ODKYSELENÍ TĚLA

V důsledku nezdravého životního stylu předčasně stárneme a umíráme. Podle názoru některých odborníků by mělo být lidské tělo schopné dožít se dokonce až 120 - 130 let. K tomu by však bylo zapotřebí, aby vnitřní prostředí organismu mělo mírně zásaditý charakter.