2/ SLOVNÍK 2

29.05.2020

V další části 1. lekce budeme pokračovat se slovíčky. Opět se jedná o velmi známá slova, s nimiž byste neměli mít problém. Dole pod slovníčkem je odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

I am [aɪ əm] - já jsem

you are [jʊ a:r] - ty jsi, vy jste

he is [hi: iz] - on je

she is [ʃiː iz] - ona je

it is [it iz] - ono je, to je

we are [wi: a:r] - my jsme

they are [ðeɪ a:r] - oni jsou

WHERE [weə] - KDE

the Czech Republic ə tʃek rɪˈpʌblɪk] - Česká republika

Prague[prɑːg] - Praha

Pilsen [pilzn] - Plzeň

France [frɑːns] UK, [fræns] US - Francie

Paris [pæris] - Paříž

at home [æt həʊm] - doma

at work[æt wɜːk] - v práci

at the language school - v jazykové škole

language [ˈlæŋgwɪdʒ] - jazyk, jazykový

school [skuːl] - škola

office [ˈɒfɪs] - kancelář

bank [bæŋk] - banka

above [əˈbʌv] - nad

under [ˈʌndə] - pod

in [ɪn] - v (čem), uvnitř

in front of [in frʌnt of] - před

behind [bɪˈhaɪnd] - za

next to [nekst tu] - vedle (vedle sebe)

on [ɒn] - na (povrchu)

from[frəm] - z (čeho), od (koho, čeho)

with [wɪθ] UK, [wɪð] US - s (kým, čím)

HOW [haʊ] - JAK

How are you? (US) - Jak se máš/máte? /doslova: Jak jsi ty/Jak jste vy?/

How do you do? (UK) - Jak se máš/máte?

fine [faɪn] - fajn, prima

hello [ˈheləʊ] - dobrý den, ahoj

hi [haɪ] (hovorovější) - ahoj, čau, nazdar

WHAT[wət] - CO, JAKÝ

name [neɪm] - jméno

surname [ˈsɜːˌneɪm] - příjmení

my [maɪ] - můj, moje

your [jɔ:r] - tvůj, tvoje; váš, vaše

WHO [huː] - KDO

teacher [ˈtiːtʃə] - učitel, učitelka

parents [ˈpeərənts] - rodiče

people [ˈpiːpəl] - lidé

WOMAN [ˈwʊmən] - žena

MAN [mæn] - muž

GIRL [gɜːl] - dívka

BOY [bɔɪ] - chlapec, kluk

THIS [ðɪs] - TENTO, TOTO, TATO

this boy [ðɪs bɔɪ] - tento kluk

THESE [ðiːz] - TITO, TYTO

these people [ðiːz piːpəl] - tito lidé

THAT [ðət] - TAMTEN, TAMTO, TAMTA

that girl [ðət gɜːl] - tamta dívka

THOSE [ðəʊz] - TAMTI, TAMTY

those people [ðəʊz piːpəl] - tamti lidé

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Každý zvukový slovník je namluvený rodilým mluvčím. Kromě originálního výrazu v angličtině je zde uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli dospět do fáze, že budete umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 1. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!