2. LEKCE

1/ SLOVNÍK 1

30.05.2020

Vítejte v 2. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky", kteří se dlouho učí, ale stále se nedomluví, a mírně či středně pokročilé studenty.

2/ SLOVNÍK 2

30.05.2020

V další části slovníku se budeme zabývat slovesy (např. jíst, pít, číst), obecnými podstatnými jmény (např. míč, dopis, obálka, krabice, autobus, atd.), a dalšími výrazy. Stěžejní částí tohoto slovníku jsou číslovky (1 - 20, desítky až do čísla 100) - zopakujte si je (či se je dobře naučte), a poslechněte si, jak se správně vyslovují.

3/ Infinitiv

30.05.2020

V následujících kratších textech naleznete to nejdůležitější, co potřebujete ke zvládnutí angličtiny. Pokud budete studovat systematicky a nic nevynecháte, posunete se na pokročilejší úroveň a budete umět angličtinu používat.

PODSTATNÁ JMÉNA (tj. názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, viz 1. lekce) mají stejně jako v češtině jednotné a množné číslo:

Zopakujeme si ukazovací zájmena z 1. lekce a přidáme další informaci ohledně použití. Tabulka umístěná níže by vám měla být jasná, všechny čtyři tvary byste již měli umět. Jde o často používaná slova, proto je dobré je skutečně ovládat:

Pokud jste zvládli celou 2. lekci, můžete si poslechnout nahrávky vět. Jde o výběr tzv. "vzorových" anglických vět (s českým překladem), sloužících k opakování a procvičování probrané látky z celé lekce.

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!