LEKCE 1 - 2

V běžné konverzaci se často mluví o počasí. Jak toto téma co nejjednodušším způsobem vyjádřit v angličtině? Podíváme se na nejzákladnější variantu, a to větu typu "IT IS + přídavné jméno". (IT IS můžeme zkracovat na IT'S.)

Pokud mluvíme o tom, kde se právě nacházíme, budou asi nejčastější odpovědí věty typu: "Jsem doma, ve škole, v práci." Předložka, která se váže k těmto prostorům, je "AT" (česky "v"). Proč právě "AT" (a ne "IN", které také v češtině znamená "V")?

Toto je zcela jistě častý dotaz např. na dovolené: "ODKUD JSI/JSTE?" ("WHERE ARE YOU FROM?") Všimněte si, že předložka "FROM" je v otázce na konci. Jde o určité pravidlo (v otázkách se předložky dávají nakonec), ale o tom více později.

UKAZOVACÍ ZÁJMENA se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré je výborně umět. Jsou naštěstí jen čtyři. Zapamatujte si je prosím všechny...

První sloveso, které je nutné výborně ovládat, je sloveso"TO BE" (být). Nejen, že se toto sloveso velmi často používá, ale zároveň je pomocným slovesem pro další gramatické jevy. Takže prvořadým úkolem je naučit se toto sloveso naprosto BEZCHYBNĚ!!