2/ Slovník 2

22.08.2020

V další části slovníčku z 5. lekce si můžete zopakovat, procvičit či naučit nové výrazy, zaměřené především na aktivity, spojené s jídlem a různé časové údaje. Nakonec si můžete všechna slovíčka poslechnout ve ZVUKOVÉM SLOVNÍKU, umístěném na konci textu.

SLOVNÍČEK 

cook [kʊk] - vařit; kuchař/kuchařka

kitchen [ˈkɪtʃɪn] - kuchyně

soup [suːp] - polévka

pizza [ˈpiːtsə] - pizza

make breakfast[meɪk brekfəst] - vařit/uvařit/udělat snídani

HAVE BREAKFAST [hæv brekfəst] - SNÍDAT

make lunch [meɪk lʌntʃ] - vařit/uvařit/udělat oběd

HAVE LUNCH [hæv lʌntʃ] - OBĚDVAT

make tea [meɪk tiː] - udělat čaj, svačinu /odpolední svačinu/

HAVE TEA [hævti:] - SVAČIT

make dinner [meɪk dɪnə] - vařit/uvařit/udělat večeři

HAVE DINNER [hæv dɪnə] - VEČEŘET

cinema [ˈsɪnəmə] - kino

theatre (UK) [ˈθɪətə], theater (US) [ˈθɪətər] - divadlo

actor [ˈæktə] - herec

actress [ˈæktris] - herečka

post office [pəʊst ˈɒfɪs] - pošta (úřad, budova)

park [pɑːk] - park, městské sady

river [ˈrɪvə] - řeka

TONIGHT [təˈnaɪt] - dnes večer, dnes v noci

in the morning [in ðəˈmɔːnɪŋ] - ráno (tj. v průběhu rána)

in the afternoon [in ðɪ:ˈɑːftənuːn] - odpoledne (tj. v průběhu odpoledne)

in the evening [in ðɪ:ˈiːvnɪŋ] - večer (tj. v průběhu večera)

in the night [in ðəˈnaɪt] - v noci (tj. v průběhu noci)

yesterday [ˈjestdeɪ] - včera

tomorrow [təˈmɒrəʊ] - zítra

now [naʊ] - teď, nyní

o'clock [əˈklɒk] - (celá) hodina

It is five o'clock. - Je pět hodin.

at [æt] - v, u (míněno "bodově")

at five o'clock - v pět hodin

week [wiːk] - týden

on Monday [ɒn mʌndeɪ] - v pondělí

on Tuesday [ɒn tjuːzdeɪ] - v úterý

on Wednesday [ɒn wenzdeɪ] - ve středu

on Thursday [ɒn θɜːzdeɪ] - ve čtvrtek

on Friday ɒn fraɪdeɪ] - v pátek

on Saturday [ɒn sætədeɪ] - v sobotu

on Sunday [ɒn sʌndeɪ] - v neděli

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:

Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst - a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného - zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK - 5. lekce - 2. část - ZDE


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Chce to překonat lenost a studovat pravidelně. Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!