Motivace

Lidé, kteří mluví dvěma jazyky, mají veškeré možné výhody. Lepší vyhlídky na práci, kognitivní (poznávací) podporu a zároveň ochranu před demencí. Na základě nového výzkumu se nyní ukazuje, že tito lidé jsou také schopní vidět svět různě, a to v závislosti na konkrétním jazyce, který ovládají.

Výzkumu o využívání více jazyků se také účastnili lidé, kteří ovládají dva jazyky. U nich se projevil vztah mezi jazykovými znalostmi v gramatických konstrukcích a tím, jak často zmiňovali cíl událostí, které viděli na videoklipech.

Hodně lidí se běžně domnívá, že je lepší začít se učit cizí jazyk v mladém věku. Výzkum však ukazuje, že to nemusí být vždy pravda. Ve skutečnosti se optimální věk pro učení cizího jazyka výrazně liší - v závislosti na tom, JAK se daný jazyk učíte!

Jedním z géniů na jazyky byl Sir Richard Burton, který žil v 19. století. Byl znám mimořádnou znalostí jazyků a kultur, hovořil 29 evropskými, asijskými a africkými jazyky. Někteří badatelé dokonce uvádějí, že ovládal 40 jazyků.