Uniklý dokument z Bruselu o přídělovém systému na energie v EU!

09.05.2022

A je to venku! Španělský deník uveřejnil detaily z uniklého dokumentu z Bruselu o chystaném přídělovém systému na plyn v celé Evropské unii, záhy poté i na ropu, elektřinu. Podniky pojedou na zkrácené provozy, začne masivní propouštění!

Výbušný dokument, vedený dosud v utajeném režimu, vysvětluje dnešní výrok Dmitrije Medveděva, že Evropa se vrací do komunismu a EU chystá přídělový systém na plyn a záhy i potravinové kreditní poukazy! Rusko začalo jihovýchod Ukrajiny připravovat na odtržení od Kyjeva, všude probíhají přípravy!

Španělský deník El País dnes přinesl výbušný článek o uniklých informacích z dokumentu Evropské komise, která chystá 18. května vyhlásit novou směrnici zavádějící přerozdělovací schéma a přídělové systémy na dodávky a redistribuci plynu v Evropské unii.

Podle listu zavede Evropská unie přídělový systém pro všechny podniky a závody v Evropské unii, a to s jediným cílem, aby se přídělový systém zatím nedotkl domácností, protože to by mohlo vést k vypuknutí nepokojů.

Podle španělského listu by to mělo fungovat tak, že bohaté evropské země s dostatkem plynu (což je absurdní nesmysl, protože dnes žádná země EU nemá plynu dostatek) se budou muset povinně a mandatorně z rozhodnutí EU pěkně marxistickou cestou rozdělit s plynově a ekonomicky chudšími zeměmi EU, rozuměj s Českou republikou a Slovenskem zejména.

Evropu čekají přídělové systémy, a to nejen na plyn.
Evropu čekají přídělové systémy, a to nejen na plyn.

Toto rozdělování ovšem nebude stačit na normální provoz států v EU, takže EU chystá i přídělový systém pro podniky. Podle informací by všechny podniky nad 50 zaměstnanců musely do Bruselu hlásit energetické odběry plynu, jejich průměrné odběry a úhrny zpětně za poslední 3 roky a následně by tyto závody dostaly povolenky na čerpání plynu v redukovaném objemu.

To ale nevyhnutelně povede k omezení výroby a ke krácení výrobních směn, a to znamená propouštění zaměstnanců. Nejvíce to zřejmě postihne velké závody, strojírenský průmysl, automobilky, motorárny, slévárny, metalurgické závody, chemické závody, sklárny a především veškerý potravinový průmysl, který dnes kompletně jede pouze na zemní plyn, a to z ekonomických důvodů. Všechny velké pekárny používají plynové pece, protože elektrické pece by enormně zvýšily cenu za koncové pečivo, a to až o 2 000% podle německého svazu potravinářského průmyslu!

Československo se od 70. let masivně plynofikovalo na ruský plyn. Cesta k jinému typu vytápění bude trvat desítky let

Zatím se hovoří v médiích jen o plynu a ropě, ale do redakce dostáváme už informace o extrémním nárůstu cen uhlí, briket, koksu a především dřeva. Sklady jsou prázdné, soukromníci a dokonce firmy vykupují celé uhelné sklady v ČR a Fialova vláda úplných diletantů naprosto netuší, co se děje v celé republice. Lidé propadají doslova hysterii, ale tentokrát to není hysterie falešná a bezdůvodná, protože tentokrát jsou obavy o energetickou a s ní spojenou sociální bezpečnost opravdu na místě. Kdo dnes topí plynem, je prakticky ztracen, a pokud to není bohatý podnikatel a milionář, bude mít obrovské problémy už v blízké době.

Problémem totiž není jen to, čím nahradit plyn, ale otázka dnes stojí už v té pozici, jestli vůbec bude čím plyn někdy fakticky nahradit? Do plynofikace ČR byly od 70. let minulého století investovány stovky miliard korun. A předělat za pár týdnů nebo měsíců plynový stát na elektrický, uhelný, dřevěný, solární, větrný nebo bioplynový je prostě fantasmagorie. Už třeba jen kvůli takové absurdní drobnosti, jako jsou chybějící sopouchy, resp. komíny v dnešních budovách. Bez sopouchové soustavy v konstrukci budovy nemůžete topit ani uhlím, ani dřevem. Níže doporučuji shlédnout video, kde pánové vysvětlují, proč mají Češi nejvyšší ceny plynu a elektřiny v Evropě.

Video: https://aeronet.news/a-je-to-venku-spanelsky-denik-uverejnil-detaily-z-unikleho-dokumentu-z-bruselu-o-chystanem-pridelovem-systemu-na-plyn-v-cele-evropske-unii-zahy-pote-i-na-ropu-elektrinu-a-podniky-pujdou-na-zkracene/

Představte si, jak z velkoměst v roce 2022 začnou stoupat miliony obláčků dýmu a kouře z kotlů na uhlí a dřevo. V tom okamžiku může EU zamávat projektu Green Deal na rozloučenou. Takže toto nepřipadá v úvahu! Jelikož solární elektrárny se už v Německu ukázaly jako nespolehlivé, které nedokáží stabilně dodávat elektrickou energii v průběhu dne, a to samé energie z větru, tak to znamená, že jediným reálným zdrojem energií bude návrat Evropy k jádru a zřejmě i k uhelným elektrárnám. Jenže s těmi je problém. A teď nemyslím ekologický.

V Evropě totiž není uhlí! Uhlí je v Evropě tak kriticky málo, že v poslední době se dokonce do Evropy dováží loděmi z Austrálie, a paradoxně třeba právě k odběratelům na Ostravsko. Útlum uhelné těžby přitom probíhal v EU posledních 30 let. Mnoho šachet bylo zatopeno, v lepším případě zakonzervováno, havíři byli rekvalifikováni anebo odešli do důchodů, ale hlavně, změnily se vlastnické vztahy, a tak kde byly doly, jsou dnes třeba soukromé pozemky, atd. Odstavené uhelné elektrárny, i kdyby se uvedly znovu do provozu a povedlo se znovu zahájit mamutí těžbu uhlí na povrchu i v podzemí v ČR, tak by to nestačilo na pokrytí energetických nároků průmyslu a obyvatelstva.

Vyměnit v celé republice plynové kotle za elektrické by vyžadovalo postavit nové jaderné elektrárny a přebudovat elektrické rozvodné sítě ve všech městech a obcích, aby se dráty neroztavily

Takže jediným řešením je jaderná energie, ale ta současná nestačí. Musely by se postavit další jaderné elektrárny, desítky dalších nukleárních bloků, což by stálo biliony korun, a až by byly postaveny, pořád by ještě nebylo hotovo. Někdo by totiž musel zaplatit elektrifikaci celé republiky, tedy transformaci celého státu z plynofikované země, která se od 70. let na všech úrovních plynofikovala, na stát elektrifikovaný, kdy bude potřeba všechny podniky, organizace, závody, továrny, školy, úřady, sídliště a rodinné domy vybavit elektrickými kotly namísto plynových. Jenže to pořád není všechno. Pořád něco chybí.

Těžební vrt zemního plynu na Sibiři
Těžební vrt zemního plynu na Sibiři

A to je transformace elektrické rozvodné sítě. Za současného stavu rozvodných sítí by došlo ke kolapsu, protože na tak velké elektrické odběry, určené pro vytápění, nejsou rozvody v ČR dimenzovány na úrovních aglomerací, měst a především menších měst a vesnic. Veškerá elektrická kabeláž v městech v ČR je dimenzována na 25% silových odběrů, tedy pro účely vytápění velkými ampérovými proudovými odběry. Pokud by začaly všechny domácnosti topit elektřinou, vysoké proudové odběry by doslova roztavily nejen městské rozvody kabelů, ale došlo by ke zničení trafostanic a přenosové infrastruktury.

Moskva již začala jihovýchod Ukrajiny připravovat na připojení k Ruské federaci

Jsem přesvědčen, že tato česká vláda, plná naprostých diletantů, absolutně netuší, že země, která byla 50 let plynofikována na levný ruský plyn, nemůže přejít za pár měsíců na jiný typ energií. Je to prostě utopie a naprostý nesmysl, který povede jen k jediné věci - k naprostému kolapsu českého průmyslu a k obrovskému propouštění a omezování výroby, k nárůstu chudoby a de facto k ukrajinizaci celé západní společnosti. A to je teprve začátek, protože zatím se hovoří o energiích, ale už by se mělo začít mluvit i o potravinách a především o obilí.

V Mariupolu začali odstraňovat veřejné tabule a cedule v ukrajinštině. Tady vidíte výměnu ukrajinské dopravní cedule s názvem města za ruskojazyčnou
V Mariupolu začali odstraňovat veřejné tabule a cedule v ukrajinštině. Tady vidíte výměnu ukrajinské dopravní cedule s názvem města za ruskojazyčnou

Největšími distributory obilí v Evropě jsou Rusko a Ukrajina. Potom dlouho nic a na třetím místě je Maďarsko, které ale před několika týdny zakázalo vývoz obilovin ze země. Ukrajina přitom největší objem osevních obilních ploch má právě na východě Ukrajiny, jmenovitě na jihovýchodě, tedy na území, které již kontroluje ruská armáda, a Kreml právě dnes začal na obsazených územích zavádět ruský rubl, odstraňují se veškeré cedule a nápisy v ukrajinštině a na jejich místa se připevňují ruskojazyčné cedule a v Chersonské oblasti dnes začali lidem distribuovat ruské pasy. Pravděpodobnost, že by Ruská federace obsazená území a obilné lány na východě Ukrajiny vrátila Ukrajině, je naprosto mizivá. V důsledku to znamená, že Evropu čeká hladomor.

Evropu čeká hladomor, protože Rusové na Ukrajině obsadili obilnici na jihovýchodě země

Dnes to prohlásil Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a dnes místopředseda Ruské bezpečnostní rady, který prohlásil, že přízrak komunismu znovu zavítal do Evropy, protože bohaté země chtějí podle toho uniklého dokumentu z EU ostatní státy donutit platit za ruský plyn. "Strašidlo komunismu konečně znovu vstoupilo do Evropy. Tlustí Evropané, kterým proudí plyn z různých zdrojů, budou nuceni jej sdílet s chudými, ale přitom hrdými státy, které nechtějí platit Rusku v rublech za naše palivo," napsal Medveděv na svém Telegramu. "Výborně, poslušní dědicové dvou Karlů - Marxe a Kautského. Zároveň bude zaveden přídělový systém pro spotřeby energií, a to už není daleko od potravinových lístků," dodal. V tomto ohledu Medveděv opravdu nepřehání, protože Rusko obsadilo ukrajinskou obilnici na jihovýchodě Ukrajiny a brzy ani Petr Fiala si už máslo na rohlík nenamaže, protože žádný rohlík v ruce mít nebude.

Dmitrij Medveděv
Dmitrij Medveděv

Genialita ruské speciální operace na Ukrajině spočívá v tom, že to je válka vedená na energetické a potravinové prioritě proti EU. A obojí, uhlí i obilí, je na Ukrajině právě na jihovýchodě. Proč je třeba mluvit o hladomoru? Protože spolu s Ukrajinci přijde do Evropy i jejich životní styl a reálie, takže indukce chudoby celé západní populace nesmí nikoho překvapit. Kdyby do Čech migrovali zazobaní Švýcaři, přinesli by alespoň prašule a vyšší životní úroveň.

Když ale do ČR migrují zbídačení Ukrajinci, kteří se učili žít v bídě, přežívat v bídě, učili se, jak žít v korupčním státě, jak podmazávat od narození do hrobu státní úředníky, když žili v banderismu a v nenávisti k Rusům, Židům a Polákům (zhruba v tomto pořadí), tak nikdo nemůže očekávat, že s nimi do ČR a na Slovensko přijde bohatství, blahobyt a demokracie. Podle prognóz a informaci z okolí Fialovy vlády je ČR připravena přijmout až 2 miliony Ukrajinců do konce tohoto roku!!

Fialův děsivý plán na ukrajinizaci ČR již začal v plné síle, některé české servery již začaly vydávat články v ukrajinštině, jako za Protektorátu

Naprosto netušíme, kde je Fialova vláda bude chtít ubytovat v době bytové a hypoteční krize v ČR. Jedinou možností je uplatnění Nouzového stavu ze zákona a nastěhování Ukrajinců lidem do velkometrážních bytů. Nic jiného nepřipadá v úvahu, protože v tělocvičnách a ve stanech je můžou držet jen přes léto. A Ukrajinci v těchto počtech způsobí v ČR ukrajinizaci. Co to je? To je proces, kdy najednou uvidíte ve městech dvojjazyčné nápisy v češtině a ukrajinštině, kdy najednou na českých serverech začnou psát články v ukrajinštině, jako už začal Seznam Zprávy. Je to proces, kdy najednou ve školách se začne vyučovat v ukrajinštině, kdy se i na úřadech a v bankách začne mluvit ukrajinsky, a ukrajinština začne znít i z televize a rozhlasu.

Sarkasmus…
Sarkasmus…

Spolu s tím se začnou uplatňovat kulturní prvky, budou se měnit osnovy ve školách, bude se vyučovat o Stěpanu Banderovi, v televizi budou vysílat ukrajinské filmy. Proces ukrajinizace tak povede k reformátu republiky a spolu s tím i k chudnutí, na které jsou Ukrajinci už od narození zvyklí. Budou učit Čechy, jak žít chudě. A fialový premiér v brýlích, místy připomínající mladší verzi Heinricha Himmlera, když se pozorně zadíváte, se bude chlubit, jak jeho vláda pomohla Ukrajině ze všech zemí EU nejvíce! Ale jak a k čemu dopomohla jeho vláda českému obyvatelstvu, to bude strašlivé a zakázané veřejné tajemství. Už je to blízko, nákupní vozík bude v ČR již brzy poloprázdný.

Zdroj: -VK- Šéfredaktor AE News, aeronet.news/

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!