Z domova

Dříve nemožné a trestné - nyní realita. Naše vojsko (NV) vydalo na rok 2021 trhací kalendář s tvářemi nacistů. Hlavně, že měl primátor Hřib námitky proti matrjoškám... Trhací "kalendář s osobnostmi třetí říše" nabízí fotografie ve velikosti přímo k zarámování... Leden začíná portrétem Adolfa Hitlera. Není divu, že Koněv "překážel"...

Od 9. května 1945 nás média, politici a většina pamětníků ubezpečovala v tom, že jsme byli osvobozeni Rudou armádou od německé hrůzovlády. České kolaborantské loutky, reprezentované Háchou a Moravcem, byly symbolem zrady. Čas však oponu strhnul a dnes se dozvídáme to, co již několik let probublává pod povrchem.

Český expert Petr Hampl se snaží vylíčit podstatu současné krize. Tvrdí, že pražský starosta Ondřej Kolář zřejmě hraje proti českým podnikům, a to ve prospěch německých korporací, které zvyšují své zisky v rámci exportu do Ruska na úkor českých obchodníků. Vyjádřil se také o značné degradaci místních elit a o žalostném stavu českých tajných služeb....

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář se momentálně nachází pod policejní ochranou. Podle jeho slov nemůže prozradit jakoukoliv bližší informaci ohledně poskytnutí své ochrany, a to kvůli podepsané mlčenlivosti. Ve svém komentáři si rovněž postěžoval na nedostatečně tvrdý postoj ze strany české vlády vůči Rusku v této situaci.

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec vysvětlil, proč se současná česká armáda ocitla ve slepé uličce. Podle jeho slov přispěly krátkozraké vojenské reformy a zbytečné výdaje během posledních desetiletí k tomu, že vojenské jednotky nejsou schopné zajistit bezpečnost vlastního území. Místo toho slouží zájmům jiných států a nadnárodních korporací.