V ČR je 300% nárůst cen energií, ostatní státy v EU mají jen cca 30%

26.01.2022

V ČR se zvýšily ceny energií o 300 %, zatímco v ostatních státech EU o 30 %, uvádí energetický expert Vladimír Štěpán, člen skupiny "Energie není luxusní zboží". V článku publikovaném na webu ParlamentníListy.cz varuje, že tento stav může být už trvalý a může znamenat zhroucení českého hospodářství. Apeluje na politiky, aby okamžitě přestali vyvážet elektřinu a následně ji poté kupovaly mnohem dražší zpět! Toto není volný trh, ale spekulace, varuje. Současně nabádá k uzavření dodávek plynu s ruskou společností Gazprom, a to bez prostředníka. "Mainstreamová média, včetně ČT, dopady energetické krize na ČR bagatelizují a nepodávají objektivní informace," varuje Vladimír Štěpán

V cenách energií se odráží vývoj na trhu energií i veškeré chyby v řízení energetiky. V dobách energetické krize se dopad chyb násobí. Politici i česká média často uvádějí, že energetická krize postihla ČR stejně jako jiné státy. Analýzy však ukazují pravý opak a také to, že si za současný stav můžeme sami.

Faktem je, že ČR má o 50 % vyšší ceny elektřiny a plynu než SR, Polsko i Maďarsko. V ČR se zvýšily ceny energií o 300 %, v ostatních státech jen cca o 30 %. Důvodů, proč je v ČR nejvyšší nárůst cen energií, je více, mj. i proto, že dodavatel plynu Innogy prodává plyn odběratelům v ČR dvakrát dráž, než třeba v SR. Proč je v ČR dvakrát vyšší cena, co na to státní úřady, proč se o to nezajímá ERÚ a neupozorňuje na to?

Proč je ruský plyn pro Čechy nejdražší?

Plyn se stal klíčovou energií pro střední Evropu pro období minimálně do roku 2040. Na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie, států V4 a řady dalších nemá ČR uzavřenou dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu. Odběratelé plynu v ČR proto zaplatí o cca 80 mld. Kč za ročně více.

Proč je česká elektřina pro Čechy tak drahá?

V elektřině je pak situace neméně tristní. ČEZ vyváží až 20 TWh elektřiny do zahraničí, elektřina se pak dováží zpět do ČR z burz za výrazně vyšší ceny. Toto není volný trh. Spekulace ovládla evropské energetické burzy, spíše než tržní principy, a to prostřednictvím emisních povolenek a nelogickým sloučením cen plynu s cenami elektřiny. Odběratelé v ČR tak zaplatí o cca 30 mld. Kč za rok navíc.

Je nutné informovat veřejnost, že výstavba Dukovan cenu elektřiny v ČR nijak nesníží. Celkem tedy odběratelé ČR zaplatí přes 100 mld. Kč za rok za plyn a elektřinu, tedy více než v ostatních státech.

Proč se ČR nechová jako západní státy, včetně Německa?

Je otázka, proč Německo nedováží americký plyn, ale od roku 2022 zdvojnásobí dovoz ruského plynu až na 110 mld. m3, i když od roku 2026 EU zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Důvodů je více, ruský plyn je několikanásobně levnější, než americký. Nyní chce Německo vyvážet plyn i do ČR, a to na přání českých politiků.

Stejně jako pro Německo je i pro ČR zásadní otázkou dosažení co nejnižších nákupních cen plynu. Pokud ČR uzavře dlouhodobý kontrakt na nákup plynu za nízké ceny, emisní povolenky o desítky miliard korun za rok, a bude levnější i elektřina. Pokud ne, tak se ČR ocitne v kritické situaci a bude hrozit i celkové zhroucení ekonomiky, protože při nízké přidané hodnotě je pokles ekonomiky ČR přímo úměrný nárůstu cen energie.

Proč ČR nepřijala opatření na ochranu odběratelů?

ČR nyní prodělává nejvíce ze všech států EU díky energetické politice státu. Na rozdíl např. od Francie, ČR nechá ČEZ vyvážet elektřinu ze svých levných zdrojů do Německa, a odběratelé v ČR musí platit deformované burzovní ceny. Zde je potřeba upozornit, že Francie snížila cenu elektřiny pro své odběratele o 25 %. V ČR se zvýšily o 300 %, a stát ve prospěch odběratelů nereaguje. Ale kdo již začal reagovat, jsou průmysloví odběratelé, kteří hodlají ukončit výrobu. Řada z nich hlásí, že tak vysoké ceny energií, jako jsou v ČR, udrží jejich výrobu jen na několik měsíců, proto plánují přesunout výrobu do zahraničí. Svoji činnost plánuje ukončit i velká část poskytovatelů služeb. Tyto subjekty jsou ochotny čekat nejdéle do léta, zda stát urychleně přijme nějaká účinná opatření, stát ale žádná nepřipravuje.

Důsledky energetické krize na ekonomiku ČR a odběratele mohou být trvalé

Důsledkem energetické krize v ČR je inflace téměř 10 %, tj. dvakrát vyšší než 5% inflace v EU, a tím dochází i k rekordnímu zdražování zboží v ČR, jakož i rekordnímu znehodnocení úspor, uložených v bankách. Do energetické chudoby nespadne milion, ale až pět milionů lidí, a velká část energeticky náročného průmyslu a služeb může být zničena. ČR je jediný stát v EU, který řeší energetickou krizi jen sociálními opatřeními, tj. dalším zadlužováním státu. Je známo, že zálohy na energie jsou v ČR někdy i vyšší, než důchody! Sociální opatření problémy nevyřeší, neřeší příčiny, problém jen odsouvají a zhoršují další zadlužování státu.

Řešení energetické krize v ČR může být relativně rychlé a levné

Při všech výše uvedených dramatických dopadech na ČR je možné řešení energetické krize pro ČR rychlé a relativně levnější, než by se zdálo, v energetice lze totiž ušetřit 100 - 200 mld. Kč za rok. Základními nástroji je výrazné omezení vývozu elektřiny státem vlastněné společnosti ČEZ a uzavření dlouhodobého kontraktu na dovoz plynu s Gazpromem bez prostředníka.

Využít lze např. státní společnost ČPP Transgas a pak levně přeprodávat tento plyn obchodníkům a teplárnám. Je zcela zásadní stabilizovat ceny energií včetně toho, že stát musí koupit podzemní zásobníky plynu od společnosti RWE, a tím zamezit spekulacím obchodníků.

Skupina odborníků, sdružená pod názvem Energie není luxusní zboží, nabízí pomoc a vyřešení uvedených problémů. Stejně tak jsme schopni nezávisle posoudit kontrakty ČEZu na vývoz elektřiny. ČR nemá žádnou legislativní povinnost dodávat elektřinu na burzy, je to jen osobní odpovědnost ČEZ a státu jako vlastníka. Je také nutné založit nezávislou burzu pro obchod s elektřinou a plynem pro státy V4 a omezit deformaci cen energií i jejich dramatického kolísání. Ostatní státy V4 již výše uvedená opatření přijaly.

Mainstreamová média, včetně ČT, dopady energetické krize na ČR bagatelizují a nepodávají občanům objektivní informace. Upozorňují na ně pouze nezávislá média, výše uvedenou analýzu provedla skupina odborníků Energie není luxusní zboží.

Zdroj: Vladimír Štěpán, infokuryr.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!