LEKCE - ÚVOD

KURZ ANGLIČTINY ONLINE (31 LEKCÍ)

Vítejte v kurzu angličtiny! V následujících lekcích, rozdělených do kratších textů, naleznete to nejdůležitější, co potřebujete ke zvládnutí angličtiny. Pokud budete studovat systematicky a nic nevynecháte, posunete se na pokročilejší úroveň a budete umět angličtinu aktivně používat. (Všechny lekce na sebe navazují, proto skutečně nic nevynechávejte!)

Co se v kurzu naučíte? 

Pokud postupně zvládnete celý kurz, naučíte se následující: Kromě velkého množství slovíček a základní gramatiky budete schopni aktivně používat všechny nejdůležitější časy (přítomný prostý/průběhový, pět budoucích časů, minulý prostý/průběhový, předpřítomný prostý), a také mj. pochopíte, jak a kdy používat modální slovesa, členy, nejdůležitější předložky, podmiňovací tvary "bych", trpný rod, gerundium, a mnoho dalších věcí.  

POSTUP PŘI PRÁCI S LEKCEMI:

1/ Začněte 1. lekcí - 1. částí. Prostudujte si celý text, neměli byste mít žádné nejasnosti, vše byste měli dobře pochopit.  

2/ Pročtěte si celý text znovu, a tentokrát se zaměřte na OPAKOVÁNÍ ZPAMĚTI. Zakrývejte si jednotlivé anglické části textu, a přeříkávejte si je zpaměti (nejlépe nahlas). Na závěr si udělejte krátký "kontrolní úkol".

Pokud vám dělá potíže si něco zapamatovat, nezoufejte! Místo toho vyzkoušejte různé metody, které by vám mohly pomoci: Například si problémové sloveso (či jakoukoliv jinou obtížnou gramatiku) zapište na kartičky, barevné papíry, nebo si jej přeříkejte vícekrát nahlas... 

3/  Pokračujte 1. lekcí - 2. částí, zopakujte celý postup znova...  


Všechny lekce jsou součástí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.