WEF má plán na snížení počtu osobních aut o 75% do roku 2050

23.06.2023

Světové ekonomické fórum (WEF) Klause Schwaba uveřejnilo plán na snížení počtu osobních aut o 75% do roku 2050, protože lidé už podle elit nebudou osobní auta potřebovat!

Podle dokumentu se budou lidé v tzv. 15minutových okresech pohybovat jen hromadnou dopravou, sdílenými auty a za pomoci vlastní síly na kolech! Podle dokumentu zanikne potřeba cestovat vlastním autem z místa bydliště! Na světě má zůstat jen 500 milionů sdílených aut a do měst se osobní auta ani nedostanou, protože nabíječky budou jen pro sdílenou dopravu!

Světové ekonomické fórum (WEF) v naprosté tichosti uveřejnilo minulý měsíc na svém webu nový systémový dokument s názvem The Urban Mobility Scorecard Tool: Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility, což v překladu znamená Nástroj pro hodnocení městské mobility: Srovnání přechodu na udržitelnou městskou mobilitu. Dokument má úvodní stránku vyhotovenou v grafice barev Ukrajiny, tedy v modré a žluté, což samo o sobě evokuje, že WEF se pokusí tento program realizovat pilotně při tzv. obnově Ukrajiny.

Tedy pokus transformovat Ukrajinu na globalistický koncentrák, kde vzniknou chorobné utopické vize Klause Schwaba a jeho loutkovodičů z Komise 300. Podle dokumentu, který vyvolal mezi odborníky poprask, se má počet osobních automobilů do roku 2050 snížit na celém světě o 75% a z dnešního objemu 2,1 miliardy osobních aut by jich mělo zůstat jen zhruba 500 milionů, což velice silně něco připomíná.

Obálka dokumentu WEF o městské mobilitě
Obálka dokumentu WEF o městské mobilitě

Ano, je to doporučení z Georgijských poradních kamenů, že lidstvo se má udržovat jen na populaci okolo 500 milionů osob. Schwabův plán tak předpokládá, že každý člověk bude mít 1 osobní auto, což vypadá velice štědře, ovšem takto se na ten projekt nelze dívat, protože v dokumentu je uvedeno něco, co v podstatě tyto počty vylučuje. Autoři dokumentu totiž předpovídají, že v roce 2050 bude drtivá většina lidské civilizace bydlet ve městech.

Ve městech nebude potřeba vlastnit osobní auto, protože v rámci měst se lidé budou pohybovat pouze třemi způsoby: hromadnou elektrickou dopravou, sdílenou elektrickou dopravou a koloběžkami a koly, z nichž některé budou elektrické a jiné klasické s lidským pohonem. Potřeba vlastnictví auta podle dokumentu zanikne, protože lidé nebudou mít potřebu nikam cestovat mimo své město.

Odporný hnusák Klaus Schwab usiluje lidem o jejich auta, do roku 2050 mají lidé přijít o tři čtvrtiny osobních aut, včetně těch elektrických!

Dokument doslova plánuje zbavení obyvatelstva osobní automobilové přepravy, přičemž už vůbec se v dokumentu nemluví jen o fosilních autech, ale úplně o všech osobních autech, včetně těch na baterky. Již v roce 2018 jsem ve své knize Human Ex Machina předpovídal, že v západním světě nebude prostě nikdy dostatek nabíječek pro elektrická auta.

Energetická rovnice je fyzikální zákon, který prostě ani směrnice Evropské komise nedokáže ohnout a překroutit. Takže nejde o ekologii, varoval jsem v knize již před 5 lety a napsal jsem, že jde o omezení pohybu obyvatelstva. Cílem je vytvoření "koncentráku", kdy lidé se nebudou smět nikam pohybovat a budou pod trvalou dohledovou kontrolou v místě pobytu. Po pěti letech tato má predikce je nyní potvrzena na stránce č. 4 v dokumentu WEF. Autoři projektu v něm uvádí, čeho se dosáhne zavedením snížení počtu "osobních" aut do roku 2050.

Přínosy zavedení sdílené, elektrické, propojené a automatizované (SEAM) městské mobility do roku 2050:

  • Snížení počtu vozidel z potenciálních 2,1 miliardy na 0,5 miliardy
  • Snížit > 80% emisí CO2 z osobní dopravy
  • Uvolnění 75 % městského veřejného prostoru
  • Snížení měřených nákladů na mobilitu o 40%.
  • Úspora 5 bilionů USD ročně

V dokumentu se hovoří o zapojení soukromých korporací a městských správ do realizace bezemisních měst, kde bude povolený provoz pouze bez emisních prostředků hromadné a sdílené dopravy společně s cyklisty a koloběžkáři. Na straně č. 6 se přímo hovoří o tzv. "multimodalitě dopravy" těmito slovy: Navržení systému, kde je snadné použití mnoha různých druhů dopravy, bez nutnosti využívat soukromá vozidla. 

Pokud tedy dokument hovoří o 75% snížení počtu osobních aut do roku 2050, čímž se ve městech logicky ušetří 75% veřejného prostoru, kde dnes ta auta parkují, potom vám už doufám dochází, že v roce 2018 jsem v mé knize opravdu nepřeháněl, protože teď to máte přímo od Schwaba v dokumentu natvrdo, bez přetvářky. Přitom sám Schwab neudělá krok pěšky a v Davosu z jednoho hotelu do druhého jezdí fosilními limuzínami Mercedes třídy S.

Dům Sion a jeho globalisté chtějí zdegenerovanou západní civilizaci zbavit svobody osobní dopravy. Žádná výměna spalovacích aut za elektrická v poměru 1:1 se konat nebude, protože už v roce 2018 bylo naprosto jasné, že nikdy nebude existovat dostatek elektráren na světě, které by dokázaly utáhnout a nabíjet v jedné chvíli, v jednom čase, odpoledne po příjezdu z práce a přes noc miliardy nabíjecích aut. Nikdy nebylo v plánu ponechat lidem svobodu pohybu.

Od začátku je plánem zbavit lidi soukromé osobní dopravy a dostat je pod digitální kontrolu pohybu hromadnými a sdílenými prostředky. Jízdenku si nakoupíte aplikací v telefonu, která zkontroluje váš sociální kredit a pokud jste řekli před pár hodinami nějaký rasistický výrok proti genderu nebo proti migrantům, aplikace vám zamítne provést platbu.

Total Control je už realitou, muž z USA se týden nedostal do svého domu dveřmi, protože Amazon mu zablokoval účet pro ovládání chytré domácnosti

Nemusíte čekat až do roku 2050, už se to dnes děje v USA. Společnost AMAZON zablokovala zaměstnanci Microsoftu na celý týden vstup do jeho vlastního domu, protože černošský doručovatel, který muži přinesl balíček, prý uslyšel z domovního intercomu rasistickou poznámku. Doručovatel to nahlásil Amazonu a ten suspendoval muži z Microsoftu účet ke službě Amazon Echo, která ovládá chytrou domácnost. Celý týden musel muž do svého domu chodit vypáčenými dveřmi přes garáž, protože chytrý dům měl korporací Amazon zamknutý a nedostupný.

Týden to řešil se zákaznickou podporou Amazonu, než mu účet odblokovali. Vysvětlilo se, že šlo o omyl, protože doručovatel měl na uších sluchátka a neslyšel přesně, co vlastně z intercomu zaznělo, kde reagovala na zvonek Alexa, tedy automatický hlasový asistent Amazonu. Co kdyby nešlo o omyl? Co kdyby doručovatel byl vulgární, došlo by ke konfliktu a padla by na něho rasistická poznámka? Potom by se tento muž už ke svým chytrým zařízením nikdy nedostal.

Korporace se stanou novými a skutečnými nadnárodními vládami nad těmi současnými, které se hroutí pod vedením všehoschopných lemplů

Tady alespoň vidíte, co je to tzv. Total Control. Ve chvíli, kdy uděláte chybný krok nebo výrok, korporace vás digitálně a elektronicky zlikvidují. Nedostanete se do vlastního domu. To je teprve začátek, než vás začnou odpojovat od přístupu k bankovnímu účtu za nějaký výrok proti Ukrajincům. Nebo vám zablokují přístup k emailu, kam vám chodí potvrzení a přístupové kódy a verifikace k ostatním službám.

Když budete mít platební kartu propojenou na mobilní aplikaci, sledující CO2 spotřebu, najednou už nenakoupíte v polovině týdne, protože jste překročili svými nákupy emise. Tyto služby, napojené na chytré sítě, nejsou k ulehčení života člověka, ale k jeho totální kontrole. Když se korporaci nebude líbit, že nekupujete potraviny s logem zelené žabky, které symbolizují agendu Green Deal a model udržitelných potravin podle vize Klause Schwaba z jeho knihy The Great Reset, tak vám zablokují účet na donášku potravin.

Jelikož nebudete mít auto a nebudete smět jezdit MHD ani sdílenými auty, protože jste minulý týden poslali nějakého Ukrajince "do prdele", když předbíhal frontu v obchodě, tak vlastně umřete hlady. Do roku 2050 budou 2 ze 3 lidí na této planetě bydlet ve městech a městských okresech, uvádí poslední prognóza OSN. Celkem 2,5 miliardy lidí bude žít v urbanistickém prostředí a nebude mít důvod vlastnit osobní automobil, protože doprava bude hromadná a sdílená, přičemž pro osobní dopravu jako volba zůstane lidem jen možnost bicyklu nebo koloběžky, protože na cestování po městě to stačí. Proč dojde k přesunu lidí do měst? Protože pouze ve městech budou poskytovány služby nezbytné k životu!

Podle OSN budou do roku 2050 žít dvě třetiny světové populace ve městech

To znamená donášky potravin, donášky práce, odnášky práce, home office a work office systémy, kolektorové služby pro odvoz věcí, zboží, polotovarů, odpadů a především doprava, která kvůli neexistující osobní automobilové dopravě nebude na venkově připadat v úvahu. Ti lidé by byli zcela izolováni, nemohli by si nakoupit, neexistovalo by zásobování obchodů na venkově a hlavně, režim by neměl lidi na venkově pod dozorem, pod kontrolou.

Zánik vlastnictví osobních aut, spalovacích i elektrických, povede k vysidlování vesnic a venkova. Zruší pošty - koneckonců s tím se už začalo v ČR, zeptejte se Rakušana. Potom zruší místní obchody, zdravotní středisko a jak se staří lidé dostanou k doktorovi bez osobního auta? Řešení bude jediné, přesunutí do 15minutového okresu, resp. města. A kam tam? Přece do sdíleného bytu v komunálním 15minutovém komplexu.

Globalisté chtějí dostat bílou civilizaci do "koncentráku", organizovaného "lágru", prostoupeného kamerami, digitálními systémy, bezhotovostními systémy bez existence hotovosti, kde všichni budou pod dozorem - a kdo uhne z cesty, už si nenakoupí, nezaplatí a nic neprodá, nikam nedojede, nikam se nedostane, nikdo ho nesveze. Tím se vytvoří drezůra obyvatelstva k naprosté poslušnosti vůči "pánům" globalistům, korporacím, které jsou vlastněny a ovládány Komisí 300. 

Bez osobního auta se člověk nikam nedostane, ne bez dohledu přepravce, který bude mít zákonem nařízeno, jak musí pasažéry lustrovat, registrovat a identifikovat k přepravě. Když někdo opustí 15minutový okres, zastaví ho emisní hlídka na hranici okresu a bude požadovat jízdní příkaz pro cestu do jiného sektoru. Jako v programovací filmové trilogii The Hunger Games.

Takže plán je venku. Do roku 2050 zmizí tři čtvrtiny osobních aut, z každé stovky jich zůstane jen 25 a ty budou sloužit v drtivé většině ke sdílenému ježdění, pro účely policie, orgánů států a vybrané podnikatele. Většina lidí se bude pohybovat v rámci měst jen hromadnou dopravou, sdílenými taxíky a na kolech, koloběžkách a podobných odrážedlech. Proto je jasné, proč se nikde hromadně nestaví statisíce nabíječek na elektrická auta, proč ani automobilky se o jejich budování nesnaží. Protože vědí, co se chystá. Uvolnění parkovacího prostoru ve městech o 75% a většina lidské populace přemístěná do měst.

Příchod světa podle Green Deal agendy Klause Schwaba oznamují potraviny s logem zelené žáby. Víte, co je to udržitelná potravina?

Na venkovech by hrozily revolty, pěstování potravin a chov toxického masa, toxických krav, prasat a drůbeže. Aby lidé nezůstali na venkově, zavedou globalisté zákaz chovu toxických zvířat, určených ke konzumaci. Pod záminkou emisí CO2, NOx a metanu. Cílem je vytvořit 100% závislost všech lidí na potravinách z průmyslové produkce. Na vlastní půdě si nic už nevypěstujeme a neodchováme. Vznikne absolutní závislost na kupovaných potravinách od korporací.

Gurmán Klaus Schwab
Gurmán Klaus Schwab

Zelené žáby se postupně začnou objevovat na více a více potravinách, tzv. Švábovky – udržitelné potraviny z larev červů a hmyzu, vyráběné bez fosilních paliv a hlavně bez zdravého rozumu. Jako v Holandsku. Nejprve vybijí stáda skotu a prasat, potom lidem nabídnou "udržitelné" žrádlo ze cvrčků a sarančat, protože cvrčky a sarančata si doma na vesnici, na rozdíl od krav, prasat a drůbeže, sami nevypěstujete, neodchováte a hlavně… do poživatelné formy substrátu nezrafinujete. To je plán globalistů.

Nový světový řád odebere lidem 3 základní svobody – svobodu pohybu, obživy a směny

Obyvatelstvo a populace v rolích muklů, kteří se nesmí nikam sami pohybovat, nesmí si pěstovat ani vlastní potraviny a nesmí platit hotovostí, protože… všechny tyto 3 věci mají jedno společné, a to jsou svobody člověka. Svoboda pohybu – Svoboda obživy na vlastní půdě – Svoboda směny! Tzn. svoboda prodeje a nákupu! 

Celkem 3 základní pilíře svobody člověka tak chtějí globalčiky pod záminkami FIT / EKO / BIO odstranit, čímž se z kdysi svobodných národů západního světa stanou vězeňské kolonie mamutích rozměrů, aniž by si to většina tupé populace uvědomila, část vězňů se bude na projektu radostně spolupodílet. Třeba nákupem udržitelných potravin s žabím certifikátem od organizací, spolupracujících se Schwabovým WEF. Zelené žáby na potravinách a žlutomodrý hadr na každém rohu ten proces pouze oznamují a zahajují.

Platební karty budou brzy umět lidem zablokovat platby, pokud překročí nákupem přidělený emisní limit
Platební karty budou brzy umět lidem zablokovat platby, pokud překročí nákupem přidělený emisní limit

Nejprve roztřískáme starý svět a na jeho troskách postavíme epochu divů, nový řád pro lidi, kde všichni si budou rovni svým statusem a příležitostmi. Muži a ženy se nebudou lišit. Nikdo nebude sám. Všichni budou mít stejné názory. Jeden hlas a jeden projev. Společný talíř pro všechny. Společný dům pro všechny. To je náš Brave New World, bratři a sestry... Kdyby lunatici z New Age tohle nepokřikovali koncem 70. let na svých sjezdech, tak by to byla mrtvá věc. Jenže ono se to beze zbytku naplňuje.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!