "očkovaní" nemohli být infekční a že by nemohli šířit covid, ale že režim propaguje experimentální pseudo-"očkování", čímž budou zvýhodněni jen "očkovaní" tím, že můžou kamkoli a nemusí se testovat.

Tedy tím jasně řekl, že očkovaní mohou šířit zcela volně a zcela nekontrolovaně covid.

S plným vědomím naší "vlády", celé naší politické "reprezentace" (včetně celé takzvané "opozice"), celé naší plejády hygieniků, expertů, odborníků, a členů kdoví jakých dalších skupin "odborníků".

Tím se všichni jmenovaní dopouštějí opakovaně a úmyslně trestného činu šření nakažlivé lidské nemoci. Hlavní hygienička, předseda vlády a všichni její ministrové, všichni poslanci Parlamentu i senátoři, všichni vedoucí pracovníci ministerstva "zdravotnictví" ČR, všichni ti "experti" a "odborníci". Všichni do jednoho jsou pachatelé obzvláště závažné trestné činnosti.

§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.

Ze strany orgánů činných v trestním řízení se pak - pokud nebudou konat, jak mají - jedná o trestný čin Nadržování

§ 366 Nadržování

(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta

Tento režim úmyslně šíří covid. Cílem je donucení lidí k experimentální "vakcinaci".

Dalším cílem je pak nepochybně skutečnost, že západní vlády ochutnaly moc, absolutní, nekontrolovatelnou moc, moc, proti které není odvolání ani dovolání. A ta moc jim zachutnala.

Moc.

Strašně, strašně moc.

Tak moc, že vědomě šíří nakažlivou nemoc, proti které tak halasně na oko "bojují".

Tak moc, tak strašně moc jim zachutnala moc, že ani nenechají lidi léčit, jen aby oni, ti naši vládci a "experti", zfetovaní pachem absolutní moci, měli dost mrtvých do reklamy na "vakcínu" a do všech dalších "reklam" na všechny další nástroje a další projevy své čerstvě získané absolutní moci.

Protože nebojují proti covidu. Bojují proti normálním, slušným občanům. Chtějí nad nimi mít tu opojnou moc, absolutní moc. Moc nad životem obyčejných, slušných občanů, občanů, kteří chtějí jen prostě žít, obyčejně, lidsky žít svoje zdánlivě "obyčejné", ale přitom naprosto neobyčejné životy.

K tomuto cíli mocní a "experti" jdou i za cenu šíření covidu, i za cenu zakazování účinné prevence a za cenu zakazování účinné léčby, i za cenu tisíců a tisíců mrtvých.

Vaše smrt a smrt vašich blízkých pro ně je a bude jen prostředek. A jak známo - Exitus Acta Probat. Účel světí prostředky. A latinské Exitus má obzvláště trpkou příchuť v kontextu těch Exitus v medicínském slova smyslu, těch tisíců a tisíců mrtvých vyrobených částečně úmyslně a částečně z bezohlednosti našich vládců a jejich "expertů".

To vaše smrt, váš Exitus, pro ně v jejich očích "světí" jejich prostředky.

Post Scriptum:

Pozn.: stojí za zmínku, že dokonce i podle oficiálně přiznaných dat více než 20% vážně nemocných s covidem chytila covid v nemocnici, kde byla s úplně jinou nemocí!!

Masmediální propaganda neustále v podobných případech obviňuje neočkované lékaře a zdravotníky. Ale kdo má větší pravděpodobnost nakazit pacienty v nemocnici nebo staré lidi v domovech sociální péče - neočkovaný zdravotník nebo jiný neočkovaný zaměstnanec, který se povinně 2-3x týdně testuje a při každém styku s nakaženým jde do karantény?

Nebo má větší pravděpodobnost nakazit pacienty v nemocnici nebo staré lidi v domovech sociální péče takzvaně očkovaný zaměstnanec, který se testuje, teprve a jedině až když vážně onemocní, a do karantény nemusí, ani kdyby celá jeho rodina ležela na JIPce se super-těžkým covidem?

Pozn. č. 2: Je neobyčejně vtipné, když připitomělí agitátoři světlých opíchaných zítřků zkusí přinést nějaký agitační článek pro "očkování" a při své negramotnosti si neumí domyslet, co značí údaje, skutečné údaje, o kterou chtějí svoji agitaci opřít.

V článcích se následně dozvíme pro neočkované přímo hrůzu nahánějící informaci, že z pacientů, kteří museli být s covidem hospitalizováni v nemocnici, je skoro celých 13% neočkovaných. Takže tedy 87% hospitalizovaných ve vážném stavu nutně jsou takzvaně "očkovaní", napíchaní experimentální pseudo-"vakcínou". Tak tomu říkám účinná "vakcína".

Zdroj: czechfreepress.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!