Ústavní soudci se stali součástí politického boje

03.02.2021

Bývalý prezident Václav Klaus kritizoval rozhodnutí Ústavního soudu, které bude mít vliv na volební výsledky. Označil jej za nedůvěryhodné a má prý účelový charakter.

Václav Klaus na stránkách Institutu Václava Klause publikoval text o sedmi bodech, kde rozebírá rozhodnutí Ústavního soudu.

1. Ústavní soud zcela nečekaně, při absenci jakékoli vážné veřejné diskuse na toto téma a po letech vlastní nečinnosti využil tři roky starou ústavní stížnost skupiny senátorů. Bez ohledu na již vypsaný termín parlamentních voleb a běžící volební kampaň provedl podstatný zásah do volebního zákona, a tím do české politiky. K této destabilizaci se Ústavní soud navíc uchýlil v situaci ekonomické a zdravotní krize.

Ve druhém bodě Václav Klaus upozornil na to, že Ústavní soud nikdy neshledal stávající volební systém jako rozporuplný s Ústavou, nehledě na skutečnost, že se používá od roku 2002.

3. Nevěrohodnost včerejšího rozhodnutí vyniká ve světle toho, že dnešní předseda Ústavního soudu (Pavel) Rychetský byl v době přijímání doposud platného volebního zákona dlouhou dobu místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady. Byl tudíž spoluautorem oněch paragrafů, které dnes sám označuje jako protiústavní.

Ve čtvrtém bodě Václav Klaus hovoří o tom, že rozhodnutí Ústavního soudu je podle jeho názoru účelové. Výsledkem údajně budou slabší vlády:

4. Včerejší překvapivé rozhodnutí Ústavního soudu má evidentně účelový charakter. Zásadně ovlivňuje přípravu a průběh nadcházejících voleb a má nestejné dopady na jednotlivé volební subjekty. Ústavním soudem vynucená změna v každém případě přinese slabší vlády, chaotičtější koalice a roztříštěnější politickou scénu.

5. Posláním Ústavního soudu je chránit stabilitu demokratického systému. Zásah do tak zásadní součásti politické demokracie, jako jsou volby, nelze hodnotit jinak než jako nezodpovědný politický aktivismus.

Podle názoru bývalého prezidenta se Ústavní soud ČR změnil v politického hráče, který opustil svoji roli stabilizátora systému a ochránce Ústavy.

6. Ústavní soud se namísto stabilizátora systému a ochránce ústavnosti proměnil v destabilizátora, který krátce před volbami znefunkčnil volební systém, aniž by existovalo připravené řešení.

7. Soudci opustili jakoukoli zdrženlivost a nezbytný konzervativismus. Svou instituci naopak zatáhli do politického boje a stali se jedním z aktivních politických hráčů. To bude mít pro samotný Ústavní soud do budoucna vážné následky a jeho politizace je tímto krokem zpečetěna.

Tímto bodem uzavřel Václav Klaus svůj výčet poznámek vůči rozhodnutí ÚS, jímž neblaze zasáhl do politického systému země.

Zdroj: snews.com