3/ Slovosled "THERE IS/ARE"

16.04.2021

Slovosled s vazbou "THERE IS/ARE"

Pokud chceme zdůraznit lokaci/umístění (např. "u stolu"), např. chceme říci větu typu "u stolu je nějaká židle", je třeba použít jiný typ slovosledu.

Uvedeme si přesný postup:

1/ Nejprve umístíme "lokaci" ("at the table") tam, kam patří, z hlediska "klasického" slovosledu, tj:

                                                                                                    at the table

2/ Abychom tuto lokaci/místo (tj. at the table) zdůraznili - tedy "vytáhli" pomyslně dopředu (jakoby na začátek věty) - potřebujeme použít vazbu "THERE IS" (doslova: "tam je"). Tuto vazbu THERE IS umístíme zcela dopředu! Tato vazba má "moc" jakoby pomyslně vytáhnout lokaci dopředu, aniž bychom ve skutečnosti s lokací "pohnuli" - lokace zůstane stále na svém místě:

Co se však stane s větou? Jaká věta takto vznikne?

                     THERE IS a chair AT THE TABLE.Jak větu přeložíme?

/Doslova: TAM JE nějaká židle U STOLU. /

/Správně: U STOLU je nějaká židle./

Lokace (at the table) zůstane tam, kam (podle klasického slovosledu) patří, ale vazba "THERE IS" ji "významově" vytáhne dopředu!

Větu tedy přeložíme do češtiny tak, že "lokaci" přeložíme na začátku věty! (Vazbu "there is" nijak nepřekládáme!)

Obrazně řečeno: Vazba "there is" na začátku věty znamená, že si "počkáme" na lokaci (která je umístěná někde ke konci věty), a vytáhneme si ji dopředu:

   THERE IS a picture ABOVE THE BOOKCASE. NAD KNIHOVNOU je nějaký obraz.

   THERE IS an armchair NEAR THE WINDOW. BLÍZKO OKNA je nějaké křeslo.

POZNÁMKA:

V množném čísle se vazba THERE IS mění na THERE ARE:

   THERE ARE three tables NEAR THE WINDOW. (POBLÍŽ OKNA jsou tři stoly.)

   THERE ARE two lamps ON THE TABLE. (NA STOLE jsou dvě lampy.)

   THERE ARE five chairs AT THE TABLE. (U STOLU je pět židlí.)

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!