2/ Slovník 2

18.07.2020

V druhé části slovníku ze 4. lekce se budeme zabývat pozdravy, odpověďmi na pozdravy, frázemi při setkání a obecnou slovní zásobou.

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna tato slova poslechnout.

SLOVNÍČEK 

GREETINGS [ˈgriːtɪŋs] - POZDRAVY

good morning [gʊd ˈmɔːnɪŋ] - dobré ráno (dopoledne, do 12:00)

good afternoon [gʊd ˌɑːftəˈnuːn] - dobré odpoledne (od 12:00)

good evening [gʊd ˈiːvnɪŋ] - dobrý večer

good night [gʊd naɪt] - dobrou noc

goodbye [ˌgʊdˈbaɪ] - nashledanou

bye [baɪ] (hovorovější) - nashle, ahoj (při loučení)

introduce[ˌɪntrəˈdjuːs] - představit (koho komu)

let [let] - nechat, dovolit (komu co)

Let me introduce... [let mi:ˌɪntrəˈdjuːs] - Představím vám... Dovolte mi představit vám... /doslova: Nechte mě představit/

meet [miːt] - setkat se, seznámit se

(I'm) pleased to meet you. [pliːzd] - Jsem potěšený, že se s vámi setkávám. /doslova: Já jsem potěšený setkat se s vámi./

(It is) nice to meet you. - Těší mě, že se s vámi setkávám.

great [greɪt] - skvělý, bezvadný

perfect [ˈpɜːfɪkt] - perfektní

all right [ɔːlraɪt] - v pořádku, v pohodě

well [wel] - dobře; zdravotně dobrý, v pořádku (zdravotně)

so [səʊ] - tak

so so [ˈsəʊsəʊ] - jakž takž, nic moc, tak tak

yeah [jeə] - jo (přitakání, souhlas)

phone number [fəʊn ˈnʌmbə] - telefonní číslo

phone [fəʊn] - telefon

address [əˈdres] - adresa

company [ˈkʌmpənɪ] - firma, společnost

money [ˈmʌnɪ] - peníze

passport [ˈpɑːspɔːt] - pas (cestovní doklad)

free [friː] - volný, neomezený

time [taɪm] - čas

room [rʊ:m] - pokoj, místnost

party [ˈpɑːtɪ] - večírek, mejdan

gift [gɪft] - dar, dárek

computer [kəmˈpjuːtə] - počítač

game [geɪm] - hra

head [hed] - hlava

hair [heə] - vlasy, srst

tail [teɪl] - ocas, oháňka

shape [ʃeɪp] - tvar

UP [ʌp] - nahoru

DOWN [daʊn] - dolů

back [bæk] - zpět

Stand up, please. [stænd ʌp pli:z] - Vstaň/vstaňte, prosím.

Sit down, please. [sɪt daʊn pli:z] - Sedni si/sedněte si, prosím.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 4. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!