2/ SLOVNÍK 2

30.05.2020

V další části slovníku se budeme zabývat slovesy (např. jíst, pít, číst), obecnými podstatnými jmény (např. míč, dopis, obálka, krabice, autobus, atd.), a dalšími výrazy. Stěžejní částí tohoto slovníku jsou číslovky (1 - 20, desítky až do čísla 100) - zopakujte si je (či se je dobře naučte), a poslechněte si, jak se správně vyslovují.

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

to eat [tə iːt] - jíst

to drink [tə drɪŋk] - pít

to read [tə riːd] - číst

to write [tə raɪt] - psát

to have [tə hæv] - mít, vlastnit

house [haʊs] - dům

dress [dres] - šaty (dámské)

box [bɒks] - krabice

envelope [ˈenvəloʊp] - obálka

letter [ˈletə] - dopis

ball [bɔːl] - míč, balon

rose [rəʊz] - růže

cat [kæt] - kočka

ear [ɪə] - ucho

bus [bʌs] - autobus

number [ˈnʌmbə] - číslo

one [wʌn] - jeden, jedna, jedno

two [tuː] - dva, dvě

three [θriː] - tři

four [fɔː] - čtyři

five [faɪv] - pět

six [sɪks] - šest

seven [ˈsevən] - sedm

eight [eɪt] - osm

nine [naɪn] - devět

ten [ten] - deset

eleven [ɪˈlevən] - jedenáct

twelve [twelv] - dvanáct

thirteen [ˈθɜːˈtiːn] - třináct

fourteen [ˈfɔːˈtiːn] - čtrnáct

fifteen [ˈfɪfˈtiːn] - patnáct

sixteen [ˈsɪksˈtiːn] - šestnáct

seventeen [ˈsevənˈtiːn] - sedmnáct

eighteen [ˈeɪˈtiːn] - osmnáct

nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] - devatenáct

twenty [ˈtwentɪ] - dvacet

thirty [ˈθɜːtɪ] - třicet

forty [ˈfɔːtɪ] - čtyřicet

fifty [ˈfɪftɪ] - padesát

sixty [ˈsɪkstɪ] - šedesát

seventy [ˈsevəntɪ] - sedmdesát

eighty [ˈeɪtɪ] - osmdesát

ninety [ˈnaɪntɪ] - devadesát

hundred [ˈhʌndrəd] - sto

thanks [θæŋks] - díky

thank you very much [θæŋk...mʌtʃ] - mnohokrát děkuji

you're welcome [jəˈwelkəm] - prosím (odpověď na poděkování)

TO [tə] - do, k (směrem k)

but [bʌt] - ale

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 2. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!