1. LEKCE

ÚVOD DO KURZU

29.05.2020

Vítejte v MINIKURZU ANGLIČTINY zdarma, určenému hlavně pro "věčné začátečníky", kteří se dlouho učí, ale stále se nedomluví, a mírně či středně pokročilé studenty. Dozvíte se to nejpodstatnější, co potřebujete vědět, abyste se dokázali domluvit, číst a psát jednoduché texty v angličtině.

1/ SLOVNÍK 1

29.05.2020

Začneme se slovíčky, která jsou základem mluvení. Většinu z nich budete pravděpodobně znát. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slovíčka poslechnout.

2/ SLOVNÍK 2

29.05.2020

V další části 1. lekce budeme pokračovat se slovíčky. Opět se jedná o velmi známá slova, s nimiž byste neměli mít problém. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slova poslechnout.

Pokud postupně zvládnete celý minikurz, kromě velkého množství slovíček a základní gramatiky se naučíte používat všechny nejdůležitější časy (přítomný prostý/průběhový, pět budoucích časů, minulý prostý), pochopíte, jak a kdy používat modální slovesa, členy, nejdůležitější předložky, podmiňovací tvary "bych" a naučíte se mnoho dalších věcí.

V další části 1. lekce se budeme zabývat tím nejdůležitějším, co potřebujete vědět o podstatných jménech a členech. K vytvoření vět potřebujeme i jiné slovní druhy, než jsou jen slovesa. Potřebujeme porozumět světu anglických podstatných jmen... Tak hurá na to.

Nyní se pustíme do vysvětlení toho, jak používat ukazovací zájmena. UKAZOVACÍ ZÁJMENA se velmi často používají v běžné řeči, proto je dobré je výborně umět. Jsou naštěstí jen čtyři. Zapamatujte si je prosím všechny...

V další části 1. lekce se seznámíte s tím, jak správně říci větu "odkud jsi/jste?". V této větě využijeme pouze sloveso "TO BE", které už umíme.

Pokud mluvíme o tom, kde se právě nacházíme, budou asi nejčastější odpovědí věty typu: "Jsem doma, ve škole, v práci." Předložka, která se váže k těmto prostorům, je "AT" (česky "v"). Proč právě "AT" (a ne "IN", které také v češtině znamená "V")?

8/ Počasí

28.05.2020

V běžné konverzaci se často mluví o počasí. Jak toto téma co nejjednodušším způsobem vyjádřit v angličtině? Podíváme se na nejzákladnější variantu, a to větu typu "IT IS + přídavné jméno". (IT IS můžeme zkracovat na IT'S.)

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!