1/ Slovník 1

18.07.2020

Ve 4. lekci MINIKURZU ANGLIČTINY, určenému pro "věčné začátečníky", se nejprve seznamte se slovíčky. Věnujte pozornost těm, která neznáte. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

chief [tʃiːf] - šéf, vedoucí

employee [ˌemplɔɪˈiː] - zaměstnanec

driver [ˈdraɪvə] - řidič

bus driver [bʌsˈdraɪvə] - řidič autobusu

master [ˈmɑːstə] - pán (psa, sluhy)

grandson [ˈgrændsʌn] - vnuk

granddaughter [ˈgrænˌdɔːtə] - vnučka

Mr. (= Mister) [ˈmɪstə] - pan (titul před jménem)

Mrs. (=Mistress) [ˈmɪsɪz] - paní (titul před jménem)

Miss [mɪs] - slečna (titul před jménem)

Czech [tʃek] - Čech, Češka

Slovak [ˈsləʊvæk] - Slovák, Slovenka

English [ˈɪŋglɪʃ] - Angličan, Angličanka

American [əˈmerɪkən] - Američan, Američanka

the United States [ð juːˈnaɪtɪd steɪts] - Spojené státy americké

Alaska [əˈlæskə] - Aljaška (stát v USA)

know [nəʊ] - znát, vědět

travel [ˈtrævəl] - cestovat

buy [baɪ] - koupit si, kupovat

try [traɪ] - zkusit, zkoušet

do [du:] - dělat, udělat, učinit

open [ˈəʊpən] - otevřít

GIVE [gɪv] - dát, dávat

TAKE [teɪk] - vzít (si), brát (si)

... too [tuː] (na konci věty!) - také

angry [ˈæŋgrɪ] - naštvaný, rozzlobený

rude [ruːd] - drzý, hrubý

sad [sæd] - smutný

be sorry [bɪ:ˈsɒrɪ] - být lítostivý

(I'm) sorry. [aɪmˈsɒrɪ] - Promiňte. Je mi líto.

pleased [pliːzd] - potěšený

kind [kaɪnd] - laskavý, milý

ready [ˈredɪ] - připravený

called [kɔːld] - nazvaný, nazývaný

tired [ˈtaɪəd] - unavený

sleepy [ˈsliːpɪ] - ospalý

hungry [ˈhʌŋgrɪ] - hladový

thirsty [ˈθɜːstɪ] - žíznivý

sick [sɪk] - nemocný

healthy [ˈhelθɪ] - zdravý

beautiful [ˈbjuːtɪfəl] - krásný, nádherný

shiny [ˈʃaɪnɪ] - lesklý

short [ʃɔːt] - krátký

MY [maɪ] - můj, moje

YOUR [jɔ:r] - tvůj, tvoje

HIS [hɪz] - jeho

HER [hər] - její

ITS [ɪts] - jeho, její

OUR [aʊə] - náš, naše

YOUR [jɔ:r] - váš, vaše

THEIR [ðəir] - jejich

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 4. lekce - 1. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!