3/ Infinitiv

30.05.2020

V následujících kratších textech naleznete to nejdůležitější, co potřebujete ke zvládnutí angličtiny. Pokud budete studovat systematicky a nic nevynecháte, posunete se na pokročilejší úroveň a budete umět angličtinu používat.

Všechny texty na sebe navazují, proto raději nic nevynechávejte! Nejprve je třeba zvládnout všechna SLOVÍČKA z celé lekce, poté všechny TEXTY. Nikdy nezačínejte další lekcí, dokud se dobře nenaučíte tu předchozí (slovíčka a všechny texty), neboť jedna část navazuje na druhou...

INFINITIV

Nyní si řekneme, jak vypadá INFINITIV v angličtině. (Infinitiv je základní tvar slovesa, např. jíst, pít, chodit, číst, psát, atd. Je to tedy sloveso ve své základní podobě.)

Infinitiv v angličtině vypadá takto:

  • to drink (pít)
  • to eat (jíst)
  • to read (číst)
  • to write (psát)
  • to be (být)
  • to have (mít)

Jak jste si jistě povšimli, před každým slovesem je napsáno slovo "TO" [výslovnost se blíží českému slovu "tu"]. Toto slovo nenese žádný význam, jde jen o označení infinitivního tvaru. Takto zkrátka vypadá infinitiv. (POZOR! Nepleťte si toto slovo s předložkou "TO", znamenající v češtině "do, k".)

Když se podíváte do jakéhokoli tištěného slovníku, zjistíte, že všechna slovesa jsou sice uvedena v infinitivním tvaru, ale "TO" se před ně nepíše (asi z úsporných důvodů, slovník tím ušetří pár stránek). Automaticky se totiž předpokládá, že všichni ví, že se slovesa uvádějí v infinitivu, proto se označení "TO" vynechává. (Teoreticky by ale každé sloveso mělo mít před sebou slůvko "TO".)

Jak vypadá infinitiv v záporu?

Před celý výraz připojíme záporku NOT. Např. NOT TO DRINK (nepít), NOT TO BE (nebýt), atd. Ke snadnějšímu zapamatování nám může posloužit slavná Hamletova věta, v níž je jak kladný, tak záporný infinitiv:

V tuto chvíli je důležité vědět, jak vypadá infinitiv v angličtině. Zatím s touto informací víc dělat nebudeme, ale později bude velmi důležitá. Tak si prosím zapamatujte, jak vypadá infinitiv.


Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny - číst, psát a dorozumět se... Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit.

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz

Máte možnost objednat si účast v celém online kurzu angličtiny s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na www.anglictinajasne.cz, napište "BUDVOBRAZE50" - a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete.

Hodně štěstí při studiu! 

Budvobraze.net
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!