1/ SLOVNÍK 1

19.06.2020

Vítejte v 3. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky", kteří se dlouho učí, ale stále se nedomluví, a mírně či středně pokročilé studenty.

Nejprve zjistěte, která slovíčka z tohoto slovníku znáte, a věnujte pozornost těm, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

grandmother [ˈgrændmʌðə] - babička

grandma [ˈgrænma:] (hovorově) - babička

grandfather [ˈgrændfɑːðə] - dědeček

grandpa [ˈgrænpa:] (hovorově) - dědeček, děda

mum [mʌm] (UK), (hovorově) - mamka, maminka

mom [ma:m] (US), (hovorově) - mamka, maminka

dad [dæd] (hovorově) - tatínek, taťka

cousin [ˈkʌzən] - bratranec, sestřenice

aunt [ɑːnt] (UK), [ænt] (US) - teta

uncle [ˈʌŋkəl] - strýc

girlfriend [ˈgɜːlˌfrend] - přítelkyně (partnerka)

boyfriend [ˈbɔɪˌfrend] - přítel (partner)

couple [ˈkʌpəl] - pár, dvojice (partnerská)

BOTH [bəʊθ] - oba, obě

interesting [intrəsting] - zajímavý

handsome [ˈhændsəm] - hezký, pohledný (pouze u mužů)

loud [laʊd] - hlasitý

every [ˈevrɪ] - každý

long [lɒŋ] - dlouhý, dlouhá

bread[ bred] - chléb, chleba

fish [fɪʃ] - ryba, ryby

vegetables [ˈvedʒtəbəls] - zelenina

fruit [fruːt] - ovoce, ovocný

ice cream [aɪs kriːm] - zmrzlina /doslova: ledová smetana/

coffee [ˈkɒfɪ] - káva, kafe

tea [tiː] - čaj

beer [bɪə] - pivo

wine [waɪn] - víno (nápoj)

juice [dʒuːs] - džus

fresh [freʃ] - čerstvý

apple [ˈæpəl] - jablečný

orange [ˈɒrɪndʒ] - pomerančový

WHY [waɪ] - PROČ

WHEN [wen] - KDY

ABOUT [əˈbaʊt] - O (něčem)

FOR [fər] - PRO

for me - pro mě

because [biˈkəz] - protože

or [ə] - nebo

still [stɪl] - stále

please [pli:z] - prosím (žádost, vyzvání)

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 3. lekce - 1. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!