Švédská vědecká studie dokazuje škodlivost covidových vakcín

23.11.2021

13. října letošního roku byla publikována švédská vědecká studie (Viruses, Volume 13 Issue 10, 10.3390/v13102056), která dokazuje škodlivost vakcín na bázi celistvého S-proteinu - tedy všech vakcín, u nás v současnosti používaných. Vědci ve studii hovoří o velmi závažných důsledcích působení používané bílkoviny na zásadní funkci organismu: přirozenou opravu DNA, bez které organismus nebude schopen rutinních korekcí chyb, vznikajících při dělení buněk. Jinými slovy, po očkování proti COVID-19 aktuálně používanými látkami nastává fatální selhání adaptivní imunity člověka.

Ve světle tohoto (dalšího) odhalení zásadních zdravotních komplikací, tzv. vedlejších a nežádoucích účinků, které aktuálně v nouzovém režimu celoplošně používaná experimentální vakcinace může způsobovat, musí být její používání urgentně zastaveno, jinak hrozí celé zemi rozsáhlé a nevratné poškození veřejného zdraví. I laik pochopí, že pokud je S-proteinem znemožněna přirozená schopnost opravy DNA, tak organismu hrozí nedozírné až fatální poškození.

SARS-CoV-2 S-protein zabraňuje opravě poškození DNA a znemožňuje rekombinaci V(D)J in vitro

Citát ze studie:

Naše zjištění poskytují důkazy o tom, že spike protein maří mechanismy opravy poškození DNA a mechanismy adaptivní imunity in vitro. Objevili jsme potenciální mechanismus, kterým mohou spike proteiny narušit adaptivní imunitu inhibicí opravy poškození DNA. Ačkoli nebyly publikovány žádné důkazy, že SARS-CoV-2 může infikovat thymocyty nebo lymfoidní buňky kostní dřeně, náš in vitro V(D)J reportérový test ukazuje, že spike protein intenzivně bránil V(D)J rekombinaci. V souladu s našimi výsledky klinická pozorování také ukazují, že riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na COVID-19 se zvyšuje s věkem, zejména u starších dospělých, kteří jsou vystaveni nejvyššímu riziku.

Prosím, kdo můžete, zastavte toto probíhající šílenství, po kterém zůstanou jen masové hroby spoluobčanů otrávených cizí, škodlivou, experimentální vakcínou. Nejsme snad pokusní králíci, ani dobytek vedený na porážku. Zarážející na probíhajícím masakru naší populace je součinnost státních orgánů a zejména některých lékařů, kteří přísahají "v první řadě neškodit" (primum non nocere), a nyní s klidem dozorce koncentračního tábora nutí se lží na rtech naší populaci k aplikaci prokazatelného jedu. Navzdory slovům lékařské přísahy "Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)".

Stejně tak je zarážející, co si dovoluje vláda - nutit nehoráznými vyhláškami občany k očkování jednoznačně škodlivou a jedovatou látkou, navzdory zakotveným ústavním právům a svobodám, stejně jako navzdory řádně ratifikovaným lidskoprávním úmluvám, a v naprostém rozporu s nejvyššími mezinárodně-lidskoprávními normami, jako je např. Všeobecná deklarace lidských práv, zejména s článkem 3: "Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost" a článkem 7: "Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci".

Ve světle nových poznatků, prezentovaných v citované studii, je nezbytné okamžitě zastavit očkovací kampaň! Pokud se tak nestane, je nad slunce jasné, že nám zde vládne nepřítel a je nutné se podle čl. 23 Listiny základních práv a svobod uchýlit k oprávněnému odporu.

Z uvedeného je jasné, že již déle nežijeme v právním státě, ale v totalitní sanitární diktatuře, diktované zahraničními vlivovými strukturami a prosazované jejich místními vlastizrádnými elementy. Stále není jasné, od čeho si platíme kontrarozvědku a spol., když je toto všechno vůbec možné - tedy frontální útok na životy a zdraví obyvatel této země, vedený vlastizrádci z vládních kruhů za podpory jejich nohsledů a přičinlivých tzv. užitečných idiotů! Toto jsme nuceni uznat dnes, po 32. výročí tzv. Sametové revoluce, před níž byli diskriminováni a perzekvováni jen disidenti. Nyní jsou obětmi všichni, jenž byli donuceni, a jsou doposud tím nejodpornějším způsobem donucování k aplikaci prokazatelně nejen zdraví škodlivé, ale životu nebezpečně pokusné "očkovací" látky.

Tento zločin proti lidskosti nesmí být pachatelům takovéto zrůdnosti ani tolerován, ani odpuštěn! Ani politikům, ani úředníkům, a už vůbec ne oněm mimořádně zavrženíhodným, křivopřísežným lékařům. Ale ani přikyvovačům z vědeckých kruhů, kteří by měli jako první bít na poplach a varovat veřejnost před riziky a dopady tohoto nebezpečného a v podstatě nedobrovolného pokusu na lidech novou genovou technologií s neodhadnutelnými riziky a mimořádně závažnými vedlejšími účinky! Namísto toho se klaka v bílých pláštích, až na pár světlých výjimek, za které buďme vděční, zpronevěří svému poslání sloužit, povětšinou za peníze daňových poplatníků, zájmům společnosti, šíří mezi laickou veřejností strach z neočkování a dezinformace o bezpečnosti vakcíny, za jejíž vedlejší účinky nenesou jejich výrobci odpovědnost a ani vzdáleně nezaručují její účinnost. Je to horší, než scénář postapokalyptického filmu, horší než zlý sen, z kterého je možné procitnout.

Aktualizace: Nechť zde zazní varovná slova francouzského profesora, významné kapacity v oboru, Christiana Perronnea, na CNews ze dne 21.11 2021:

https://youtu.be/bj6PcWBgVN4 

Profesor uvádí:

a) virus je umělý

b) "vakcína" nic neléčí (profesor přiznává, že sám neví, co tato tzv. "vakcína" je, ale rozhodně to není žádná vakcína, ale jen něco, co poškozuje organismus) a neví se, co v organismu způsobí v budoucnosti;

c) postup je naprosto nelegální a proti všem mezinárodním i národním právním normám, o etice ani nemluvě;

d) nejlépe na COVID působí Ivermectin, a proto by nemělo být prováděno experimentální "očkování", ale namísto hazardu aplikováno osvědčené léčivo.

Zdroj: czechfreepress.cz

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!