Organizace Člověk v tísni připravovala demonstranty na nezákonné akce

16.11.2019

Česká nevládní organizace Člověk v tísni, jejíž činnost uznalo ruské ministerstvo spravedlnosti za nežádoucí, se zabývala náborem a přípravou osob, které se účastnily nezákonných protestních akcí, uvedl  člen komise Státní dumy Adalbi Šchagošev.

Poslanec pro ruská média poznamenal, že česká nevládní organizace Člověk v tísni vystupovala jako charita. "Možná se věnují nějaké charitě, ale je to pouze zástěrka," řekl Šchagošev, který je členem výboru Dumy pro bezpečnost a boj proti korupci.

Podle jeho slov organizace ve skutečnosti zcela otevřeně verbovala ruské občany a učila je, "jak se mají během protestních shromáždění chovat".

Šchagošev poznamenal, že Česká nevládní organizace Člověk v tísni fungovala v roce 2004 v severním Kavzkazu, a ve stejném roce byla jeho činnost ukončena, nicméně po několika letech se zaměstnanci organizace do regionu opět vrátili. Kromě toho také fungují v ukrajinském Donbasu. Poslanec také uvedl, že v souvislosti s žádostmi o poskytnutí pomoci v konkrétní oblasti nebo regionu česká organizace žádala obyvatele, aby odpovídali na otázky, týkající se sociální nálady v daném místě. 

"Díky těmto speciálním dotazníkům odhalili ty nejtenčí nitky, za které bylo možné tahat," dodal Adalbi Šchagošev.

Podle Šchagoševa činí roční rozpočet této organizace 80 milionů euro. "Dostávají peníze ze Spojených států, přímo od americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Druhým důležitým zdrojem je britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj," uzavřel poslanec.

Člověk v tísni v Rusku

Ruské ministerstvo spravedlnosti informovalo, že zařadilo Českou organizaci Člověk v tísni na seznam zahraničních a nevládních organizací, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Podle ministerstva je organizace na seznamu nežádoucích organizací v Rusku od 7. listopadu tohoto roku, a to na základě rozhodnutí náměstka generálního prokurátora Ruské federace.

Organizace Člověk v tísni se stala již devatenáctou organizací, jejíž činnost ruské ministerstvo spravedlnosti označilo za nežádoucí.

Pokud je nějaká organizace zařazena na seznam ruského ministerstva spravedlnosti, její účty jsou zmrazeny a dceřiné společnosti jsou uzavřeny. Nežádoucím organizacím je také zakázáno pořádat veřejné akce (od seminářů až po shromáždění), shromažďovat a distribuovat materiály, a to i prostřednictvím médií.

Samotná organizace na zprávu zareagovala a uvedla, že zařazení na seznam nežádoucích organizací pro ni není překvapením, ale považuje to za nepříjemé. Dále uvedla, že momentálně zastavuje veškeré aktivity na podporu ruských partnerů a přátel, aby nedošlo k ohrožení, a v budoucnu musí být opatrnější.

Zdroj: snews.com