1/ SLOVNÍK 1

30.05.2020

Vítejte v 2. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky", kteří se dlouho učí, ale stále se nedomluví, a mírně či středně pokročilé studenty.

Nejprve zjistěte, která slovíčka z tohoto slovníku znáte, a věnujte pozornost těm, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

person [ˈpɜːsən] - člověk, osoba

friend [frend] - kamarád

English teacher [ɪŋglɪʃ tiːtʃə] - učitel angličtiny

pupil [ˈpjuːpəl] - žák, školák

student [ˈstjuːdənt] - student

date [deɪt] - rande

my family [mai ˈfæmlɪ] - moje rodina

my mother [mai mʌðə] - moje matka

your father [jɔːr ˈfɑːðə] - tvůj otec

wife [waɪf] - manželka

husband [ˈhʌzbənd] - manžel

sister [ˈsɪstə] - sestra

brother [ˈbrʌðə] - bratr

child [tʃaɪld] - dítě

daughter [ˈdɔːtə] - dcera

son [sʌn] - syn

men [me:n] - muži

women [ˈwɪmɪn] - ženy

wives [waɪvz] - manželky

children [ˈtʃɪldrən] - děti

clever [ˈklevə] - chytrý

stupid [ˈstjuːpɪd] - hloupý

attractive [əˈtræktɪv] - atraktivní

pretty [ˈprɪtɪ] - hezký, pěkný

friendly [ˈfrendlɪ] - přátelský, kamarádský

favourite [ˈfeɪvrɪt] - oblíbený

fat [fæt] - tlustý, otylý

colour [ˈkʌlə](UK) - barva

color [ˈkʌlə](US) - barva

white [waɪt] - bílý

cream [kriːm] - krémový

yellow [ˈjeləʊ] - žlutý

orange [ˈɒrɪndʒ] - oranžový

beige [beɪʒ] - béžový

pink [pɪŋk] - růžový

red [red] - červený

crimson [ˈkrɪmzən] - karmínový

magenta [məˈdʒentə] - purpurový

lilac [ˈlaɪlək] - šeříkový

purple [ˈpɜːpəl] - fialový

indigo [ˈɪndɪˌgəʊ] - indigový

blue [bluː] - modrý

navy blue [ˈneɪvɪ bluː] - námořnická modř

lime [laɪm] - limetkový

olive [ˈɒlɪv] - olivový

green [griːn] - zelený

khaki [ˈka:ki] - khaki

brown [braʊn] - hnědý

chestnut [ˈtʃesˌnʌt] - kaštanový (světlý odstín)

maroon [məˈruːn] - kaštanový (tmavší odstín)

silver [ˈsɪlvə] - stříbrný

grey (UK), gray (US) [greɪ] - šedý, šedivý

black [blæk] - černý

black and white - černobílý

light [laɪt] - světlý

dark [dɑːk] - tmavý

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 2. lekce - 1. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!